Archive for the ‘Mellan östern’ Category

Att förstå kaoset i Mellanöstern

June 24, 2017

Sykes-PIcot avtalet och Balfour deklarationen kan hjälpa oss att förstå kaoset i Mellanöstern!

Vi måste alltså gå tillbaka till 1916 då Storbritannien, Frankrike och Ryssland i hemlighet kom överens om att dela upp de arabiska territorierna mellan sig.

Frankrike fick då kontrollen över det som senare blev Libanon och Syrien. Storbritannien fick kontrollen över Mesopotamien (senare Irak) och Jordanien. Ryssland slutligen fick kontrollen över delar av Turkiet och det persiska Azerbajdzjan.

Palestina däremot kom att placeras under internationell kontroll.

Araberna hölls helt utanför därför att britterna fille försöka få stöd av Sharif Hussein i Mecca.

En annan orsak till kaoset i Mellanöstern kan spåras tillbaka till den så kallade Balfour deklarationen. Det var ett brev som Storbritanniens dåvarande utrikesminister Sir Arthur Balfour skickade till Lord Rotschild, som då var ledare för den judiska delen av Storbritannien.

I brevet framkommer det att regeringen i Storbritannien är för att etablera ett permanent hem för det judiska folket i det dåvarande Palestina.

Andra avtal som har kommit att påverka Mellanöstern och det kaos som fortfarande existerar där är Treaty of Sevres där ett antal länder delade upp det som tidigare varit det ottomanska imperiet. Det här blev inte så framgångsrikt eftersom Ataturk och den turkiska nationalförsamlingen vägrade skriva under avtalet.

Nästa steg blev därför Lausanne avtalet som skrevs under den 24 juli 1923. Det fungerade lite bättre denna gång eftersom nu hade det turkiska sultanatet upphört och Turkiet representerades nu av turkiets regeringen under Ataturk. Under detta avtal kom man också att avstå från tidigare idéer om ett oberoende Armenien och ett autonomt Kurdistan. Som en del av detta avtal ingick även att Frankrike skulle behålla kontrollen över Irak och Syrien och avtalet kom även att erkänna Turkiets självständighet där Mustafa Ataturk kom att bli den första presidenten.

Redan 1922 så kom Storbritannien att dela upp Palestina i två delar, den större delen (78%) kom att kallas för Transjordan, som kom att bli kungadömet Jordanien år 1945. Den mindre delen som blev kvar kom att få namnet Palestina, där judiska bosättningar kom att tillåtas på den västa lilla delen (Palestina) men inte i det som fick namnet Transjordan (senare Jordanien).

Efter att Storbritannien lämnade regionen år 1947 så kom sedan nästa steg där FN:s Generalförsamling kom att rösta igenom resolution 181 där de delade in Palestina i tre olika delar, en judisk stat, en arabisk stat och en FN_kontrollerad del runt Jerusalem för att skydda de heliga platserna. De arabiska palestinierna kom aldrig att gå med på det här och resolutionen kunde därför aldrig genomföras fullt ut.

Sedan kom staten israel att utropas den 14 maj 1948 och bara en dag efter detta så kom de arabiska grannarna att invadera Israel med stöd av de arabiska palestinierna. Det här satte igång det första Arabisk-Israeliska kriget och 1949 så hade Israel vunnit kriget mot den arabiska koalitionen.

Sedan kom Västbanken att ockuperas av jordanska styrkor samtidigt som Gaza kom att ockuperas av styrkor från Egypten fram till sexdagarskriget år 1967, då dessa  territorier sedan kom att hamna under Israelisk kontroll. Trots detta så envisades Jordanien rent formellt med att de har kontrollen över Västbanken och så höll det på fram till 1988.

(Sekulow.2016:27-38).

kaoset-i-mellanostern

Advertisements

Så avslöjades och stoppades the Millenium plot

April 15, 2017

Tack vare ett gediget underrättelsearbete där bland annat avlyssning användes, så lyckades personal i Jordanien att avslöja militanta islamister som var i kontakt med personer i Afghanistan. Vad de fångade upp var något som visade sig vara kodade instruktioner.

Underrättelsetjänsten Mukhabarat agerade omgående för att stoppa det som islamisterna planerade, då det visade sig vara något mycket stort. En av de ledande personerna som de lyckades fånga upp var Khadar Abu Hoshar, en palestinier som var med under Afghanistankriget och som har kopplingar till ett flertal extremister. Tack vare ett snabbt agerande så lyckades underrättelsetjänsten att beslagta både manualer och kemikalier för att framställer bomber.

Bara ett par dagar senare så höll  vice chefen för underrättelsetjänsten ett möte med en CIA chef inom USA:s ambassad i Amman. Där berättade han för USA att underrättelsetjänsten fångat upp ett antal personer som planerar omfattande attacker mot mål i Jordanien.

Två veckor senare anlände amerikansk personal inom kontraterrorism för att bistå Jordanien och på det här sättet lyckades de tillsammans nysta upp olika spår som kopplade samman sex olika länder. Allt hade sin utgångspunkt i östra Afghanistan hos en Al Qaida medarbetare. Vad underrättelsetjänsten i Jordanien tillsammans med USA lyckades med var att stoppa omfattande attacker mot dels Radisson i Amman, attacker mot israeliska gränsposteringar, men även attacker mot kristna helgedomar. I samma veva så lyckades de med konststycket att stoppa en attack mot Los Angeles International Airport, eftersom de fångade upp en misstänkt bombman som försökte passera den amerikansk- kanadensiska gränsen i en bil fullastad med sprängämnen.

Bland alla de dokument som kom att beslagtas under denna operation fanns ett namn som särskilt fångade deras uppmärksamhet, nämligen Ahmad Fadil al-Khalayleh, som visade sig vara  Al Zarqawi (Warrick.2016:62-64).

stoppa-terrorism

 

Al-assad familjen och Syrien

May 1, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Fram till sin död år 2000 så var det Hafez Al-assad som styrde landet med järnhand. Sedan blev det hans son Bashar Al-Assad som tog över makten.

Al-assad familjen kommer från gruppen Alawiter som är att beteckna som en sekt med kopplingar till Shia islam men en moderat form av Shia islam. Alawiterna har sin starka bas i kustregionen runt Latakia, men de utgör endast 12% av den syriska befolkningen.

Med tanke på att de bara utgör 12% av befolkningen så har de onormalt starkt inflytande på ekonomin, och toppen inom politiken och militären.

Syrien är ett mycket komplicerat land som består av flera religiösa trosinriktningar däribland Shia araber, kurder, druzer, Armenier och en del kristna.

Baathregimen i Syrien sägs utgöra ett sekulärt försvar mot olika sekteristiska grupper och särskilt mot olika terroristgrupper.

Något som har kommit att bli problematiskt med åren är att Assad familjen har kopplingar till shiamuslimer och Syrien är det enda arablandet som är allierade med Iran.

Syrien blev självständigt från Frankrike år 1946.

En stor motgång för Syrien blev deras inblandning i sexdagarskriget, eftersom det också medförde ökade motsättningar mellan Jadid som hade kontrollen över partiet och Hafez Al-Assad som hade kontrollen över militären. Situationen förvärrades i september 1970 därför att Jadid som skickat trupper till  för att hjälpa PLO tvingades att dra sig tillbaka som ett resultat av kriget mot bland annat armén i Jordanien.

I november år 1970 så  avsattes Jadid i en statskupp och Hafez al-Assad installerades som Premiärminister i Syrien. Dessutom kom al-Assad att vara en mycket hårdförd ledare och hamnade i gruppen som kom att blir Israels motståndare efter kriget i oktober 1973 där araberna förlorade mot den Israeliska armén. År 1990 kom sedan pragmatismen att spela roll då Syrien valde att gå med i den av USA ledda koalitionen för att driva ut Saddam Hussein ur Kuwait (Andrews.2015:73-76).

Libanon – ett komplicerat land

April 3, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Libanon gränsar till Israel i söder och Syrien i öst och norr. Republiken Libanon fick sin självständighet från Frankrike år 1943.

En del har kallat Libanon för Mellan Österns Schweiz och där Huvudstaden Beirut beskrivs som Mellan Österns Paris.

Tyvärr har det goda anseendet kommit att skadas på grund av det sekteristiska våldet som pågick mellan 1975 till 1990, men även på grund av de senaste årens problem i grannlandet Syrien.

Libanon har 4,5 miljoner invånare, men på grund av konflikten i Syrien så finns nu 1 miljon syriska flyktingar i Libanon.

Regeringen i Libanon har under en lång tid varit västinriktat, men samtidigt så finns det stor oro på grund av Hizbollah som terroriststämplats av både USA och EU. Denna milis är nämligen minst lika stark som Libanons egen militär som i dagsläget består av ungefär 74.000 soldater.

Vad gäller det politiska läget i Libanon så är det rätt så komplicerat, då det består av bland annat kristna maroniter, sunni muslimer och druser. Det finns dessutom mängder av palestinska fraktioner i landet som representerar de 450.000 Palestinierna i Libanon. Hälften av dessa Palestinier lever i 12 olika flyktingläger.

Det finns stora politiska, ekonomiska och sociala splittringar i landet, vilka kan härledes tillbaka till självständigheten år 1943. Det finns nämligen en oskriven pakt som erkänner 18 separata religiösa sekter och vilken roll de spelar i regeringen baserat på religiös tillhörighet. Presidenten kommer från gruppen kristna maroniter, Premiär ministern är sunni muslim, talmannen i parlamentet är shia muslim.

Syrien har spelat en roll ända sedan den intervenerade i inbördeskriget år 1976. Interventionen genomfördes för att stödja den kristna milisen inom den libanesiska fronten eftersom muslimdominerade grupper varit rätt så framgångsrika precis som vänsterinfluerade grupper som tillhör den nationella libanesiska rörelsen.

När Syrien var som mest inblandade i Libanon så hade de hela 40.000 soldater på plats och de fungerande som en form av avskräckning, vilket hade godkänts av arabförbundet. De var inte i Libanon för att någon sida i konflikten skulle vinna, men för att behålla möjligheten för Syrien att kunna manipulera den libanesiska politiken (Andrews.2015:59-61).

 

Iran är komplicerat

March 24, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Med tanke på hur orolig vår omvärld är så behövs det hela tiden kunskap och ökad förståelse för hur dessa länder fungerar och hur det har med landets historia att göra.

Iran är ett av dessa länder som aspirerar på att vara en viktig aktör i Mellan Östern och Arabvärlden.

Mohammad Mossadeq installerades år 1951 som Premiärminister och var då känd som en skarp motståndare till allt utländskt inflytande. Bland annat ingick det i hans politik att nationalisera oljeindustrin som varit under brittisk kontroll sedan år 1913.

Två år senare, det vill säga 1953 så avsattes Premiärministern i en statskupp som organiserades av CIA och med stöd av MI6. Det som kom att bli känt som The Mossadeq Affair kom att leda fram till ett djupt misstroende och paranoia mot både amerikaner och britter.

USA kom senare att stödja Shahen som kom att sätta igång en Västanpassning och modernisering av Iran under 1960-talet.

Tillslut gick det så långt att fullt kaos kom att bryta ut, och Shahen tvingades i landsflykt den 16 januari 1979.

Resultatet blev att folk från alla samhällsklasser firade i Iran när Ayatollah Khomeini återvände från sin exil i Frankrike den 1:a februari, efter att ha tillbringat hela 14 år i exil. Khomeini hade nämligen först fängslats av Shahen på 1960-talet på grund av att han fördömt USA.

I april 1979 så utropas den Islamiska Republiken Iran, och i november månad så tar studenter i Teheran personal som gisslan på den amerikanska ambassaden. Det var hela 66 amerikanska diplomater som kom att hållas som gisslan. Studenterna som låg bakom gisslansituationen krävde nämligen att Shahen skulle återvända från USA där han befann sig av medicinska skäl. Shahen lämnade USA i december för asyl i Kairo, och han dog där i juli 1980.

Efter ett avtal som medlats fram av Algeriet så avslutades gisslandramat vid den amerikanska ambassaden i Teheran. En av kraven som fanns med i avtalet var att USA inte skulle lägga sig i Irans inre angelägenheter. Ännu mer förödmjukande för USA var att gisslan inte släpptes förrän sista dagen av President Jimmy Carter´s mandatperiod. Detta hade de medvetet dragit ut på därför att på så vis försäkra sig om att Carter inte skulle bli omvald som President.

USA lät sig dock inte hunsas eller styras av Iran, och 1979 införde USA sanktioner mot Iran som ett direkt resultat av gisslandramat på USA:s ambassad i Iran. När sedan Bill Clinton blev USA:s President så skärptes dessa sanktioner så att de kom att slå direkt mot Irans viktiga oljeindustri. Detta genomfördes också som en markering ifrån USA med hänvisning till att Iran anklagades för att sponsra terrorism och att de ägnar sig åt att utveckla kärnvapen (Andrews.2015:34-37).

 

Fredsavtalet Oslo 2 (Israel / Palestina)

March 12, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

I samband med fredsavtalet Oslo 2 mellan Israel och Palestinierna så kom Västbanken att delas in i tre olika områden.

Områdena kom att kallas för Area A, Area B och Area C.

Palestinierna fick nästan total kontroll över Area A, vilket inkluderar de mest urbana områdena. Palestinierna fick också del i kontrollen av Area B.

Men resten av Västbanken, vilket motsvarar 62% av hela Västbanken, vilket benämns Area C ges Israelerna nästan exklusiv kontroll över. Däribland får de kontroll över Polisverksamhet, planering och konstruktion. Det är inom detta område som de Israeliska bosättningarna växer fram. Det bor ungefär 135.000 israeliska bosättare på ungefär 100 olika utposter inom Area C. Samtidigt bor där ungefär 150.000 Palestinier.

Hela 70% av Area C ligger inom det regionala rådet för Israeliska bosättningar och är därför otillgängligt för Palestinierna att använda eller att utveckla. Palestinierna kan inte ens få tillstånd att planera området utveckling. Om Palestinierna bygger bostäder här så förstörs de av Israel och familjerna tvingas iväg med våld (Danahar.2015:166-167).

Den israeliska barriären – en juridisk och politisk konflikt

February 28, 2016

Israel

Mellan Östern har alltid varit en krutdurk och Israel har sedan statens bildande upplevt sig hotad av aggressiva grannar.

Det här är långt ifrån okomplicerat eftersom det finns orosmoln även inom Israels gränser, däribland de mest hårdförda bland sionisterna som anser att Israels gränser har skapats och därmed etablerats av gud.

Fredsprocessen tar ibland ett steg framåt för att följas av två steg bakåt. Ett stort hinder för fredsprocessen är den så kallade barriären mellan Israel och Västbanken. Den internationella domstolen slog år 2004 fast att där barriären går in på ockuperat territorium så är det olagligt enligt internationell rätt, vilket motsvarar cirka 85% av barriären.

Men, Israel har valt att agera på ett trotsigt sätt genom att hänvisa till att domstolen saknar jurisdiktion.

Den här barriären eller muren som en del kallar den för har mycket negativa konsekvenser för Palestiniernas möjligheter att hitta jobb och försörjning, då de som tidigare jobbade inom tillverkningsindustrin och jordbruket i Israel blev av med sina jobb när barriären kom på plats.

Israel har istället för att låta Palestinierna komma in och arbeta, lämnat dem till sitt öde. De har samtidigt valt att importera arbetare så långt bort som ifrån Thailand (Danahar.2015:156-157).

Västvärldens kamp mot IS har misslyckats

February 1, 2016

MIkael 300 X 300

I den nya boken Kalifatets Återkomst – Orsaker och konsekvenser som skrivits av forskaren och terroristexperten Magnus Norell, så lyfts där bland annat fram att USA:s resurser för att bekämpa har varit för små och kommit försent.

Enligt en Kongressrapport från september 2015 så dras bland annat slutsatsen att både USA och Västvärlden tyvärr har misslyckats i sin kamp mot IS. Bland annat så har de misslyckats med att stoppa flödet av personer som reser till Syrien för att ansluta sig till IS. Detta gäller både i USA och i stora delar av Europa (Norell.2015:46-47).

Hur kan vi förstå konflikten i Mellan Östern?

January 27, 2016

MIkael 300 X 300

Ingen som följer nyheterna via televisionen eller via olika dagstidningar har väl missat att det pågår en väpnad konflikt i Mellan Östern. Då talar jag inte om konflikten mellan Israel och Palestinierna.

Jag talar om något mycket större nämligen den konflikt som har en direkt koppling till både IS och Saudiarabien.

Enligt den Palestinska forskaren Ahmed Khalidi så handlar det om ett krig om vad han kallar för “islams själ”.

Det handlar om en konflikt mellan muslimska grupperingar och som möjliggjort framväxten av IS.

Hur har då det här kunnat ske, jo det har kunnat ske därför att det har funnits ekonomiska intressen och då i första hand från Saudiarabien. De har pumpat in pengar i bland annat skolor, universitet och olika moskéer i ett flertal olika länder, både muslimska och icke-muslimska länder. Det här har skett även i Europa och i USA.

Därför har det kunnat växa fram en mycket extrem version av islam som är emot modernitet, är antisemitisk, kvinnofientlig och som samtidigt är emot alla former av demokratisering eller pluralism.

Det är en form av salafism som de fört med sig. Men, nu börjar även Saudiarabien att mobilisera eftersom de nu anser att IS utgör ett hot därför att Saudiarabien anser att de själva är islams centrum, vilket utmanas av IS och deras idé och tankevärld kring Kalifatet.

Saudiarabien har hamnat i en svår situation där de å ena sidan finansierar en stor del av den islamistiska ideologi som har medfört att IS växt fram. Å andra sidan har de nu ställt sig på USA: s sida genom att finansiera ett krig mot IS (Norell.2015:42).

Iran som ett hot mot stabiliteten

January 17, 2016

MIkael 300 X 300

Ett av de stora problemen och hoten i Mellan Östern är Iran. Detta spelar även roll vad gäller situationen i Syrien. Detta därför att Assadregimen anses av många som en knähund åt Iran.

Dessutom uppfattas Iran som vinnaren i samband med de många konflikter som äger rum och har ägt rum i regionen. Detta är något som påpekas från Riyadh, Abu Dhabi, men även Ankara.

Problemet är att Iran har blivit en maktfaktor då de etablerat vad som en del kallar för ett protektorat i regionen, däribland har de etablerat kontrollen över en kustremsa som sträcker sig från Tyr i södra Libanon till Letakia som ligger nära den turkiska gränsen i norr. I protektoratet anses också Irak, Jemen, Libanon och Syrien ingå (Norell.2015:40).