Archive for the ‘mediciner’ Category

Vaccinernas historia

May 6, 2017

Tänk att det var först i slutet av 1800-talet som vacciner kom att utvecklas mot ett antal då kända dödliga sjukdomar. En av pionjärerna var den franska mikrobiologen Louis Pasteur, som utvecklade ett motgift mot anthrax och rabies. Strax efter detta så utvecklades också vacciner mot difteri, kolera, tuberkolos, polio, mässling och andra sjukdomar som numera är nästan okända i västvärlden.

De allra flesta av dessa vacciner kom att finansieras via det offentliga, det vill säga statlig finansiering för bland annat forskning och utveckling av vacciner. Dock finns ett undantag och det handlar om vaccinet mot polio som kom att utvecklas år 1955. Här kom istället privatpersoner att stå för finansieringen och March of Dimes kom att vara väldigt aktiva som aktivister.

Vacciner har kommit att bli ett område där den fria marknaden misslyckats och de har även dragit sig tillbaka från detta område eftersom de kan tjäna mycket mer pengar på andra former av mediciner.

Diskussionen kring vacciner och dess vara eller inte vara har alltid varit väldigt aktiv. Numera så finns det högljudda krav på att barn ska vaccineras innan de tillåts börja skolan i USA.

Lika omdiskuterat har antibiotika kommit att bli. I början av 1900-talet så bidrog antibiotika till att dödligheten minskade rätt så rejält. Idag så har det visat sig att antibiotika inte har samma framträdande position och istället har fokus kommit att bli på medicinresistenta bakterier. Problemet har helt enkelt varit att det förekommer ett missbruk vad gäller utskrivning av antibiotika.

Ett tag var det som så att Sulfonamides som utvecklades i Europa kom att framställas som  ett mirakel, men det kom snart att passeras av olika former av Penicillin och andra former av antibiotika. Något som kom att förändra situationen var att ett hundratal dödsfall inträffade i USA på grund av Sulfonamides. Resultatet blev att Kongressen stärkte makten hos US Food and Drug Administration för ökad kontroll och fler regleringar.

Den federala staten kom att spela en allt större roll vad gäller att utveckla penicillin och de skapade till och med en motsvarighet till The Manhattan project som redan fanns för att utveckla kärnvapen och atombomber. Denna modell kopierades för att kunna användas när det blev dags att utveckla penicillin (Hacker & Pierson.2016:52-53).

antibiotika

 

 

Advertisements