Archive for the ‘mångfald’ Category

Västvärlden och Islam

February 23, 2017

Västvärlden och Islam

Mons Krabbe som är säkerhetspolitisk analytiker har skrivit kapitlet “Hur ska väst förhålla sig till islam?” som är ett av bidragen till boken: HAVERIET – Den humanitära stormaktens fall.

Han redogör för ett antal olika undersökningar som visar på skrämmande forskningsresultat.
År 2013 så lät det tyska socialforskningsinstitutet i Berlin intervjua 9000 muslimer som då var boende i nordvästra och centrala Europa.
Resultatet av undersökningen:

65% av muslimerna ansåg att sharialag är viktigare än de lagar som råder i de länder där de nu bor.
75% ansåg att koranen bara kan tolkas på ett sätt, nämligen bokstavstolkning
60% ville av olika anledniningar återvända till islams rötter, nämligen till salafismen.

I undersökningen “Living apart together” som genomfördes bland yngre muslimer i Storbritannien år 2007, så visade resultaten på en hel del skrämmande saker, nämligen:

74% av ungdomarna ansåg att yngre kvinnor ska bära slöja
71% att homosexualitet ska förbjudas
13% sade sig stödja ett krig mot väst tillsammans med islamistgrupper (Krabbe.2016:115-116)

Advertisements

Arbetskraftsmigration

September 4, 2016

Migration integration

Med tanke på att många försöker skrämmas och svartmåla vad gäller invandring / flyktingar, så låt mig komma med lite fakta.

För 50 år sedan så stod migrationen för ungefär 3% av den globala befolkningen och år 2012 så stod den fortfarande för ungefär 3% av den globala befolkningen.

Under perioden 2005 till 2010 så var migrationen från U-länderna till de mer utvecklade I-länderna 16.4 miljoner människor. Under perioden 2010 – 2015 så har antalet migranter kommit att minska med ungefär 5 miljoner människor.

Vilka länder har då vunnit mest på migrationen? Det visar sig att under perioden 2011-2015 så är de stora vinnarna bland I-länderna Australien, Kanada, USA och Tyskland.

I Kanada så har befolkningen ökat med 3,3% och i Australien med 4,3% sedan år 2011. I Australien så står migrationen för hela 2/3 av landets befolkningstillväxt. De flesta migranterna som kommer till Australien kommer i första hand från Indien och Kina.

Bland de växande länderna, däribland Turkiet, Malaysia och Sydafrika så har även de blivit länder som migranter söker sig till för att jobba. Under perioden 2011-2015 så stod inkommande migration i Turkiet för 2,5%, Malaysia 1,5% och Sydafrika 1,1%. (Sharma.2016:44-48).

 

Att vara öppen för individuella skillnader räcker inte

January 27, 2015

I den rykande färska boken The Culture Map – Breaking Through The Invisible Boundaries of Global Business, som har skrivits av Erin Meyer så lyfter hon redan tidigt i boken fram att det inte räcker för den enskilda individen att vara öppen för skillnader hos andra individer. Hon resonerar som så att i dagens globala värld där många arbetar över landsgränser under årtionden och ofta reser i arbetet, så är de fortfarande omedvetna och oinformerade om hur kulturer påverkar dem.

Som världen ser ut idag så är det miljoner människor som jobbar i globala miljöer, men av någon anledning så ser de på saken utifrån sitt eget kulturella perspektiv och ofta antar de att alla skillnader, kontroverser och missförstånd är baserade i personligheterna. Många som har goda intentioner glömmer under resans gång bort att utbilda sig själva om kulturella skillnader, och detta därför att de tror att det räcker med att fokusera på individuella skillnader. Men enligt författaren är det inte tillräckligt.

Istället för att tala om kulturer så är det viktigt att bedöma människor som individer, och inte som en produkt av sin miljö.

Olyckligtvis, så har detta synsätt förhindrat tusentals människor från att lära sig om vad de behöver för att nå sina mål. Problemet är nämligen det att om du som individ går in i en interaktion och antar att kultur inte spelar någon roll så är risken mycket stor att du kommer att se på andra utifrån din egen kulturella lins, och därmed riskerar du att bedöma eller missbedöma deras agerande.

Visst är det så att alla individer är olika, men när du jobbar med människor från olika kulturer så är det helt centralt att du inte gör antaganden om individens karaktärsdrag utifrån var personen kommer ifrån.

Om du jobbar för ett företag eller en organisation och där framgången avgörs av er förmåga att arbeta med människor från andra länder, så behöver du som individ uppskatta de kulturella skillnader som detta medför, samtidigt som du respekterar individuella skillnader. För, författaren påpekar avslutningsvis att kulturella mönster vad gäller beteende och vad vi tror kommer i sin tur att påverka vad vi ser, vad vi tänker, och vårt agerande (Meyer.2014:12-14).

profil 3