Archive for the ‘män’ Category

Män och kvinnor

August 18, 2016

Nordiska länder

Med jämna mellanrum så genomför World Economic Forum mätningar om gapet mellan män och kvinnor inom  fyra olika områden, nämligen:

1. ekonomiskt deltagande och möjligheter

2. utbildningsnivå

3. hälsa och överlevnad

4. politiskt inflytande

 

Då visar det sig att de nordiska länderna konstant rankas högre än USA och betraktas som de mest jämlika samhällena i världen. USA däremot rankas först på 28:e plats i denna rankning.

Något som syns tydligt för de nordiska länderna är att kvinnors deltagande i arbetskraften  är bland de högsta i världen och att löneskillnaderna är bland de minsta i världen (Partanen.2016:100-101).

 

Advertisements