Archive for the ‘makt’ Category

Den stora maktförskjutningen

March 5, 2017
maktforskjutning-indien-kina
Det pågår ett omfattande maktskifte från USA och EU till Kina och Indien.
 
År 2030 så kommer Asien att ha mer makt än nordamerika och Europa räknat rent ekonomiskt, men även vad gäller militärutgifter. Vi kommer också att få en situation där Indien och Kina har veto vad gäller de flesta internationella frågorna så som klimatförändringar, kärnkraftsfrågor, mänskliga rättigheter och business.
 
Indien kommer år 2030 att vara världens mest folkrika land med åtminstone 100 miljoner fler människor än Kina. Indien kommer också att vara det land som ökar med flest människor inom medelklassen.
 
Samtidigt så kommer Indien år 2030 vara det land som har störst behov / efterfrågan på energi. Samtidigt så kommer Indien att vara land nr 2 i ordningen vad gäller att släppa ut mest och tredje störst vad gäller investeringar i världen och den tredje största ekonomin efter Kina och USA (Manuel.2016:2-3). 
Advertisements

Inga fler backroom deals

March 4, 2017

guantanamo-bay

Något som alltid förekommit i amerikansk politik i samband med presidentvalskampanjer är olika former av backroom deals. En som kommit att bli riktigt bra på sådant är Chris Christie från republikanerna.

Vad har då dessa backroom deals kommit att handla om? Det har bland annat handlat om att stoppa facket och arbetskrafts inflytande, men även att ge olika kontrakt till specifikt utvalda aktörer inom transportbranschen.

Detta är något som det nu är tänkt att det ska bli stopp på. Åtminstone är det så som retoriken har låtit ifrån Donald Trump. Som det nu verkar så finns det inga okända finansiärer inblandade, vilket tidigare varit mycket vanligt.

Vad som framkommit hittills så är den största finansiären bakom kampanjen Donald Trump själv som har lånat ut 1,8 miljoner dollar till kampanjen för att bli vald till president. Samtidigt har han lyckats samla in 100.000 dollar (Taibbi.2016:35).

Politiskt mord i Ryssland

September 25, 2016

På kvällen den 27 februari 2015 så skjuts den liberala politikern Boris Nemtsov ihjäl med sex skott bakifrån och det bara ett par meter ifrån Kreml.

Det var rätt uppenbart ett politiskt mord och det mest uppmärksammade efter Sovjetunionens fall.

Uppenbart var det proffs som låg bakom och de trodde att de skulle komma undan. Men, en av dem greps och det visade sig att personen ifråga hade starka band till Ramzan Kadyrov, som då var Tjetjeniens starke man. Dessutom fanns det kopplingar till Ryssland eftersom Kadyrov installerats på sin post av Rysslands president Vladimir Putin för att hålla territoriet under hans tumme. Detta då Kadyrov lovat sin personliga lojalitet gentemot Putin och bland annat hjälpte till att annektera Krim och dessutom försvarade den anklagade mördaren och kallade honom för en äkta patriot.

Boris Nemtsov kom att smutskastas i statlig media och där kallad bland annat förrädare och att han skulle ha gått i USA:s ledband. Bara veckor före mordet hade han demoniserats i televisionen (Ostrovsky.2015:2).

 

SECOND TERM CURSE!

September 17, 2016

politisk-ledare

Det är viktigt att alla reformer finns förberedda när nyvalda makthavare tillträder. Detta därför att det är störst sannolikhet att reformer får genomslag under första mandatperioden.

Något som visat sig i många länder är att andra mandatperioden ofta brukar kännetecknas av en “second term curse” vilket ofta omfattar skandaler, populariteten faller, kongressen eller andra makthavare gör det svårare att genomdriva förändringar eller reformer (Sharma.2016:70)

Liberalismens principer

September 3, 2016

Liberalism frihet

Liberalismen så som vi känner till den idag kan härledas tillbaka till en idé om moderat upplysthet. Liberalismen hämtar sina grunder från olika brittiska varianter av liberalism.

Dock finns det ett antal grundläggande principer som kännetecknar liberalismen, nämligen:

1. Intressekonflikter men även konflikter kring vad vi tror på kommer alltid att existera. Det vore till och med dumt eller farligt att försöka avskaffa dessa.

2. Överlägsen makt som en del människor utövar gentemot andra människor är inte att lita på.

3. Historiens mening och det mänskliga strävandet är öppna för förändringar och kan inte anses vara något statiskt.

4. Det bör finnas moraliska begränsningar om hur överlägsna människa behandlar andra människor i samhället, och det bör samtidigt finnas en begränsning av vad staten kan göra i folkets namn och vilka ingrepp de tillåts göra inom ekonomin och företagandet.

Till vardags tänker vi oss ofta liberalismen och liberalerna som den grupp av individer som allra starkast värnar religiös tolerans, yttrande- och åsiktsfrihet, begränsningar av polisens våldsmonopol, fria och demokratiska val och etablerande av konstitutionella regeringar där maktdelning råder. Andra principer som är en naturlig del av liberalismen är samvetsfrihet, frihet att tänka och säga vad man vill även om dina grannar eller andra människor inte håller med dig, men även friheten att resa eller att emigrera. Idag ingår även respekten för demokratin som en naturlig del av liberalismen, vilket innebär att varje enskild individ har rätt att delta i landets styre oavsett ras, klass, börd eller kön.

För att försöka nå en form av jämlikhet så har liberala samhällen och länder kommit att jobba mot att avskaffa aristokratin och ärvda monopol där ett fåtal stora och starka familjer äger stora delar av marken (Holmes.2016:2-5).

Så fungerade det kommunistiska sovjetsystemet

April 9, 2016

Mitt foto_fotograf Mehdi Amiri

Från Moskva och makthavarna i Kreml så byggdes ett utopiskt samhälle upp. I detta systemet så hade individen inte några rättigheter. I princip allt ägdes av staten, däribland fabriker, jordbruk, kärnkraftverk, banker, järnvägar, flygbolag, tidningar, televisionen, restauranger, barer, affärer och shoppingcenter.

Den icke-vinstdrivande sektorn och civilsamhället avskaffades.

Sovjetversionen av kommunismen påtvingades andra länder i Östeuropa och på Balkan under vapenhot efter andra världskriget.

På den psykologiska nivån så krävdes det att individen kom att överge sitt eget ego, för att istället ersätta detta med vad som makten i Moskva krävde vad gäller till exempel samvete och moralisk kompass.

Den radikala kollektivism som sovjetsystemet kom att bygga på  krävde att individen tog till sig av det kommunistiska systemet och dess sätt att tänka och agera i alla situationer. Den som avvek kunde straffas på olika sätt, eller i värsta fall dödas.

Kommunistpartiet ansåg sig ha den exklusiva rätten att formulera samhällets normer, mål och värderingar. Ingen som helst kritik eller konkurrens tillåts.

Det var heller inget ovanligt att hela familjer förstördes, då den sovjetiska kommunismen uppmanade föräldrar att låta staten ta ansvaret för deras barn, och barn mer eller mindre förvarades i så kallade detskie doma. Det var en form av barnhem som var både underfinansierade och underbemannade.

Skilsmässor och aborter var lagliga, och syftet var att minska lojaliteten mot familjen. För att ersätta så många funktioner som möjligt som normalt tillhör familjen, så infördes alla möjliga institutioner för att ta hand om och forma framtida generationer. Det var till och med som så att barn uppmuntrades att spionera på sina föräldrar och att rapportera allt som var avvikande till relevanta myndigheter. Barnen lärdes också upp i att aldrig ifrågasätta partiets analys av verkligheten och att låta partiet tjäna som moralisk väktare.

Ännu mer galet var att regimen ville skapa den nya socialistiska mannen som skulle hjälpa till att bygga och upprätthålla den kommunistiska utopin.

Rättsapparaten var en del av den hemliga polisen och styrdes därmed av seniora ledare inom kommunistpartiet. Resultatet blev att rättsstaten inte existerade. Vad lagen är eller inte är styrdes helt av vad partibyråkrater hänvisade till att lagen är.

Det kommunistiska systemet i Sovjetunionen dödade tiotals miljoner människor och skadade hundratals miljoner människor (Woodard.2016:32-37).

 

 

 

 

 

Redistricting – ett sätt att manipulera valutgången

February 15, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Eftersom kampen om vilka två kandidater som ska mötas i slutrundan av Presidentvalet i USA pågår för fullt, så kan det vara på sin plats att fortsätta förklara hur den här polariseringen fungerar.

Redistricting är ett av dessa vapen som kandidaterna nyttjar för att på så vis manipulera valutgången. Det handlar helt enkelt om att dra om gränserna för distrikten så de ligger i linje med ens intressen, representationen och vissa administrativa mål.

När man från början drog upp distriktsgränserna så var det ett ansvar som låg på varje delstat vilket hänger ihop med representationen i representanthuset.

Redistricting är intimt kopplat till polariseringen mellan politiska eliter, och där enskilda politikers och politiska partiers intressen och motiv spelar en mycket viktig roll.

För att undergräva konkurrensen i ett eller flera distrikt så kan redistricting användas för att manipulera valets utgång för att på så vis se till att skaffa sig en större makt i distriktet.

För att begränsa möjligheterna till redistricting så har processen för hur det här får gå till, så har begränsningar införts i ett antal delstater. En delstat som infört den här typen av begränsningar är New York, och det skedde år 2014 (Altman & McDonald.2015:45-46).

Så här skapades början till kaoset i Irak

November 14, 2015

Mikael

Först skapades Office for Reconstruction and Humanitarian Assistance (CPA) under ledarskap av den pensionerade generalen Jay Garner. Han hade en plan som gick ut på att en övergångsregering skulle ta över styret efter att man först genomfört ett val inom 90 dagar.

Men, av någon anledning så fick Vita Huset kalla fötter, och beslutades sig för att de vill ha någon med starkare politisk förankring. Då valde de ut Paul Bremer. Problemet var att Mr Bremer inte trodde på att det finns några lämpliga irakiska ledare och att CPA därför måste direktstyra landet under en obestämd framtid.

Men, det stora problemet uppstod när Mr Bremer beslutade om att upplösa Baath Partiet och de irakiska säkerhetsstyrkorna, dvs det som håller ihop landet. Det här medförde att ett mycket stort maktvakum uppstod och man lämnade därmed fältet fritt för vem som helst (Sky.2015:10-11).