Archive for the ‘Lögner’ Category

Lögnerna blev sovjetunionens fall

September 29, 2016

Enligt Arkady Ostrovsky som skrivit den nya boken The Inventions of Russia – The Journey from Gorbachev´s freedom to Putin´s war så byggde det sovjetiska systemet till stor del på våld och ideologi. Stalin´s död kom att förändra läget något då repressionen och massterrorn kom att minska. Efter Stalin kom  Nikita Khrushev och han valde att istället lägga fokus på ideologi och han hade som sitt mål att bygga kommunismen stark fram till år 1980.

När väl år 1980 inträffade så kom hela systemet att ha blivit livlöst eftersom ekonomin knappt fungerade och utopin om att bygga kommunismen var i princip död.

Att Sovjetunionen kollapsade berodde inte i första hand på den ekonomiska härdsmältan eller på att protesterna började ta fart i huvudstaden Moskva, vilket en del medier kommit att påstå.

Det som kom att bli spiken i kistan var nedmonteringen av alla lögner. Utan alla de lögner som funnits tidigare så försvann hela legitimiteten. Samtidigt så började en del nya ledare att välja en annan väg och de såg ingen anledning att försvara systemet som tidigare begränsat deras möjligheter att berika sig själva och därmed skaffa sig ett bättre liv än andra (Ostrovsky.2016:14-15).

Advertisements