Archive for the ‘Ledarskap’ Category

SECOND TERM CURSE!

September 17, 2016

politisk-ledare

Det är viktigt att alla reformer finns förberedda när nyvalda makthavare tillträder. Detta därför att det är störst sannolikhet att reformer får genomslag under första mandatperioden.

Något som visat sig i många länder är att andra mandatperioden ofta brukar kännetecknas av en “second term curse” vilket ofta omfattar skandaler, populariteten faller, kongressen eller andra makthavare gör det svårare att genomdriva förändringar eller reformer (Sharma.2016:70)

Advertisements

Genomföra förändringar

September 12, 2016

politisk-ledare

Känner ni till att ett land har störst sannolikhet för att genomföra en förändring när de kämpar med att återhämta sig efter en kris. För, när ett land står med ryggen mot väggen så är det störst chans att folket och den politiska eliten kommer att acceptera tuffa ekonomiska reformer.

Dock kan en förändring till det sämre bli resultatet om folket är ointresserade eller apatiska därför att de är så upptagna av att det går så väldigt bra. Så, i en global ekonomi så måste reformerna komma mer eller mindre konstant.

I samband med en god kris så är som sagt var sannolikheten störst att folket tar sig sig av förändringar och nya ledare. Dock är det mycket svårt att säga vilka ledare som är framgångsrika vad gäller att få nya reformer på plats
(Sharma.2016:60-63).

Det visionära ledarskapet

November 12, 2015

Mikael

En visionär ledare finns på plats för att stödja sina anställda, och för att tillåta dem att blomstra. Den här typen av ledare ser storheten och potentialen i sina medarbetare, samtidigt som de har förmågan att förlåta och tillåta misstag så länge som individen lär sig något av sina misstag.

Visionära ledare har förändrat miljön och plockat bort rädslan. De fokuserar istället på en vision om storhet inte bara hos företaget utan hos varje enskild anställd. Samtidigt har de förmågan att göra det möjligt för de anställda att bli mer engagerade. En visionär ledare ser också värdet som företaget tillför marknaden, och de letar alltid efter förbättringar som kan föra företaget framåt.

Dessa visionära ledare har förmågan att förmedla sin vision både internt på företaget och ut till marknaden. De är aldrig rädda för att synas inför allmänheten och har ofta tendensen att vara karismatiska individer, som får andra att vilja följa dem. Något annat som kännetecknar de visionära ledarna, och det är att de ser många av de lärdomar som kommer ifrån tidigare misstag, och hur detta kan användas för att stärka organisationen. Som ett direkt resultat av det här så kan de måla upp en vision inför framtiden, och få andra att tro på att det verkligen är möjligt (Volo & Volo.2013:157-161).