Archive for the ‘länder’ Category

Kina – ett socialistiskt land

February 7, 2017

Kina anser sig själva vara ett socialistiskt land. Enligt Frank Li, som skrivit boken “American Democracy” så krävs det både kapitalism och socialism för att få ett välfungerande land. Den stora utmaningen visar sig vara att balansera dessa två.

Frank Li förklarar varför Kina inte längre är att betrakta som kommunistiskt trots att kommunistpartiet har all makt.

Han visar på att mellan 1949 – 1976 så fungerade kommunistpartiet ungefär som Demokraterna i USA men med en extremvänster. Från 1978 och framåt så har kommunistpartiet istället att börja fungera som oppositionen i USA men utan någon extremhöger (Li.2016:48).

Kina

Advertisements

Genomföra förändringar

September 12, 2016

politisk-ledare

Känner ni till att ett land har störst sannolikhet för att genomföra en förändring när de kämpar med att återhämta sig efter en kris. För, när ett land står med ryggen mot väggen så är det störst chans att folket och den politiska eliten kommer att acceptera tuffa ekonomiska reformer.

Dock kan en förändring till det sämre bli resultatet om folket är ointresserade eller apatiska därför att de är så upptagna av att det går så väldigt bra. Så, i en global ekonomi så måste reformerna komma mer eller mindre konstant.

I samband med en god kris så är som sagt var sannolikheten störst att folket tar sig sig av förändringar och nya ledare. Dock är det mycket svårt att säga vilka ledare som är framgångsrika vad gäller att få nya reformer på plats
(Sharma.2016:60-63).

Mina tips på hur du kan jobba på ett ansvarsfullt sätt som omvärldsbevakare?

January 13, 2015

Jag kan bara tala utifrån mina egna erfarenheter. Det jag börjar med är att bestämma mig för vad eller vilka saker/ämnen som ska bevakas. Sedan handlar det om att fokusa på någon världsdel, för det är omöjligt att hinna med hela världen. Sedan gäller det att börja samla in information och material.

Det kan handla om att intervjua personer, det kan handla om digitala och tryckta källor. Men, när det gäller källor så är det viktigt att vara medveten om källkritiken och hur den tillämpas på de källor som du valt att använda. Dessutom är språk och kultur en stor utmaning eftersom det är så olika. Det kan också handla om allt ifrån att besöka och vistas i den miljö som du ska bevaka, till att sköta det via nätet.

Fördelen med att vara fysiskt på plats är ju att då är du en förstahandskälla. Det har högre trovärdighet än 2:a och 3:e handskällor, som kan och ofta har någon typ av politisk/ideologisk vinkling. Dessutom gäller det att välja ut vilka tryckta källor man vill använda för att hålla en hög trovärdighet. Då blir det viktigt med böcker av kända personer inom sitt område / sina områden, men även respekterade tidskrifter.

Kvällstidningar och i viss mån dagstidningar bör man vara ytterst försiktiga med eftersom här kan det vara stora problem med källkritiken. Samma sak gäller om du använder internetkällor. Därför gäller det att sköta insamlingen av material på flera olika sätt, och ett av sätten som är billiga är att använda tex Google Alerts, och där ställa in ämne, land/kontinent, och språk.

Slutligen så är det en stor fördel om den del av världen som du vill fokusera på är en plats som du är väl bekant med, tex kan språket och kulturen därför att du bott och gått i skola där, eller har din utbildning därifrån, eller har arbetat där tidigare. För att visa upp vad du kan så är det viktigt att ha någon plattform som grund, och det kan vara en professionell hemsida, och sedan att du är aktiv på någon social plattform tex Facebook, Twitter, Google+. Detta fär att kunna sprida dina bloggtexter och eventuella videoklipp.

Själv har jag valt dels Google+ där jag har min omvärldsbevakning på engelska: Drakenberg information och omvärld: https://plus.google.com/b/101069813046247978268/101069813046247978268/posts

Sedan har jag också en plattform på Facebook som jag kallar för: Vår värld – dina möjligheter.

Förutom dessa två så har jag också min blogg som kallas för Drakenberg Blog här på WordPress, vilket är var denna text finns publicerad.

profil 3