Archive for the ‘Lagstiftning’ Category

Presidenten har inte diktatoriska befogenheter

January 29, 2017

Som alla säkert läst under dagen så visar det sig nu att rättvisan hunnit i kapp president Trump. Först var det ju som så att han utfärdade en Executive Order inom området immigration som medförde att under de kommande tre månaderna så får inte muslimer från sju olika länder i Mellan Östern komma in i USA och för flyktingar från Syrien år det ett totalstopp på obestämd tid.

Det här har nu medfört massvis av protester då även personer från dessa länder med Green Card inte får återvända till USA om de lämnar landet för att besöka familj eller släktingar i hemlandet. En del personer har redan deporterats från USA, vilket skapat massprotester på flera olika flygplatser runt om i USA.

Dock är det nu som så att presidenten inte står ovanför lagen eller konstitutionen. En federal domare i New York har fått igenom en så kallad “stay” som medför att denna Executive Order nu upphävs, vilket innebär att personer med Green Card och andra med giltiga resehandlingar / visum till USA inte kan deporteras utan ska släppas in i landet.

befogenheter

Advertisements

Den amerikanska konstitutionen

August 23, 2016

Amerikanska konstitutionen

Tänk att när den amerikanska konstitutionen väl var på plats en gång i tiden så medförde den att två olika visioner kring frihet kom att stå mot varandra.

Den ena visionen byggde på libertarianska principer om en fullständigt fri marknadsekonomi och individens frihet.

Den andra visionen byggde på en form av statsbyggnad och guidad utveckling av ett samhälle med målet att en dag så som förebild runt om i världen (Woodard.2016:97).

 

Trakasserier på nätet – ett globalt problem

January 25, 2015

Läser den rykande färska boken Hate Crimes In Cyberspace från Harvard University med forskningsresultat inom området hatet på nätet. Det är Danielle Keats Citron, som har skrivit boken. Det här är ett globalt problem, vilket författaren visar när hon bland annat tar upp att i Storbritannien så drabbas årligen 1,9 miljoner individer av trakasserier på nätet. En studie som genomförts vid University of Bedfordshire visar som resultat att 60% av de svarande rapporterat att de inte fått någon som helst hjälp av polisen när de rapporterat in om dessa brott. Samma sak rapporteras även från andra länder, däribland Brasilien och Indien (Keats Citron.2014:21).

profil 3

Trakasserier på nätet och de som drabbas av det tas inte på allvar!

January 25, 2015

I den rykande färska boken “Hate Crimes In Cyberspace” så skriver Danielle Keats Citron att beskedet som ges till de som drabbas av trakasserier på nätet är att inget ska eller bör göras åt problemet. Både journalister, bloggare, vanligt folk, och representanter för rättssystemet uppmanar istället de drabbade att ignorera trakasserierna.

Det förekommer också situationer där de som har drabbats skuldbeläggs. I en del fall så är det till och med som så att om de drabbades öker juridisk hjälp så blir de anklagade för att försöka inskränka yttrandefriheten på nätet. Författaren lyfter också fram att de sociala attityderna har förhindrat hårda och tydliga svar på dessa trakasserier.

Många väljer därför att inte rapportera trakasserier till polisen därför att de antar att ingen kommer att göras, och tyvärr visar det sig att i många fall har de helt rätt. Varför agerar då inte polis och rättsväsende mer handfast?. Här påpekar Keats Citron (2014) att en orsak är brist på träning i de lagar och regler som gäller, och detta eftersom många poliser inte förstår de federala och delstatliga lagarna.

Istället gör polisen fel som rekommenderar dessa individer att gå ut och köpa en skjutvapen och att stämma de som trakasserar som ett civilrättsligt mål. Det finns dessutom stor okunskap och brist på läsförståelse kring det som berör Internet, vilket en del poliser verkar vara helt immuna mot. Ett annat svar som ges är att en del poliser inte ingriper när det kommer in anmälningar därför att det anses vara för personligt, eller för besvärligt att ens ta tag i. Istället får de drabbade rådet av polisen att stänga av datorn därför att “boys will be boys” (Keats Citron.2014:19-20).

profil 3

Trakasserier och stalkers på nätet

January 23, 2015

I den rykande färska boken Hate Crimes IN Cyberspace, som har skrivits av Danielle Keats Citron som innehar the Lois K. Macht research professor of Law vid University of Maryland så tas problemet med trakasserier och stalkers på nätet upp från ett forskningsperspektiv.

Cybertrakasserier som fenomen handlar ofta om hot om våld, intrång i individens personliga integritet, aktiva försöka att skada individens goda anseende och rykte genom lögner, och att de engagerar främmande människor att ta till fysiskt våld, och att tillämpa teknologiska attacker. Cybertrakasserier förstås ofta om uppsåtliga kränkningar som leder till emotionella problem, och det kan handla om bland annat kränkningar på nätet och i de sociala medierna, som upprepas gång på gång, och inte är en engångshändelse. Ofta leder det till att individen upplever rädsla för sin egen säkerhet.

Författaren nämner bland annat att Mary Lou Leary som är executive director vid  National Center for victims of crime förklarar att stalkers ofta använder sig av väldigt sofistikerad teknologi. Det kan handlar om att de installerar spyware i offrets dator så att de kan spåra varenda rörelse och övervaka all din kommunikation, för att sedan använda det emot dig. Hon nämner till exempel att e-post skickas vidare till personens jobb, och att de berättar allt som du gjort, vad och var du har handlat, vad du läser för böcker. Något annat som är vanligt förekommande är installation av GPS i eller på offrets bil så att stalkern kan följa varenda lilla rörelse så att de kan komma åt dig överallt (Keats Citron.2014:3-4).

profil 3