Archive for the ‘kultur’ Category

Kultur och vad som är viktigt

January 8, 2016

MIkael 300 X 300

Kultur påverkar mer än vad vi själva tror. För att belysa det här så har Clotaire Rapaille i boken The Global Code använt flygresor som ett av sina exempel.

Författaren visar där att det är tydliga skillnader mellan stora delar av västvärlden respektive Japan angående vad som är viktigt i samband med flygresor.

I stora delar av västvärlden är det viktigaste processen att komma från destination A till destination B. Men, för Japanarna är det istället viktigt med vilken service som erbjuds och hur man blir behandlad när resenären väl är uppe i luften.

Detta har kommit att påverka en del flygplanstillverkare, och då speciellt framtagandet av den nya Dreamliner 787. Istället för att bygga ett monsterplan så som Airbus A380 som kräver gigantiska flygplatser för att kunna landa, så har Boeing istället anpassat Dreamliner 787 så att den kan landa på de vanliga kommersiella flygplatserna. Detta har kommit att minska tiderna för att hinna med sina anslutningar, och förbättrat människors erfarenhet av flygplatser (Rapaille.2015:13).

 

Advertisements

Mina tips på hur du kan jobba på ett ansvarsfullt sätt som omvärldsbevakare?

January 13, 2015

Jag kan bara tala utifrån mina egna erfarenheter. Det jag börjar med är att bestämma mig för vad eller vilka saker/ämnen som ska bevakas. Sedan handlar det om att fokusa på någon världsdel, för det är omöjligt att hinna med hela världen. Sedan gäller det att börja samla in information och material.

Det kan handla om att intervjua personer, det kan handla om digitala och tryckta källor. Men, när det gäller källor så är det viktigt att vara medveten om källkritiken och hur den tillämpas på de källor som du valt att använda. Dessutom är språk och kultur en stor utmaning eftersom det är så olika. Det kan också handla om allt ifrån att besöka och vistas i den miljö som du ska bevaka, till att sköta det via nätet.

Fördelen med att vara fysiskt på plats är ju att då är du en förstahandskälla. Det har högre trovärdighet än 2:a och 3:e handskällor, som kan och ofta har någon typ av politisk/ideologisk vinkling. Dessutom gäller det att välja ut vilka tryckta källor man vill använda för att hålla en hög trovärdighet. Då blir det viktigt med böcker av kända personer inom sitt område / sina områden, men även respekterade tidskrifter.

Kvällstidningar och i viss mån dagstidningar bör man vara ytterst försiktiga med eftersom här kan det vara stora problem med källkritiken. Samma sak gäller om du använder internetkällor. Därför gäller det att sköta insamlingen av material på flera olika sätt, och ett av sätten som är billiga är att använda tex Google Alerts, och där ställa in ämne, land/kontinent, och språk.

Slutligen så är det en stor fördel om den del av världen som du vill fokusera på är en plats som du är väl bekant med, tex kan språket och kulturen därför att du bott och gått i skola där, eller har din utbildning därifrån, eller har arbetat där tidigare. För att visa upp vad du kan så är det viktigt att ha någon plattform som grund, och det kan vara en professionell hemsida, och sedan att du är aktiv på någon social plattform tex Facebook, Twitter, Google+. Detta fär att kunna sprida dina bloggtexter och eventuella videoklipp.

Själv har jag valt dels Google+ där jag har min omvärldsbevakning på engelska: Drakenberg information och omvärld: https://plus.google.com/b/101069813046247978268/101069813046247978268/posts

Sedan har jag också en plattform på Facebook som jag kallar för: Vår värld – dina möjligheter.

Förutom dessa två så har jag också min blogg som kallas för Drakenberg Blog här på WordPress, vilket är var denna text finns publicerad.

profil 3