Archive for the ‘Krig’ Category

Ukraina och Krimhalvön

August 17, 2016

Krimhalvön

Problemen mellan Ukraina och Krimhalvön började egentligen redan i november 2013 när dåvarande presidenten Viktor Yanukovich avbröt associationsavtalet med Europeiska Unionen. Detta medförde omfattande demonstrationer som kom att pågå i flera månader.

President Yanukovich tvingades tillslut att göra eftergifter och ett avtal som förhandlats fram av Tyskland, Polen och Frankrike blev då slutresultatet. Men, Ryssland vägrade gå med på och skriva under detta avtal. I februari 2014 så flydde president Yanukovich huvudstaden. Strax efteråt så erkände USA och EU en ny regering i Ukraina men Ryssland vägrade erkänna denna interimspresident som kom att bli Oleksandr Turchanow.

Nu började nationalisterna på Krim att vädra morgonluft och uppmanade Moskva att försvara dem mot vad de kallade för fascister. Den 30 februari så började pro-ryska styrkor att ta kontrollen över delar av Krim. Många av dessa pro-ryska nationalister kom att  bära ryska vapen, tala ryska och använda sig av rysktillverkade uniformer utan några militära beteckningar.

Ukraina kom att reagera starkt på det här och kallade dem för “små gröna män” baserat på vilken färg som uniformerna hade.

Den 16 mars 2014 så röstade Krim för att bryta sig loss från Ukraina och dagen efter detta val så erkände President Putin regionen Krim som en suverän och självständig stat. Putin kom också att erkänna de “små gröna männen” och att de assisterat de ryska styrkorna.

När väl vägen till självständighet påbörjats så agerade de små gröna männen genom att stänga av kommunikationsvägarna inne i och även till Krim och de tog även kontrollen över den fastighet där Ukrtelecom fanns, stängde av markbaserad telefon och Internettjänster (Segal.2016:70-71).

 

Advertisements

Georgien och Sydossetien

August 16, 2016

Sydossetien

Vår värld är en mycket komplicerad plats och det har vi märkt tydligt efter Sovjetunionens fall.

Ett exempel är problematiken i Kaukasus där Sydossetien som tidigare varit ett autonomt område inom Georgien beslutade sig för att förklara sig självständiga från Georgien.

Ett kortare krig kom att inträffa under perioden 1991-1992 och där Ryssland kom att förhandla fram ett vapenstillestånd som kom att inkludera att de stationerades ut fredsbevarande soldater i Georgien, Ryssland och Sydossetien.

År 2004 valdes Mikhail Saakashvili till president i Georgien med målet att återföra Sydossetien till Georgien.

Nästa steg i utvecklingen kom år 2006 då en majoritet av befolkningen i Sydossetien röstade för självständighet från Georgien. Under sommaren 2008 så kom viss skottväxling att ske mellan styrkor från Georgien och Sydossetien. Den 7 augusti så kom georgisk militär att ta sig in i Sydossetiens huvudstad Tskhinvali med hänvisning till att de svarar på bombardemang från Sydossetien.

Nu kom Ryssland att agera nästan omgående genom att skicka in bland annat stridsvagnar i Sydossetiens huvudstad och de påbörjade också flygattacker mot Georgien, och de närmade sig sakta men säkert Georgiens huvudstad Tbilisi. Två och en halv vecka efter konflikten så kom Ryssland att erkänna ett självständigt Sydossetien (Segal.2016:66-67).

 

Individuals, states and the Cold War

July 19, 2016

Cold war Berlin wall

According to the new book The Hacked World Order – How Nations Fight, Trade, Maneuver, And Manipulate In The Digital Age, written by Adam Segal we where all impacted by the cold war. It was not only the threats of nuclear war but also the struggle between individuals and states on both sides which resulted in new relationships. The final result was that both sides of this long and cold conflict created powerful bureaucracies because they wanted to competed with each other (Segal.2016:15).

 

Al-assad familjen och Syrien

May 1, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Fram till sin död år 2000 så var det Hafez Al-assad som styrde landet med järnhand. Sedan blev det hans son Bashar Al-Assad som tog över makten.

Al-assad familjen kommer från gruppen Alawiter som är att beteckna som en sekt med kopplingar till Shia islam men en moderat form av Shia islam. Alawiterna har sin starka bas i kustregionen runt Latakia, men de utgör endast 12% av den syriska befolkningen.

Med tanke på att de bara utgör 12% av befolkningen så har de onormalt starkt inflytande på ekonomin, och toppen inom politiken och militären.

Syrien är ett mycket komplicerat land som består av flera religiösa trosinriktningar däribland Shia araber, kurder, druzer, Armenier och en del kristna.

Baathregimen i Syrien sägs utgöra ett sekulärt försvar mot olika sekteristiska grupper och särskilt mot olika terroristgrupper.

Något som har kommit att bli problematiskt med åren är att Assad familjen har kopplingar till shiamuslimer och Syrien är det enda arablandet som är allierade med Iran.

Syrien blev självständigt från Frankrike år 1946.

En stor motgång för Syrien blev deras inblandning i sexdagarskriget, eftersom det också medförde ökade motsättningar mellan Jadid som hade kontrollen över partiet och Hafez Al-Assad som hade kontrollen över militären. Situationen förvärrades i september 1970 därför att Jadid som skickat trupper till  för att hjälpa PLO tvingades att dra sig tillbaka som ett resultat av kriget mot bland annat armén i Jordanien.

I november år 1970 så  avsattes Jadid i en statskupp och Hafez al-Assad installerades som Premiärminister i Syrien. Dessutom kom al-Assad att vara en mycket hårdförd ledare och hamnade i gruppen som kom att blir Israels motståndare efter kriget i oktober 1973 där araberna förlorade mot den Israeliska armén. År 1990 kom sedan pragmatismen att spela roll då Syrien valde att gå med i den av USA ledda koalitionen för att driva ut Saddam Hussein ur Kuwait (Andrews.2015:73-76).

Konflikterna i Afrika

February 21, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Orsakerna bakom olika väpnade konflikter kan variera beroende på land och kontinent.

Demografiska förändringar är bara en av faktorerna, vilket syns på så vis att Lagos, som är huvudstad i Nigeria har fler invånare än Kairo och Kinshasa.

Diamanter är en annan stor konfliktorsak i Afrika, vilket märks i länder som Angola, Elfenbenskusten, Zaire, Republiken Kongo, LIberia, Sierra Leone och Zimbabwe.

Tyvärr ser vi också att mineraler kan vara en stor konfliktorsak, vilket medfört att många dragits in i meningslösa krig. Bland annat så har barn använts som soldater och kvinnor blivit utsatta för våldtäkt utan att något ställts till ansvar för dessa fruktansvärda brott (Andrews.2015:8-9).

 

Hur kan vi förstå världens konflikter?

February 19, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Det finns ett resonemang som stämmer rätt så väl in och som fortfarande går att tillämpa för att förstå olika skeenden. Här talar jag om generalen Carl Von Clausewitz. Han har förklarat det som så att krig handlar om att visa sin makt för att få sin motståndare att göra det man önskar.

Beviset för detta ser vi lite överallt i världen. Titta bara på USA:s invasion av Irak och Afghanistan. Vi kan även se det i samband med Rysslands krig mot Georgien, men även när Frankrike och Storbritannien hjälptes åt att fälla regimen i Libyen, som sedan slog över i anarki.

Andra krig och våldsamma konflikter har inte visat spår av samma blodighet, men är att anse som lika farliga för bland annat stabiliteten. Hit hör till exempel den ständigt pågående konflikten mellan Indien och Pakistan över Kashmir, trots att en form av stilleståndslinje drogs upp redan år 1972.

I Östra Asien pågår fortfarande konflikten mellan Nordkorea och Sydkorea, dock är det inte något krig i dagsläget. Men de har formellt inte undertecknat något fredsavtal för att få ett officiellt slut på kriget som påbörjades år 1950.

I Stilla Havet finns också oroshärdar däribland regelbundna dispyter mellan bland annat Kina, Taiwan, Japan, Filippinerna, Malaysia, Vietnam och Brunei (Andrews.2015:1)

Ett nytt krig startade 23 augusti 1996

January 4, 2016

MIkael 300 X 300

Mellan Östern är en komplicerad region med väldigt många grupperingar inblandade. Här talar vi i första hand om länder som Irak och Syrien.

Men, sedan finns även andra komplicerade länder med olika förutsättningar på marken som gör det svårt att se hur en fredsprocess skulle kunna gå till.

Här tänker jag i första hand på inflytande från Iran då de påverkar både i Gaza, och i södra Libanon. Detta då Iran tyvärr har kommit att finansiera både Hamas och Hizbollah, som i sin tur är mycket fientligt inställda till Israel.

Det krig som startades den 23 augusti 1996 började i ett helt annat land nämligen Afghanistan. Till en början var det inte så himla många aktörer inblandade, men med tiden har det kommit att bli till ett internationellt krig. Konflikten har också kommit att sprida sig till Mellan Östern, Nordafrika, USA och Europa.

Hur har detta krig som startats av individer med kopplingar till både shiamuslimer och wahabbiter kunnat bli så framgångsrikt.

Magnus Norell som är forskare på Totalförsvarets Forskningsinstitut, och med specialistinriktning Mellan Östern och Terrorism påpekar att det har blivit möjligt därför att många i västvärlden inte har förstått vad det egentligen var som inträffade den 23 augusti 1996 och att det är tal om ett heligt krig. Tyvärr har det visat sig att dessa extremisters slutmål enligt Norell är att uppnå en global hegemoni som är baserat på en mycket extrem tolkning av Koranen.

Därför har också IS kunnat växa fram och bli en maktfaktor trots sina mycket extrema metoder. Det har till och med gått så långt att de den 13 juni 2014 utropade ett nytt kalifat och  där Abu Bakr Al-Bagdhadi kom att tituleras den nya kalifen.

Sakta men säkert har delar av västvärldens ledarskap vaknat och börjat inse vilket hot som faktiskt IS utgör mot västvärlden. Det var också därför som USA började tillämpa flygangrepp mot IS i Irak under hösten 2014.

Tyvärr visar både forskare och olika säkerhetstjänster på att hela 30.000 utländska så kallade Jihadister slåss för IS. Ungefär en fjärdedel av dessa kommer från västvärlden (Norell.2015:14-16).