Archive for the ‘Korruption’ Category

Den nya tidens vänskapskorruption

February 2, 2016
MIkael 300 X 300
Några skrämmande exempel på den nya tidens korruption!
 
När finanskrisen drog fram och finansminister Henry Paulson hade ett tungt ansvar, så visade sig att de inte drog sig för att ta till vänskapskorruption eller så kallad political cronyism.
 
Det är nämligen som så att Henry Paulson är föredetta chef på Goldman Sachs, så när han behövde hjälp så vände han sig till den pensionerade medarbetaren på Goldman Sachs, nämligen Dan Jester. Han anlitades som “konsult” och var därmed inte anställd av staten. Därmed behövda han heller inte redovisa sina finansiella intressen och tillgångar.
 
Han hade sitt finger i varenda syltburk då han bland annat var med om att ta fram en bailout för både Fannie Mae och Freddie Mac. Men han hade också ett finger med när det handlade om att försöka få ordning på kaoset runt AIG, och beslutet att erbjuda en bailout till CItigroup, General Motors och Chrysler.
Samtidigt visade sig att han hade en framskjuten position vad gäller förhandlingar med Lehman Brothers, som tillslut gick i konkurs.
 
Ett annat exempel handlar om införandet av den nya sjukvårdsreformen (Obama Care) där senatens majoritetsledare Tom Daschle hade en framskjuten position, samtidigt som han var konsult för flera sjukvårdsföretag.
 
Tittar vi på krig och fred så visar det sig att i samband med förhandlingar om att intervenera i Syrien att Elizabeth O´Bagy hade en viktig och framskjuten position. Problemet här var att hon samtidigt hade ett kontrakt med en grupp som var mer eller mindre allierad med rebellerna i Syrien (Wedel.2014:49-51).
Advertisements