Archive for the ‘Kommunikation’ Category

Att vara en virtuell assistent

June 16, 2016

sociala medier

Begreppet virtuell assistent är rätt så nytt i Sverige, men internationellt har det funnits länge vilket syns när du söker på virtual assistant på Google.

Som virtuell assistent kan du ta på dig sådana uppdrag där just dina kunskaper kommer till användning. Det är också till stor nytta för småföretag som ofta inte har tid eller ens kunskaper att hantera de här sakerna. Det kan handla om hemsidor, webbsajter, WordPress, SEO-arbete, skrivarbeten som behöver bli utförda, ekonomi, eller nästan vad som helst.

Den stora fördelen är att du får göra det som du är bäst på och samtidigt kan företaget fokusera på sin kärnverksamhet. Då uppstår en win/win situation.

En som har förstått kraften i det här med virtuella assistenter är Annika Elgeskog, som tillsammans med sina kollegor byggt upp det som idag är känt bland en del av oss som VA-teamet.

Själv jobbar jag sedan 1 maj som virtuell assistent och hjälper en småföretagare i Stockholm. Där sköter jag om att uppdateringar kommer ut på sociala medier och att företagets sajt med bland annat senaste nytt hållsuppdaterad och då ser jag också till att SEO-arbetet görs när det kommer in material som ska läggs in som “senaste nytt”. Förutom detta så ser jag till så att brev som kommer in på en specifik mailadress besvaras så fort det bara går då företaget har mycket nära kontakt och samarbete med olika frilansjournalister.

SEO-arbetet handlar mycket om nyckelord och att det ska in i rubriken, texten, som alt text för alla bilder som används och sedan också i metabeskrivningen.

För att allt ska fungera så ser jag också till att bild läggs in i texten och som utvald bild. Dessa två ska vara i olika format, då utvald bild alltid är mindre än bilden inne i texten.

Förutom detta så arbetar jag som frilansare, då hjälper jag bland annat ett småföretag i Lund med deras omvärldsbevakning inom sociala medier, och jag är också webbredaktör för deras två sajter fem snabba tips och Five quick steps Dessutom hjälper jag ett litet företag i Malmö som heter Effektiva Hemsidor och de är  är verksamma inom Internetmarknadsföring. Bland annat skriver jag SEO-optimerade blogginlägg till deras kunder, och hjälper även till en del när någon kund behöver hjälp med sin närvaro på sociala medier däribland Twitter, Pinterest och Instagram.

 

 

 

Advertisements

USA spionerade på Sverige

December 2, 2015

MD 400 x 400

I oktober 1942 hände det märkliga att USA kallade upp Wollmar Boström som då var ambassadör i Washington. USA ville helt enkelt att Sverige skulle kalla hem sin biträdande militärattaché löjtnant Wennberg.

Sverige påpekade för USA att Wennberg inte spionerat utan att han bara använt sig av öppna källor för att på så vis få fram en hållbar helhetsbild av det rådande läget.

Sverige valde därför att kalla hem Wennberg trots att man först framfört att bristerna i första hand ligger hos USA som inte varit försiktiga vad gäller censuren.

Till saken hör också att Wennberg hade goda relationer till Tyskland vilket USA uppenbart inte gillade.

Men, hur kunde de då känna till att de diplomatiska meddelanden som Wennberg skickade från den svenska beskickningen kom att bli känt i Tyskland.

Det kom fram först senare att USA gjort inbrott på den svenska legationen i Washington. Detta har framkommit i material som finns hos NSA och som inte längre är hemligstämplat. Där fanns Wennbergs rapport hem till regeringen i Stockholm som USA helt sonika fotograferat av när de lyckats ta sig in i kassaskåpet på den svenska legationen i Washington. Dessutom framkom det att USA bland annat försett sig med de svenska kryptonycklarna till de så kallade Hagelinmaskinerna.

På grund av detta så kunde sedan USA helt obehindrat läsa  och kontrollera alla meddelanden som legationen skickade hem till Stockholm, och det var just var NSA gjorde. Dessutom lät USA samla in över 7000 telegram från den svenska legationen och från de svenska generalkonsulaten i USA (Agrell.2015:44-46).

Att vara öppen för individuella skillnader räcker inte

January 27, 2015

I den rykande färska boken The Culture Map – Breaking Through The Invisible Boundaries of Global Business, som har skrivits av Erin Meyer så lyfter hon redan tidigt i boken fram att det inte räcker för den enskilda individen att vara öppen för skillnader hos andra individer. Hon resonerar som så att i dagens globala värld där många arbetar över landsgränser under årtionden och ofta reser i arbetet, så är de fortfarande omedvetna och oinformerade om hur kulturer påverkar dem.

Som världen ser ut idag så är det miljoner människor som jobbar i globala miljöer, men av någon anledning så ser de på saken utifrån sitt eget kulturella perspektiv och ofta antar de att alla skillnader, kontroverser och missförstånd är baserade i personligheterna. Många som har goda intentioner glömmer under resans gång bort att utbilda sig själva om kulturella skillnader, och detta därför att de tror att det räcker med att fokusera på individuella skillnader. Men enligt författaren är det inte tillräckligt.

Istället för att tala om kulturer så är det viktigt att bedöma människor som individer, och inte som en produkt av sin miljö.

Olyckligtvis, så har detta synsätt förhindrat tusentals människor från att lära sig om vad de behöver för att nå sina mål. Problemet är nämligen det att om du som individ går in i en interaktion och antar att kultur inte spelar någon roll så är risken mycket stor att du kommer att se på andra utifrån din egen kulturella lins, och därmed riskerar du att bedöma eller missbedöma deras agerande.

Visst är det så att alla individer är olika, men när du jobbar med människor från olika kulturer så är det helt centralt att du inte gör antaganden om individens karaktärsdrag utifrån var personen kommer ifrån.

Om du jobbar för ett företag eller en organisation och där framgången avgörs av er förmåga att arbeta med människor från andra länder, så behöver du som individ uppskatta de kulturella skillnader som detta medför, samtidigt som du respekterar individuella skillnader. För, författaren påpekar avslutningsvis att kulturella mönster vad gäller beteende och vad vi tror kommer i sin tur att påverka vad vi ser, vad vi tänker, och vårt agerande (Meyer.2014:12-14).

profil 3

Kulturer påverkar internationella affärsrelationer

January 27, 2015

Erin Meyer skriver i den rykande färska boken The Culture Map – Breaking Through The Invisible Boundaries Of Global Business att den trista sanningen är den att en mycket stor majoritet av cheferna som är inblandade i internationella affärer har extremt liten förståelse för hur kulturer påverkar deras arbete. Detta är speciellt sant då allt fler dagligen kommunicerar med människor i andra länder via virtuella medier, men även via e-post och telefon (Meyer.2014:10).

profil 3

Så interagerar vi på nätet

January 27, 2015

David Amerland har skrivit den rykande färska boken Google Semantic Search, och där tar han bland annat upp hur vi interagerar på nätet och att vi gör detta på flera olika sätt. Här är hans lista över de viktigaste sätten som vi interagerar på nätet:

1. Kommentera andra människors blogginlägg som de publicerar på en webbsajt.

2. Svara på kommentarer på en blogg som publicerats på en webbsajt.

3. Skriva kommentarer om en webbsajt i olika sociala nätverk.

4. Svara på kommentarer om en webbsajt i olika sociala nätverk.

5. Dela vidare ett innehåll från en webbsajt och att vi samtidigt lägger till en kommentar.

6. Att vi väljer att dela något vidare från en webbsajt utan att vi kommenterar innehållet.

7. Följa en annan individs webbsajt som har en bra synlighet i olika sociala nätverk.

8. Gilla eller klicka på +1 för ett innehåll som vi ser på Google+.

9. Interagera med de publiceringar från olika webbsajter som vi ser i de sociala medierna.

(Amerland.2014:78),

profil 3

Fem Ps för sociala medier

January 26, 2015

Guy Kawasaki har sammanställt vad som kallas för The five Ps för social media, och de kommer i följande ordning. Google+ är för Passion, Facebook för folk/people, LinkedIn är för pimping, Pinterest för för bilder/pictures, och Twitter är för perception (Kawasaki & Fitzpatrick.2014:138).

profil 3

Trakasserier på nätet och de som drabbas av det tas inte på allvar!

January 25, 2015

I den rykande färska boken “Hate Crimes In Cyberspace” så skriver Danielle Keats Citron att beskedet som ges till de som drabbas av trakasserier på nätet är att inget ska eller bör göras åt problemet. Både journalister, bloggare, vanligt folk, och representanter för rättssystemet uppmanar istället de drabbade att ignorera trakasserierna.

Det förekommer också situationer där de som har drabbats skuldbeläggs. I en del fall så är det till och med som så att om de drabbades öker juridisk hjälp så blir de anklagade för att försöka inskränka yttrandefriheten på nätet. Författaren lyfter också fram att de sociala attityderna har förhindrat hårda och tydliga svar på dessa trakasserier.

Många väljer därför att inte rapportera trakasserier till polisen därför att de antar att ingen kommer att göras, och tyvärr visar det sig att i många fall har de helt rätt. Varför agerar då inte polis och rättsväsende mer handfast?. Här påpekar Keats Citron (2014) att en orsak är brist på träning i de lagar och regler som gäller, och detta eftersom många poliser inte förstår de federala och delstatliga lagarna.

Istället gör polisen fel som rekommenderar dessa individer att gå ut och köpa en skjutvapen och att stämma de som trakasserar som ett civilrättsligt mål. Det finns dessutom stor okunskap och brist på läsförståelse kring det som berör Internet, vilket en del poliser verkar vara helt immuna mot. Ett annat svar som ges är att en del poliser inte ingriper när det kommer in anmälningar därför att det anses vara för personligt, eller för besvärligt att ens ta tag i. Istället får de drabbade rådet av polisen att stänga av datorn därför att “boys will be boys” (Keats Citron.2014:19-20).

profil 3

Så undviker du att framstå som dum eller korkad i sociala medier

January 23, 2015

Om du inte kan säga något vänligt/snällt så skriv inte något alls. Att nedvärdera andra människor är bara dumt, och att framföra kritik mot något som någon annan publicerar är också ett lågvattenmärke.

Om du inte gillar det som någon publicerar så var tyst och gå vidare. Enligt Guy Kawasaki och Peg Fitzpatrick så framstår du som dum eller korkad om du sitter och talar om för andra vad de bör publicera respektive inte publicera.

Författarna påpekar också att det bara är förlorare och charlataner som köper följare, likes och +1s. Att köpa följare är fusk enligt Kawasaki och Fitzpatrick. Undvik också att aktivt tala om för personer att följa dig, och välj istället att jobba med innehållets kvalitet så att det intresserar fler människor.

Något annat som författarna rekommenderar är att inte be personer att göra “re-share” på det som du har publicerat. Lika viktigt är det att inte tala om när någon gjort “unfollow”, och du bör inte ens fråga varför någon eller några valt att göra “unfollow”.

Vad gäller språket i sociala medier så är det viktigt att aldrig svära eftersom det ser mycket illa ut. Kawasaki och Fitzpatrick rekommenderar också att du som användare undviker att kalla dig själv för Guru eller Expert (Kawasaki & Fitzpatrick.2014:130-136).

profil 3

Så gör du dina event mer sociala

January 20, 2015

I den rykande färska boken The Art of Social Media – Power Tips for Power Users, så delar Guy Kawasaki och Peg Fitzpatrick med sig av tips på hur du gör dina event mer sociala.

Förutom att skapa själva eventet så är det viktigt att du som arrangör väljer en trendig hashtag som syns tydligt. Nästa steg är att integrera denna hashtag både på din webbsajt, i din marknadsföring, och i din e-post signatur.

Den bör också finnas i eventets tryckta program, och du bör se till att alla anställda, talare, säljare och gäster är insatta i vad en hashtag är för något. För att det sedan ska fungera så gäller det att ha med alla på tåget, och då handlar det om att alla använder denna hashtag när de skriver om eventet.

Nästa riktigt stora steg är att nå ut bortom själva eventet, eftersom din publik kan vara människor överallt i världen som är intresserade av din produkt eller tjänst. För att eventet ska lyckas slå igenom socialt så behöver du/ni välja ut en person som exklusivt fokuserar på att kommunicera ut budskapet om eventet i sociala medier.

Denna person lär ha mycket att göra, därför att det innebär mycket jobb före, under och efter eventet. Lika viktigt är det att köra live streaming av video från eventet. Om ni inte har möjlighet att använda live stream så se till att den ansvariga personen för kommunikation via sociala medier från eventet gör så kallade blow-by-blow uppdateringar via Twitter, instagram och på er blogg.

Andra saker att tänka på är att visa Twitter stream på den eller de skärmar ni satt upp för eventet, eftersom det leder till ökad interaktivitet. Kawasaki & Fitzpatrick (2014) rekommenderar också att varje plats där ni ska ha ett event kan erbjuda trådlöst nätverk, och för att kontrollera att det fungerar innan eventet så går det bra att ta dit en dator och genomföra ett “speedtest”.

När eventet väl är igång så är det superviktigt att det går att fotografera samtidigt, och tillåt gärna att dessa fotografier delas. En proffsfotograf som sköter det här kostar ungefär 1000 dollar om dagen.

Det kan också vara bra att släppa fram de ledande beslutsfattarna under ert event, och många brukar vara medgörliga vad gäller att låta sig fotograferas under ett event. Slutligen så rekommenderas det att du delar fotografier och videoklipp på de plattformar där ni är verksamma (Kawasaki & Fitzpatrick.2014:101-109),

profil 3

Bloggen och Pinterest

January 19, 2015

Guy Kawasaki och Peg Fitzpatrick som skrivit den rykande färska boken The Art of Social Media – Power Tips for Power Users. Peg Pitzpatrick rekommenderar där att du för varje bloggpost också publicerar en Pinterest post. Detta därför att när någon gör re-pin på Pinterest så dyker din bloggpost upp på tidslinjen igen. Fördelen är att Pinterest tillämpar vad som kallas för “reincarnate” och driver därför ännu mer trafik till din blogg. Inget har i dagsläget större kraft än en Pinterest post enligt Peg Fitzpatrick (Kawasaki & Fitzpatrick.2014:86).

profil 3