Archive for the ‘Kina’ Category

Kina – ett socialistiskt land

February 7, 2017

Kina anser sig själva vara ett socialistiskt land. Enligt Frank Li, som skrivit boken “American Democracy” så krävs det både kapitalism och socialism för att få ett välfungerande land. Den stora utmaningen visar sig vara att balansera dessa två.

Frank Li förklarar varför Kina inte längre är att betrakta som kommunistiskt trots att kommunistpartiet har all makt.

Han visar på att mellan 1949 – 1976 så fungerade kommunistpartiet ungefär som Demokraterna i USA men med en extremvänster. Från 1978 och framåt så har kommunistpartiet istället att börja fungera som oppositionen i USA men utan någon extremhöger (Li.2016:48).

Kina

Advertisements

Kristna förföljs i Kina

December 4, 2016

kina

I en rapport som kom ut år 2014 och som skrivits av China Aid så är detta det värsta året på länge då håla 3000 personer arresterats på grund av sin kristna tro. Samma år var det hela 1274 som dömdes på grund av sin kristna tro.

Kyrkor behandlas som om de vore internetföretag och tvingas att ha partikontor inne i kyrkan, annars får de inte fortsätta att utöva sin verksamhet. Samtidigt gör regimen allt för att kinesifiera religion i Kina, däribland gör de allt för att det inte ska synas utåt att det är en kyrka.

Det finns i dagsläget mycket hårda krav på att alla religiösa kyrkor eller församlingar måste bocka och buga inför kommunistpartiet. Regimen i Peking har dessutom fått för sig att alla religiösa grupper behöver utbildas och få guidning från myndigheterna och kommunistpartiet. Detta därför att partimedlemmar förväntas vara vad som kallas för “orubbliga marxistiska ateister” (Olsson.2016:85-87).