Archive for the ‘Kapitalism’ Category

Nyliberal kapitalism fungerar inte

September 29, 2016

Henry A. Giroux har skrivit en ny och tankeväckande bok med titeln America at War with Itself. 

I denna bok framkommer bland annat att Nyliberal kapitalism inte fungerar därför att det har visat sig bidra till mänsklig misär, politisk korruption och omfattande ojämlikhet i världen.

Dessutom har det visat sig att nyliberal kapitalism bidragit till att skapa sociala och politiska formationer som lägger mycket tid och pengar på att sprida militarisering, attacker på välfärden och de allierar sig med storkapitalet, korrupta politiker. Tyvärr har det också visat sig att de har en nedvärderande attityd mot kvinnor, svarta, latinamerikaner, muslimer, de som på ett demokratiskt sätt protesterar, men även immigranter  (Giroux.2016:71).

Advertisements

Hade Marx rätt eller fel?

June 30, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

I den nya boken Postcapitalism – A Guide to our future som skrivits av Paul Mason så ställs just frågan om Marx hade rätt eller fel.

Den stora utmaningen är att marxism är två olika saker, dels en teori om historia men även en teori om kriser.

Som teori om historia kan det enligt olika forskare fungera och till och med vara en mycket bra teori eftersom den hjälper individer att förstå  både klass, makt och teknologi. Med denna teori som grund är det möjligt att förutsäga handlingar av personer med makt innan de själva vet vad de ska göra.

Men, som en teori om kriser så finns det stora problem med Marx teori. Marx förstod att kapitalismen som system var ett instabilt och komplext system. Han erkände också att klass medförde att människor och olika aktörer på marknaden fick ojämlikhet vad gäller maktposition. Men, det stora problemet med marxismen som teori är att Marx missbedömde kapitalismens kapacitet att anpassa sig.

Den riktigt stora utmaningen för Marx och Marxismen som teori var att anpassningsbara och komplexa system tenderar att vara öppna, eftersom de utvecklas i nära kontakt med omvärlden. Dessutom svarar den här typen av system som kapitalismen står för på de utmaningar som kommer. Detta då kapitalismen svarar genom att agera på ett innovativt sätt och systemet förändrar sig också på oförutsägbara sätt. Därmed skapas nya  möjligheter till tillväxt och expansion inom ramen för det kapitalistiska systemet (Mason.2015:49-50).