Archive for the ‘Kaos’ Category

Den väpnade konflikten i Angola

July 9, 2016
Angola Natur
Angola blev självständigt från Portugal år 1975 efter en väpnad kamp som hade pågått i 14 år. De parter som var inblande i konflikten var bland annat Movimento Popular De Libertaco de Angola (MPLA), the National Front for the Liberation of Angola (FNLA) och the National Union for the total independence of Angola (UNITA).
 
Självständigheten följdes av ett 27 år långt inbördeskrig. Det som fungerade som drivkraft bakom detta inbördeskrig var de så kallade “blood diamonds”. Här stod konflikten mellan MPLA som hade stöd av Sovjetunionen och Kuba och på andra sidan i konflikten fanns UNITA so mhade stöd av USA, Sydafrika och Zaire.
 
Inbördeskriget tog slut år 2002. Detta inbördeskrig kostade sammanlagt 1,5 miljoner människor livet och 4 miljoner människor drevs på flykt.
 
Men, lugnt har det inte kommit att bli och först år 2006 ingicks en vapenvila mellan regeringen i Angola och gerillan FLEC. Tyvärr har många grupper i provinsen Kabina vägrad finna sig i det här och fortsatt sin kamp (Andrews.2015:91-93).
Advertisements

Al-assad familjen och Syrien

May 1, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Fram till sin död år 2000 så var det Hafez Al-assad som styrde landet med järnhand. Sedan blev det hans son Bashar Al-Assad som tog över makten.

Al-assad familjen kommer från gruppen Alawiter som är att beteckna som en sekt med kopplingar till Shia islam men en moderat form av Shia islam. Alawiterna har sin starka bas i kustregionen runt Latakia, men de utgör endast 12% av den syriska befolkningen.

Med tanke på att de bara utgör 12% av befolkningen så har de onormalt starkt inflytande på ekonomin, och toppen inom politiken och militären.

Syrien är ett mycket komplicerat land som består av flera religiösa trosinriktningar däribland Shia araber, kurder, druzer, Armenier och en del kristna.

Baathregimen i Syrien sägs utgöra ett sekulärt försvar mot olika sekteristiska grupper och särskilt mot olika terroristgrupper.

Något som har kommit att bli problematiskt med åren är att Assad familjen har kopplingar till shiamuslimer och Syrien är det enda arablandet som är allierade med Iran.

Syrien blev självständigt från Frankrike år 1946.

En stor motgång för Syrien blev deras inblandning i sexdagarskriget, eftersom det också medförde ökade motsättningar mellan Jadid som hade kontrollen över partiet och Hafez Al-Assad som hade kontrollen över militären. Situationen förvärrades i september 1970 därför att Jadid som skickat trupper till  för att hjälpa PLO tvingades att dra sig tillbaka som ett resultat av kriget mot bland annat armén i Jordanien.

I november år 1970 så  avsattes Jadid i en statskupp och Hafez al-Assad installerades som Premiärminister i Syrien. Dessutom kom al-Assad att vara en mycket hårdförd ledare och hamnade i gruppen som kom att blir Israels motståndare efter kriget i oktober 1973 där araberna förlorade mot den Israeliska armén. År 1990 kom sedan pragmatismen att spela roll då Syrien valde att gå med i den av USA ledda koalitionen för att driva ut Saddam Hussein ur Kuwait (Andrews.2015:73-76).

Revolution är inte den bästa lösningen

March 26, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Det gäller att se upp för populister som ropar på revolutionära förändringar, för vad som helst kan då hända.

Den Franska Revolutionen är en historisk varningssignal. Den förtryckta massan i Frankrike avsatte och avrättade den dåvarande kungen och drottningen, avskaffade monarkin. Dessa revolutionärer kom dessutom att byta namn på månaderna, och de högg huvudet av 16.000 så kallade fiender, och ägnade sig också åt summariska avrättningar av präster och arresterade de som utgjorde motståndare bland de valbara.

Det här störtade Frankrike in i ett fullständigt kaos vilket medförde att folk tillslut fick nog och ställde sig bakom en militär ledare som kom att bli något av en kejsare som i princip förklarade krig mot sina grannar (Woodard.2016:19-20).

 

 

Ett nytt krig startade 23 augusti 1996

January 4, 2016

MIkael 300 X 300

Mellan Östern är en komplicerad region med väldigt många grupperingar inblandade. Här talar vi i första hand om länder som Irak och Syrien.

Men, sedan finns även andra komplicerade länder med olika förutsättningar på marken som gör det svårt att se hur en fredsprocess skulle kunna gå till.

Här tänker jag i första hand på inflytande från Iran då de påverkar både i Gaza, och i södra Libanon. Detta då Iran tyvärr har kommit att finansiera både Hamas och Hizbollah, som i sin tur är mycket fientligt inställda till Israel.

Det krig som startades den 23 augusti 1996 började i ett helt annat land nämligen Afghanistan. Till en början var det inte så himla många aktörer inblandade, men med tiden har det kommit att bli till ett internationellt krig. Konflikten har också kommit att sprida sig till Mellan Östern, Nordafrika, USA och Europa.

Hur har detta krig som startats av individer med kopplingar till både shiamuslimer och wahabbiter kunnat bli så framgångsrikt.

Magnus Norell som är forskare på Totalförsvarets Forskningsinstitut, och med specialistinriktning Mellan Östern och Terrorism påpekar att det har blivit möjligt därför att många i västvärlden inte har förstått vad det egentligen var som inträffade den 23 augusti 1996 och att det är tal om ett heligt krig. Tyvärr har det visat sig att dessa extremisters slutmål enligt Norell är att uppnå en global hegemoni som är baserat på en mycket extrem tolkning av Koranen.

Därför har också IS kunnat växa fram och bli en maktfaktor trots sina mycket extrema metoder. Det har till och med gått så långt att de den 13 juni 2014 utropade ett nytt kalifat och  där Abu Bakr Al-Bagdhadi kom att tituleras den nya kalifen.

Sakta men säkert har delar av västvärldens ledarskap vaknat och börjat inse vilket hot som faktiskt IS utgör mot västvärlden. Det var också därför som USA började tillämpa flygangrepp mot IS i Irak under hösten 2014.

Tyvärr visar både forskare och olika säkerhetstjänster på att hela 30.000 utländska så kallade Jihadister slåss för IS. Ungefär en fjärdedel av dessa kommer från västvärlden (Norell.2015:14-16).

 

Så här skapades början till kaoset i Irak

November 14, 2015

Mikael

Först skapades Office for Reconstruction and Humanitarian Assistance (CPA) under ledarskap av den pensionerade generalen Jay Garner. Han hade en plan som gick ut på att en övergångsregering skulle ta över styret efter att man först genomfört ett val inom 90 dagar.

Men, av någon anledning så fick Vita Huset kalla fötter, och beslutades sig för att de vill ha någon med starkare politisk förankring. Då valde de ut Paul Bremer. Problemet var att Mr Bremer inte trodde på att det finns några lämpliga irakiska ledare och att CPA därför måste direktstyra landet under en obestämd framtid.

Men, det stora problemet uppstod när Mr Bremer beslutade om att upplösa Baath Partiet och de irakiska säkerhetsstyrkorna, dvs det som håller ihop landet. Det här medförde att ett mycket stort maktvakum uppstod och man lämnade därmed fältet fritt för vem som helst (Sky.2015:10-11).