Archive for the ‘Kanada’ Category

Högutbildade immigranter

September 5, 2016

immigranter Flyktingar

Sedan år 2014 så har 2/3 av alla OECD-länder infört en policy med fokus på att locka till sig fler högutbildade immigranter. Det här har medfört att i dagsläget är det en ökning med 70% vad gäller universitetsutbildade immigranter som lever inom den Europeiska Unionen, vilket motsvarar 35 miljoner människor.

Vilka länder är då de stora vinnarna bland immigrantländerna vad gäller Brain Gain?

Idag utgör immigranterna hela 13% av den totala befolkningen i USA, men de står för 25% av de nystartade företagen och 30% av de som jobbar i Silicon Valley. Bland de 25 största teknologiföretagen i USA så är det 60% som har startats av första eller andra generationens invandrare.

Vad som inträffat sedan år 2000 är att fler så kallade utlänningar har tillåtits att komma in i USA och antalet studerandevisum har ökat med 500.000. Under samma period så har arbetsvisum, så kallat H1B bara ökat med 150.000.

Andra länder som tillhör vinnarna är Storbritannien, Kanada och Australien. I Australien utgör immigranterna 30% av den totala befolkningen och bland de högutbildade utgör de 40%.

Tittar vi på norra Europa så är det lite av tvärtom. I Sverige så är det hela 60% av första generationens invandrare som hamnar under den gräns som i princip krävs för att kunna delta fullt ut i ett modernt samhälle. Liknande tendenser finns i Tyskland, Frankrike, Schweiz och andra länder i norra Europa (Sharma.2016:48-50).

Advertisements

Folk flyttar allt oftare i Kanada på grund av karriären

November 7, 2015

Mikael

Läser om hur vanligt det är att människor flyttar i Kanada. I genomsnitt så flyttar man vart 4:e år, och det bara på grund av jobb eller karriär.

Det här beror på att folk i Kanada i princip förväntas inneha många olika jobb eller karriärer under sin livstid, samtidigt som de därför förväntas ha olika livspartners däribland många olika sambos under sin livstid.

Det beskrivs av forskarna som att “Many people find themselves in a stage of permanent dislocation, their feet never quite touching solid ground”.

Enligt Data som finns tillgängligt från Statistics Canada så har de med en masters examen bättre förutsättningar vad gäller jobb än vad som är fallet med de som har en bachelors degree, och de med en bachelors degree har bättre möjligheter till bättre betalt jobb än de som bara har en gymnasieutbildning.

Tittar vi på lönenivåer, så visar det sig att de med en masters degree tjänar 21000 dollar mer än de som bara har en gymnasieutbildning. De som däremot har en bachelors degree tjänar i genomsnitt 17000 dollar mer än de som bara har en gymnasieutbildning (Taras.2015:68-69).