Archive for the ‘internet’ Category

Att vara en virtuell assistent

June 16, 2016

sociala medier

Begreppet virtuell assistent är rätt så nytt i Sverige, men internationellt har det funnits länge vilket syns när du söker på virtual assistant på Google.

Som virtuell assistent kan du ta på dig sådana uppdrag där just dina kunskaper kommer till användning. Det är också till stor nytta för småföretag som ofta inte har tid eller ens kunskaper att hantera de här sakerna. Det kan handla om hemsidor, webbsajter, WordPress, SEO-arbete, skrivarbeten som behöver bli utförda, ekonomi, eller nästan vad som helst.

Den stora fördelen är att du får göra det som du är bäst på och samtidigt kan företaget fokusera på sin kärnverksamhet. Då uppstår en win/win situation.

En som har förstått kraften i det här med virtuella assistenter är Annika Elgeskog, som tillsammans med sina kollegor byggt upp det som idag är känt bland en del av oss som VA-teamet.

Själv jobbar jag sedan 1 maj som virtuell assistent och hjälper en småföretagare i Stockholm. Där sköter jag om att uppdateringar kommer ut på sociala medier och att företagets sajt med bland annat senaste nytt hållsuppdaterad och då ser jag också till att SEO-arbetet görs när det kommer in material som ska läggs in som “senaste nytt”. Förutom detta så ser jag till så att brev som kommer in på en specifik mailadress besvaras så fort det bara går då företaget har mycket nära kontakt och samarbete med olika frilansjournalister.

SEO-arbetet handlar mycket om nyckelord och att det ska in i rubriken, texten, som alt text för alla bilder som används och sedan också i metabeskrivningen.

För att allt ska fungera så ser jag också till att bild läggs in i texten och som utvald bild. Dessa två ska vara i olika format, då utvald bild alltid är mindre än bilden inne i texten.

Förutom detta så arbetar jag som frilansare, då hjälper jag bland annat ett småföretag i Lund med deras omvärldsbevakning inom sociala medier, och jag är också webbredaktör för deras två sajter fem snabba tips och Five quick steps Dessutom hjälper jag ett litet företag i Malmö som heter Effektiva Hemsidor och de är  är verksamma inom Internetmarknadsföring. Bland annat skriver jag SEO-optimerade blogginlägg till deras kunder, och hjälper även till en del när någon kund behöver hjälp med sin närvaro på sociala medier däribland Twitter, Pinterest och Instagram.

 

 

 

Advertisements

Att växa snabbt är inte alltid bäst

February 5, 2016

MIkael 300 X 300

Att vara så låst vid och extremt upptagen av behovet att växa snabbt är något som vi känner igen från många av de affärer som genomförts med direkta kopplingar till Internet.

Ett exempel på detta var när America Online köpte Time Warner år 2000 för 164 miljarder dollar, vilket visade sig vara en katastrof.

Ett annat exempel på ett rejält misslyckande var när riskkapitalister investerade 1,2 miljarder dollar i Webvan som var en livsmedelsbutik på nätet. Företaget lanserades år 1997. De kom inte att överleva längre än till 10 juli 2001, då de ansökte om konkursskydd, en så kallad kapitel 11 konkurs (Keen.2015:45-46).

 

Google som maktfaktor

November 8, 2015

Mikael

Google har i princip makten över nätet genom att de dominerar marknaden för sökmotorer. Det innebär att de i princip har makten att göra en webbsajt osynlig för de som letar efter information.

Detta tillsammans med Facebook som har kommit att bli den största arenan för människor att uttrycka sina tankar och åsikter, däribland kontroversiella politiska åsikter. Samtidigt så har Amazon kommit att växa sig så starka att de i princip dominerar området publicering.

Varje dag görs det i genomsnitt fyra miljarder sökningar, och Google fungerar där som portvakt och styr vad du ser, och samtidigt så fungerar de som en gigantisk hall för information där allt om användarna sparas för att kunna analyseras in i minsta detalj. Google vet idag mer om oss och vårt privatliv än vad kyrkan gjorde på medeltiden.

Dessutom dominerar Google också området annonsering på nätet. Google´s auktioner och algoritmer har kommit att få ett mycket stort genomslag. En av deras största auktioner sköts via AdSense som kopplar samman annonsörer med miljontals webbsajter och bloggar. När det sker en transaktion så behåller Google alltid 20% av intäkterna och redan går till webbsajterna (Taras.2015:81).

En reformagenda mot trakasserier och hat på nätet.

January 28, 2015

I den rykande färska boken Hate Crimes In Cyberspace som skrivits av Danielle Keats Citron så presenterar hon sina tanker kring hur det här skulle kunna se ut. Till en början så är det helt grundläggande med rättsliga reformer för att täcka de underskott och den frånvaro av regleringar som existerar idag.

Bland annat föreslår hon en skärpning av straffrätten, och även vissa skärpningar av civilrätten för att kunna avskräcka och bestraffa de som trakasserar på nätet. På delstatlig nivå så bör lagar mot trakasserier och stalkning täcka alla de delar som ingår i övergrepp/abuse oavsett hur det görs, dvs oavsett teknik som används. Hon föreslår också att det blir kriminellt att sprida bilder som kan upplevas som kränkande och som individen själv inte gett sitt tillstånd till att de sprids.

Civilrätten bör stärkas för att täcka det som kallas för “bias motivated” cyberstalking. Detta därför att idag är så inte fallet. Detta behöver genomföras för att det ska inte vara möjligt att skada någon annan och på det sättet beröva honom/henne de möjligheter de skulle ha haft utan dessa trakasserier och stalking. Något annat som författaren tar upp är möjligheten för den utsatta att kunna stämma de som trakasserar och det anonymt, och detta för att skydda sin riktiga identitet.

För att göra reformagendan innovativ så behöver man gå längre än att fokusera på de personer som trakasserar och istället lägga fokus på de onliine service providers som erbjuder en plattform för stalking, trakasserier och pornografiska bilder. Vad gäller arbetsgivare så föreslår författaren att man inför vissa procedurregler som ger ett grundläggande skydd. Det skulle fungera som så att innan arbetsgivare kan tillämpa negativa sökresultat mot en anställd så ger man de drabbade en möjlighet att förklara (Keats Citron.2014:25).

profil 3

Trakasserier på nätet – ett globalt problem

January 25, 2015

Läser den rykande färska boken Hate Crimes In Cyberspace från Harvard University med forskningsresultat inom området hatet på nätet. Det är Danielle Keats Citron, som har skrivit boken. Det här är ett globalt problem, vilket författaren visar när hon bland annat tar upp att i Storbritannien så drabbas årligen 1,9 miljoner individer av trakasserier på nätet. En studie som genomförts vid University of Bedfordshire visar som resultat att 60% av de svarande rapporterat att de inte fått någon som helst hjälp av polisen när de rapporterat in om dessa brott. Samma sak rapporteras även från andra länder, däribland Brasilien och Indien (Keats Citron.2014:21).

profil 3

Mina tips på hur du kan jobba på ett ansvarsfullt sätt som omvärldsbevakare?

January 13, 2015

Jag kan bara tala utifrån mina egna erfarenheter. Det jag börjar med är att bestämma mig för vad eller vilka saker/ämnen som ska bevakas. Sedan handlar det om att fokusa på någon världsdel, för det är omöjligt att hinna med hela världen. Sedan gäller det att börja samla in information och material.

Det kan handla om att intervjua personer, det kan handla om digitala och tryckta källor. Men, när det gäller källor så är det viktigt att vara medveten om källkritiken och hur den tillämpas på de källor som du valt att använda. Dessutom är språk och kultur en stor utmaning eftersom det är så olika. Det kan också handla om allt ifrån att besöka och vistas i den miljö som du ska bevaka, till att sköta det via nätet.

Fördelen med att vara fysiskt på plats är ju att då är du en förstahandskälla. Det har högre trovärdighet än 2:a och 3:e handskällor, som kan och ofta har någon typ av politisk/ideologisk vinkling. Dessutom gäller det att välja ut vilka tryckta källor man vill använda för att hålla en hög trovärdighet. Då blir det viktigt med böcker av kända personer inom sitt område / sina områden, men även respekterade tidskrifter.

Kvällstidningar och i viss mån dagstidningar bör man vara ytterst försiktiga med eftersom här kan det vara stora problem med källkritiken. Samma sak gäller om du använder internetkällor. Därför gäller det att sköta insamlingen av material på flera olika sätt, och ett av sätten som är billiga är att använda tex Google Alerts, och där ställa in ämne, land/kontinent, och språk.

Slutligen så är det en stor fördel om den del av världen som du vill fokusera på är en plats som du är väl bekant med, tex kan språket och kulturen därför att du bott och gått i skola där, eller har din utbildning därifrån, eller har arbetat där tidigare. För att visa upp vad du kan så är det viktigt att ha någon plattform som grund, och det kan vara en professionell hemsida, och sedan att du är aktiv på någon social plattform tex Facebook, Twitter, Google+. Detta fär att kunna sprida dina bloggtexter och eventuella videoklipp.

Själv har jag valt dels Google+ där jag har min omvärldsbevakning på engelska: Drakenberg information och omvärld: https://plus.google.com/b/101069813046247978268/101069813046247978268/posts

Sedan har jag också en plattform på Facebook som jag kallar för: Vår värld – dina möjligheter.

Förutom dessa två så har jag också min blogg som kallas för Drakenberg Blog här på WordPress, vilket är var denna text finns publicerad.

profil 3