Archive for the ‘Internationell politik’ Category

Iran som ett hot mot stabiliteten

January 17, 2016

MIkael 300 X 300

Ett av de stora problemen och hoten i Mellan Östern är Iran. Detta spelar även roll vad gäller situationen i Syrien. Detta därför att Assadregimen anses av många som en knähund åt Iran.

Dessutom uppfattas Iran som vinnaren i samband med de många konflikter som äger rum och har ägt rum i regionen. Detta är något som påpekas från Riyadh, Abu Dhabi, men även Ankara.

Problemet är att Iran har blivit en maktfaktor då de etablerat vad som en del kallar för ett protektorat i regionen, däribland har de etablerat kontrollen över en kustremsa som sträcker sig från Tyr i södra Libanon till Letakia som ligger nära den turkiska gränsen i norr. I protektoratet anses också Irak, Jemen, Libanon och Syrien ingå (Norell.2015:40).

 

Advertisements

Gulfstaterna – USA och Iran!

January 10, 2015

Bitte Hammargren hjälper oss att förstå den komplicerade situationen runt Persiska viken. Det finns sedan år 2013 ett stort misstroende mot USA från i första hand Saudi Arabien, och det kan i sin tur härledas tillbaka till 9/11 – 2001. 5 av de som flög kapade flygplan in i World Trade Center respektive Pentagon var från Saudi Arabien.

Att President Obama dessutom på senare tid kommit att mjuka upp förhållningssättet till Iran gör att ledningen i Saudi Arabien betraktar i dagsläget sin relation till USA som ett så kallad nollsummespel, då de envist håller fast vid att antingen är det vi eller så är det Iran.

Saudi Arabien har under en mycket lång tid gjort sig själv till försvarare av det som kallas för den sunniislamiska världen, och de har ett politiskt språkbruk som kan uppfattas som sekteristiskt gentemot shiaislam. Kuwait, Qatar och Oman däremot ser INTE sig själva som försvarare av den sunniislamiska världen, och har därmed lyckats bättre i sitt förhållningssätt till regimen i Iran.

Kuwait har dessutom en minoritet shiamuslimer och en majoritet sunnimuslimer, och de har därför inte något intresse att spä på konflikterna mellan dessa två grupper, samtidigt som de har en stor och mycket omfattande handel med Iran. Saudi Arabien däremot har inte någon handel med Iran, vilket visar sig leda till att de har lättare för att blåsa upp motsättningarna mellan Shia och Sunni. Det är något som lyfts fram av Madawi al-Rasheed som är Professor vid London School of Economics and Political Science (Hammargren.2014:20-22).

profil 3