Archive for the ‘Immigration’ Category

Högutbildade immigranter

September 5, 2016

immigranter Flyktingar

Sedan år 2014 så har 2/3 av alla OECD-länder infört en policy med fokus på att locka till sig fler högutbildade immigranter. Det här har medfört att i dagsläget är det en ökning med 70% vad gäller universitetsutbildade immigranter som lever inom den Europeiska Unionen, vilket motsvarar 35 miljoner människor.

Vilka länder är då de stora vinnarna bland immigrantländerna vad gäller Brain Gain?

Idag utgör immigranterna hela 13% av den totala befolkningen i USA, men de står för 25% av de nystartade företagen och 30% av de som jobbar i Silicon Valley. Bland de 25 största teknologiföretagen i USA så är det 60% som har startats av första eller andra generationens invandrare.

Vad som inträffat sedan år 2000 är att fler så kallade utlänningar har tillåtits att komma in i USA och antalet studerandevisum har ökat med 500.000. Under samma period så har arbetsvisum, så kallat H1B bara ökat med 150.000.

Andra länder som tillhör vinnarna är Storbritannien, Kanada och Australien. I Australien utgör immigranterna 30% av den totala befolkningen och bland de högutbildade utgör de 40%.

Tittar vi på norra Europa så är det lite av tvärtom. I Sverige så är det hela 60% av första generationens invandrare som hamnar under den gräns som i princip krävs för att kunna delta fullt ut i ett modernt samhälle. Liknande tendenser finns i Tyskland, Frankrike, Schweiz och andra länder i norra Europa (Sharma.2016:48-50).

Advertisements

Första invandrarna från Europa

May 24, 2016

Ellis Island

Banden mellan Sverige och USA, men även mellan Europa och USA går långt tillbaka. De första invandrarna från Europa kom till USA i augusti år 1855. Då hette mottagningsplatsen Castle Garden.

Åren gick och fram till och med 1890 så hade hela 8 miljoner invandrare till USA passerat Castle Garden.

Men, redan år 1882 började det bli tuffare tider och detta därför att då kom USA att införa en ny invandringslagstiftning som fick namnet Chinese Exclusion Act. Många kom att stödja denna lagstiftning däribland de invandrare som kommit tidigare från Europa. De ansåg nämligen att kineserna kom att ta deras jobb eftersom det visade sig att kineserna accepterade lägre löner.

Invandringsmottagningen i USA kom så smått att flyttas från Castle Garden till Ellis Island som ligger i hamninloppet till New York. Dessutom kom invandringen att minska efter det att Kongressen år 1891 antog en ny och mycket hårdare invandringslagstiftning.

Förutom Ellis Island så kom också en mindre mottagningsanläggning att etableras på västkusten, nämligen Angel Island utanför San Francisco (Pehrson.2015:38-39).

Immigration och polarisering i USA

February 7, 2016

MIkael 300 X 300

Frågan om immigration och immigrationsreformer är något som delar de två politiska partierna, och där polariseringen är mycket stark.

Det som särskilt får känslorna att svalla är illegal immigration. Republikanerna vill gå hårdare fram och de argumenterar ofta för att det kostar amerikanerna jobben och att det kostar miljarder vad gäller sociala tjänster, och att riskerna är alldeles för stora för rättsväsendet och för de medborgare som bor längs med gränsen

Demokraterna däremot vill istället införa en väg till medborgarskap för så kallade illegala immigranter som följer lagarna och i dagsläget är så kallade odokumenterade arbetare.

I början av Presidentperioden för George W. Bush fanns det tendenser till att kunna enas över partigränsen för att kunna åstadkomma immigrationsreformer. Men, sedan inträffade september 11.

Efter det blev polariseringen återigen väldigt stark. Republikanerna kom då att flytta sig ännu mer högerut med hårdare fokus på säkerhet och att odokumenterade arbetare skulle utvisas ur landet. Demokraterna däremot flyttade sig åt vänster och återigen föreslogs att skapa en väg som gör det möjligt för illegala invandrare att kunna få medborgarskap på laglig väg (Thurber & Yoshinaka.2015:6).