Archive for the ‘Hälsa’ Category

Välmående

January 1, 2016

MIkael 300 X 300

Dr. Martin E.P. Seligman har kommit att gå i Aristoteles fotspår. Han är verksam vid University of Pennsylvania, där han kommit att bli en av de ledande forskarna inom positiv psykologi.

Enligt Dr. Seligman så bör individen satsa på att uppnå välmående istället för att bara satsa på lycka, eftersom det enligt honom är endimensionellt.

Han delar upp välmående i fem olika beståndsdelar, nämligen:

  1. positiva känslor
  2. engagemang
  3. relationer
  4. mening
  5. att uppnå något

Dr. Seligman beskriver också kort att du kan befinna dig i vad som kan kallas för “flow” när du förlorar känslan av självmedvetenhet, samtidigt som du agerar utifrån alla dina mentala och emotionella krafter (Hurst.2014:88).

 

Advertisements