Archive for the ‘Gulfstaterna’ Category

Ingen arabisk vår i Gulfstaterna

December 6, 2015

Mikael

Hur kom det då sig att den arabiska våren som det talades så mycket om, inte kom att nå fram till Gulfstaterna.

Att revolutionen inte nådde fram här beror på något så enkelt som oljepengar. Så fort regimen kände av det minsta lilla försök till kritik eller motstånd så använde de oljepengarna för att tysta alla former till eventuell opposition.

På så vis behölls hela tiden status quo.

De få som försökte protestera och som inte lät sig tystas med hjälp av pengar plockades snabbt upp av den statliga säkerhetstjänsten och spärrades in (Danahar.2015:30).

 

Advertisements