Archive for the ‘Google Algorithm.’ Category

Så fungerar Google Author rank

January 24, 2015

Som jag tidigare nämnt här på Facebook så har Google tagit patent på den speciella algorithm som de kallar för “Author rank”. Hittills har det varit mycket hemligt hur det här fungerar i praktiken.

David Amerland som skrivit boken “Google Semantic Search” tar dock upp att Author rank kännetecknas av följande attribut som styr hur algorithmen fungerar:

(1) vem skapade innehållet,

(2) vad har denna person skapat tidigare,

(3) vilka connections har skaparen i de sociala medierna,

(4) övrig aktivitet online från den som skapat innehållet,

(5) interaktionen som skaparen har med övriga människor,

(6) hur innehållet som individen har skapat tas emot av andra personer i de sociala medierna,

(7) innehållets kvalitet, trovärdighet och originalitet,

(8) innehållets stil däribland språk, hur svårt det är att läsa, paragrafernas längd, användning av headings och subheadings, citat, bilder och multimedia i sina publiceringar (Amerland.2014:65).

profil 3

Advertisements

Så bedömer Google en webbsajt

January 24, 2015

Så bedömer Google en webbsajt enligt boken “Google Semantic Search” som har skrivits av David Amerland. Google har en algorithm som ständigt förfinas och följande saker står i centrum när de bedömer en webbsajt: (1) rubrikens relevans för den webbsajt som erbjuder länken, (2) var på sidan som länken är placerad, (3) huvudtexten som man länkar från, (4) hur viktig sidan som länken kommer ifrån är, (5) hur gammal som webbsajten är, (5) hur gammal varje enskild sida är, (6) hur gammal varje enskild länk är (Amerland.2014:62-63).

profil 3