Archive for the ‘Globalisering’ Category

Singapore – modellen för globala städer

February 4, 2016

MIkael 300 X 300

Singapore lyfts fram av bland annat Clotaire Rapaille som en modell för framtidens globala städer. Staden Singapore skapades från grunden av ledare som följde i konfucianismens principer.

Singapore har de flesta kännetecknen av en hub som drar till sig glomader. För det första så ligger Singapore på en ö med en strategisk plats mellan olika världar. Här finns även en av de allra bästa flygplatserna i världen som trafikeras av en av de bästa flygbolagen, nämligen Singapore Airlines.

Det som talar för Singapore är den stabilitet som kännetecknar denna stad vilket gäller både politiskt och ekonomiskt. Dessutom så finns det i princip ingen korruption här eftersom de tjänstemän som är tillsatta tjänar bra och är väldigt effektiva.

Befolkningen i Singapore kännetecknas av att de är väldigt välutbildade och där finns en high-tech industri som går på högvarv, samtidigt som det finns utbildningsinstitutioner av mycket hög kvalitet.

Dessutom är Singapore multikulturellt och ett hem för kineser, malayer, indier, och andra personer från runt om i världen. Samtidigt är det en väldigt säker stad som är väldigt öppen för affärsrelationer. Staden är dessutom väldigt välkomnande gentemot personer från olika kulturer (Rapaille.2015:72).

 

Advertisements

Vad är en global tribe?

January 15, 2016

MIkael 300 X 300

I den nya boken The Global Code, så skriver författaren Clotaire Rapaille om bland annat begreppet Global tribe.

Vad är då en global tribe för något? Enligt författaren så rör det sig om ett litet nätverk av individer som har svårt att se någon plats som hemma. De har nästan alltid planer för sitt resande med många olika flygbolag inblandade, de reser alltid med lite packning, talar flera olika språk, har ofta mer än ett pass, och deras vänner finns ofta utspridda över världen. De tenderar också att tycka om goda viner och exotisk mat, samtidigt som de har en relativt noga utvald garderob med kläder. Det handlar ofta om specialdesignade kläder.

Det här lilla nätverket av människor kännetecknas också av att de ofta samlar på antika saker, har välfyllda bokhyllor och väggarna är ofta fyllda med kända tavlor som de samlat på sig genom sina resor. De följer heller inte trender utan är de som skapar trenderna.

Konceptet global tribe är nytt eftersom medlemmarna definieras utifrån sin position, sina attityder och sitt eviga resande. De är däremot inte definierade utifrån kändisskap eller pengar.

De människorna om ingår i det här lilla nätverket är ofta arbetande personer inom affärsvärlden (Rapaille.2015:28-30).

 

En snabbare globalisering

December 30, 2015

MIkael 300 X 300

Aaron Hurst som skrivit boken The Purpose Economy beskriver hur globaliseringen snurrar på allt snabbare, vilket bland annat medför att vi är mer sammankopplade med andra människor än tidigare.

På det här sättet blir vi mer medvetna om allvarliga problem som många människor drabbas av i många u-länder. Det här innebär även att vi inte är fria att vända ryggen och ignorera vad vi har gjort och hur det påverkar människor runt om på jorden.

Något annat som blivit väldigt påtagligt är hur vårt ansvarslösa och imperialistiska agerande slår mycket hårt gentemot fattigare länder och kulturer. Därmed kan vi inte bara stänga ögon och öron, och därmed ignorera de katastrofer som sker utanför våra egna gränser.

Att globaliseringen snurrar på allt snabbare ser vi nu i delar av Afrika där tillgången till mobiltelefoni ökat och att en del människor därmed får möjlighet att göra sina bankärenden via mobilen. Det har medfört att många affärer nu utförs via mobiltelefoner i delar av u-länderna.

Ett annat exempel är att mongoliska nomader i Gobiöknen kan chatta med andra människor via mobiltelefoner, och att ett fåtal har kunnat installera solpanel intill sina små hyddor. I ett fåtal avlägsna afrikanska byar så har skolbarn så sakteliga kunnat få tillgång till bärbara datorer (Hurst.2014:67-68).

 

 

 

Glokalisering

December 15, 2015

MIkael 300 X 300

Begreppet glokalisering leder oss tillbaka till 1980-talet och det handlar om  företags strategier som sedan används för att anpassa företagets produkter och verksamheten i sin helhet till olika lokala marknader.

Mycket av det går i praktiken ut på att tänka globalt men att agera lokalt, vilket handlar om att vara solidarisk, och att tänka ekologiskt i samband med att man handlar (Houltz.2014:90).

 

Den globala rörligheten

December 11, 2015

MIkael 300 X 300

De allra flesta av oss har väl hört ordet eller begreppet globalisering väldigt många gånger via media.

Mycket ingår i detta däribland det som handlar om global rörlighet. Vad ingår då i global rörlighet enligt forskarna. Det ges många olika svar på denna fråga, men de tycks vara överens om att det kan handla om rörlighet kopplat till arbetslivet, eller människor som flyr på grund av krig eller olika typer av förföljelse.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetet (EES) rådet det som sagt var en fri rörlighet för arbetskraften. Dock finns det en gräns mellan de länder som ingår i EU och de länder som inte ingår i den Europeiska Unionen. För personer som kommer från länder utanför EU så gäller fortfarande krav på både uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

Forskarna drar också den slutsatsen att murarna in till Europa har tenderat att bli högre för arbetssökande när flera EU-länder har ekonomiska problem. Det är särskilt lågutbildade och fattiga människor som får känna på att det har blivit allt tuffare.

Handlar det däremot om personer som har relevanta kvalifikationer så är det enklare, hit hör till exempel Indiska dataingenjörer. Vi vet också att det finns en viss efterfrågan på så kallade lågbetalda jobb, vilket kan handla om jobb inom bland annat vård och omsorg.

Men, det handlar också om att företag söker sig till nya marknader, vilket blir tydligt då företag från västvärlden söker sig till Kina, Indien, Indonesien och Vietnam.

En annan utvecklingen som forskarna talar om berör vad de kallar för elitarbetarna. Dessa rör sig världsvant mellan storföretagens olika anläggningar i olika delar av världen. Samtidigt kommer lågbetalda migranter till olika EU-länder för att bland annat jobba säsongsvis inom trädgårdsarbete, jord- och skogsbruk.

I ett flertal av EU:s medlemsländer så har låglonejobben försvunnit, och flyttats utomlands. Men, det har också förekommit att nya lågkvalificerade jobb har tillkommit och då i första hand inom tjänstesektorn, så det finns inte någon entydig trend inom det här området (Isacson.2014:9-12).

 

Att vara öppen för individuella skillnader räcker inte

January 27, 2015

I den rykande färska boken The Culture Map – Breaking Through The Invisible Boundaries of Global Business, som har skrivits av Erin Meyer så lyfter hon redan tidigt i boken fram att det inte räcker för den enskilda individen att vara öppen för skillnader hos andra individer. Hon resonerar som så att i dagens globala värld där många arbetar över landsgränser under årtionden och ofta reser i arbetet, så är de fortfarande omedvetna och oinformerade om hur kulturer påverkar dem.

Som världen ser ut idag så är det miljoner människor som jobbar i globala miljöer, men av någon anledning så ser de på saken utifrån sitt eget kulturella perspektiv och ofta antar de att alla skillnader, kontroverser och missförstånd är baserade i personligheterna. Många som har goda intentioner glömmer under resans gång bort att utbilda sig själva om kulturella skillnader, och detta därför att de tror att det räcker med att fokusera på individuella skillnader. Men enligt författaren är det inte tillräckligt.

Istället för att tala om kulturer så är det viktigt att bedöma människor som individer, och inte som en produkt av sin miljö.

Olyckligtvis, så har detta synsätt förhindrat tusentals människor från att lära sig om vad de behöver för att nå sina mål. Problemet är nämligen det att om du som individ går in i en interaktion och antar att kultur inte spelar någon roll så är risken mycket stor att du kommer att se på andra utifrån din egen kulturella lins, och därmed riskerar du att bedöma eller missbedöma deras agerande.

Visst är det så att alla individer är olika, men när du jobbar med människor från olika kulturer så är det helt centralt att du inte gör antaganden om individens karaktärsdrag utifrån var personen kommer ifrån.

Om du jobbar för ett företag eller en organisation och där framgången avgörs av er förmåga att arbeta med människor från andra länder, så behöver du som individ uppskatta de kulturella skillnader som detta medför, samtidigt som du respekterar individuella skillnader. För, författaren påpekar avslutningsvis att kulturella mönster vad gäller beteende och vad vi tror kommer i sin tur att påverka vad vi ser, vad vi tänker, och vårt agerande (Meyer.2014:12-14).

profil 3

Kulturer påverkar internationella affärsrelationer

January 27, 2015

Erin Meyer skriver i den rykande färska boken The Culture Map – Breaking Through The Invisible Boundaries Of Global Business att den trista sanningen är den att en mycket stor majoritet av cheferna som är inblandade i internationella affärer har extremt liten förståelse för hur kulturer påverkar deras arbete. Detta är speciellt sant då allt fler dagligen kommunicerar med människor i andra länder via virtuella medier, men även via e-post och telefon (Meyer.2014:10).

profil 3