Archive for the ‘Generationer’ Category

Milleniegenerationen skiljer sig från tidigare generationer

December 23, 2015

MIkael 300 X 300

Hur skiljer sig Milleniegenerationen från tidigare generationer vad gäller hur de förhåller sig till sitt jobb?

Tidigare generationer, däribland de som kallas för Baby Boomers har kommit att hålla isär arbetslivet från det personliga/privata och det offentliga.

Milleniegenerationen däremot har kommit att agera helt annorlunda då de inte alls drar en linje / gräns mellan professionell utveckling (jobb) och sitt personliga sätt att uttrycka sig. De försöker dessutom med stort intresse att koppla samman sina personliga värderingar med att kunna tjäna andra sin professionella karriär.

Denna yngre generation har nämligen växt upp med och i princip fått med sig hemifrån att de kan bli vad som helst och att det inte finns någon anledning att acceptera något som är mindre värdefullt.

Dessutom visar en studie från Pew Research Center att ekonomisk recession, bostadskris, finansiell krasch, och flera krig slagit hårdare mot äldre än vad det slagit mot hur Milleniegenerationen ser på sin egen situation och sina möjligheter.

Milleniegenerationen har kommit att känna direkt “avsmak” för de överdrifter och den girighet som finns på och som kännetecknar storfinansen på Wall Street och där fokus ligger på att visa upp sina statussymboler. Därför har de ofta börjat att ifrågasätta detta gamla paradigm vad gäller hur framgång ska se ut (Hurst.2014:52-53).

Advertisements