Archive for the ‘Frihet’ Category

Allt måste kunna diskuteras

June 24, 2017

I en värld där handeln och till viss del människor har fri rörelse så måste allt kunna diskuteras, granskas och vara tillgängligt. Tabun är något vi måste komma bort ifrån för att kunna skapa ökad förståelse och därmed bidra med nya kunskaper.

Samtidigt handlar det också om att värna yttrandefriheten mot de som vill inskränka den.

frihet

 

Advertisements

Individuell frihet eller det gemensamma bästa

March 30, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

En diskussion som ofta finns när länder och samhällen jämförs är vad som är bästa vägen, nämligen den individuella friheten eller det gemensamma bästa.

I boken American Character – A History of the Epic Struggle between Individual LIberty and the Common Good, så påpekar författaren Colin Woodard att det egentligen inte handlar om det ena eller det andra, utan att balansera dessa två mot varandra.

Det finns alltid skillnader mellan länder och vad de värderar högst. I en del liberala demokratier, däribland Japan och Sydkorea så väger social sammanhållning mycket tungt precis som kollektivistiska  värderingar.

I länder runt om i västra Europa så har det funnits en tendens att välja socialdemokratiska regeringar som prioriterar det gemensamma bästa, vilket bland annat amerikaner inte känner sig bekväma med.

I Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland har valt en position mitt emellan socialdemokrati och den neoliberala  orienteringen som vi finner i bland annat USA, där individualismen är väldigt stark.

Något som vi också kan se är att många sociala välfärdsstater i västra Europa har visat sig stå för en stor stat och en aktivistisk regering, samtidigt som den privata ekonomin tillåts nå framgångar (Woodard.2016:22).