Archive for the ‘Företag’ Category

Företag och tillväxt – exemplet Ericsson

January 22, 2016

MIkael 300 X 300

Företaget Ericsson grundades av Lars Magnus Ericsson år 1876. Fram till och med år 2013 så har företaget haft en kontinuerlig tillväxt. Antalet anställda var då 114.340 personer runt om i hela världen samtidigt som intäkterna var hela 35 miljarder dollar fördelat på hela 180 olika länder (Keen.2015:11)

 

Advertisements