Archive for the ‘Förändringar’ Category

terrorismen har förändrats

March 17, 2017

I den nya boken med titeln Den nya terrorismen, som skrivits av Wolgang Hansson så berättar förfatatren om hur terrorismen har kommit att förändras.
Han beskriver hur det tidigare var fokus på att attackera byggnader som hade hög igenkänningsfaktor och som dessutom hade en hög maktfaktor.
I och med att den här typen av byggnader fått förstärkt bevakning efter 9/11 – 2001 så har terrorismen istället förändrats och fokus ligger idag på så kallade mjuka mål, vilket blev tydligt både i Paris och Bryssel.

Terrorismen är fortfarande ett mycket stort problem och bara under 2015 så dödades hela 30.000 människor i terroristattacker och det var ofta muslimer som drabbades extra hårt (Hansson.2017:7-10).

På senare år så har mycket av medias fokus varit på konflikten i Syrien och det visar sig att det är flest från Frankrike som åkt ner för att kriga på IS sida, nämligen hela 1200 personer från Frankrike (Hansson.2017:21-22).

Advertisements