Archive for the ‘förändring’ Category

Genomföra förändringar

September 12, 2016

politisk-ledare

Känner ni till att ett land har störst sannolikhet för att genomföra en förändring när de kämpar med att återhämta sig efter en kris. För, när ett land står med ryggen mot väggen så är det störst chans att folket och den politiska eliten kommer att acceptera tuffa ekonomiska reformer.

Dock kan en förändring till det sämre bli resultatet om folket är ointresserade eller apatiska därför att de är så upptagna av att det går så väldigt bra. Så, i en global ekonomi så måste reformerna komma mer eller mindre konstant.

I samband med en god kris så är som sagt var sannolikheten störst att folket tar sig sig av förändringar och nya ledare. Dock är det mycket svårt att säga vilka ledare som är framgångsrika vad gäller att få nya reformer på plats
(Sharma.2016:60-63).

Advertisements