Archive for the ‘Föräldrar’ Category

Föräldraledighet i norden

July 21, 2016

Nordiska länder

I de nordiska länderna så finns en universell regel om att minimitiden för föräldraledighet är nio månader. Under denna tid så får de 70% av sin vanliga lön under hela ledigheten.

I Norge så kan familjer välja att ta ut 11 månader med full betalning eller tretton månader med 80% betalning.

I Finland är det mamman som garanteras de fyra första månaderna och ledigheten börjar fem veckor före barnets beräknade födelse. Efter detta så har mamman tre månader på sig för bland annat återhämtning. Pappan kan samtidigt ta ut 3 veckors pappaledighet för att hjälpa till hemma. Dessutom har fadern ytterligare sex veckor som han själv styr över när han vill ta ut dem. I Finland är det dessutom som så att föräldrarna är garanterade rätten att återvända till sina jobb i upp till tre år efter barnets födelse (Partanen.2016:72-74).

Advertisements