Archive for the ‘Flygutbildning’ Category

Piloternas skolning och träning

December 24, 2015

MIkael 300 X 300

Fram till mitten av 1990-talet så fick 80% av alla de piloter som tjänstgör inom de stora flygbolagen sin utbildning och träning inom ramen för militärtjänsten enligt Federal Aviation Administration.

Idag är det bara 40% av de nyanställda piloterna som fått sin utbildning och skolning inom ramen för militären. Resten kommer via civil flygutbildning, däribland ett hundratal olika universitet som erbjuder flyg och pilotträning (Sullenberger.2009:88).

 

 

Advertisements