Archive for the ‘Flygsäkerhet’ Category

Fåglar och flygplansmotorer

December 24, 2015

MIkael 300 X 300

Eftersom det ofta finns fåglar i närheten och att det finns risk för att flygplan kommer i kontakt med fåglar så utförs vissa tester för att öka kunskaperna om hur en kollision påverkar flygplanens motorer.

Därför har tillverkare av flygplansmotorer börjat använda fåglar som fötts upp på gårdar och som sedan har förslaktats. Det går till som så att de skjuts in i flygplansmotorns rotorblad genom att man använder sig av så kallade penumatic cannons.

Genom den här typen av tester så får tillverkaren bättre kunskaper om vilka riskerna är och vad det leder till för skador. Detta kan vara livsavgörande för piloterna när en sådan här situation inträffar i verkligheten (Sullenberger.2009:41-42).

 

Advertisements