Archive for the ‘familj’ Category

Riktigt dålig föräldraledighet i USA

July 17, 2016

föräldraledighet

Enligt en FN-rapport som publicerades år 2014 som baserade sig på en undersökning av 185 länder och territorier så var det endast två länder som inte garanterade mammaledighet, nämligen Papua Nya Guinea och USA.

I USA är det bara delstaten California som erbjuder någon form av betald familjeledighet för arbetare som har betalat in till delstatens sjukförsäkring, men det gäller bara i sex veckor och det motsvarar bara hälften av vad det normalt tjänar.

Tittar vi generellt i USA så ser det väldigt illa ut då bara var tionde amerikan som arbetar inom det privata näringslivet har tillgång till någon form av föräldraledighet. Trots det visar siffror på att 87% fick någon  form av obetald ledighet. Bara en tredjedel av de inom den privata sektorn saknade tillgång till någon form av obetald ledighet. Många saknade också tillgång till betald semester.

Under perioden 2006 till 2010 så var det nära en tredjedel av de arbetande mammorna som inte tog ut någon mammaledighet överhuvudtaget (Partanen.2016:66-67).

Advertisements