Archive for the ‘Facebook’ Category

Facebook och Zuckerberg

February 17, 2016
Mikael Drakenberg profilbild
Inte undra på att Facebook fungerar som det gör!
 
I boken “The Internet Is Not The Answer” så beskriver författaren Andrew Keen bland annat hur grundaren till Facebook, Mark Zuckerberg har kommit att uppfattas av olika människor.
 
Bland annat beskrivs det hur Mark Zuckerberg inte ansågs passa in som nybörjare på Harvard när han var i tjugoårsåldern.
 
Även Eduardo Saverin, som var med och grundade Facebook har kommit att beskriva Mark Zuckerberg som socialt obekväm och en person som ofta inte passade in i klassen, och där kommunikationen med Zuckerberg kunde liknas vid att tala med en dator.
 
Yishan Wong som en kortare tid var den ledande ingenjören på Facebook, har kommit att beskriva Zuckerberg som att ha vissa autistiska drag och det kompletterat med en total brist på empati (Keen.63-64)
Advertisements