Archive for the ‘Ekonomi’ Category

Ojämlikheten tydlig i USA

March 20, 2017

Jämlikhet och ojämlikhet är viktigt att våga belysa eftersom det säger väldigt mycket om hur länder och samhällen fungerar.
Just USA är lite extra intressant eftersom de ofta blåser upp sig själva som ett föredöme och ett land som alla vill till.

Men, när vi börjar titta lite närmare så hittar vi rätt så tydliga fakta vad gäller människors tillgångar och då räknar vi in bland annat hus/fastigheter, aktier och andra ekonomiska tillgångar. DÅ visar det sig att den genomsnittliga amerikanen har tillgångar på strax över 300.000 dollar, vilket är fjärde högst i världen.
Bara Schweiz, Australien och Norge ligger före i rankingen.

Men, går vi nu ner på individnivå så visar det sig att den typiska amerikanen bara har tillgångar på ungefär 45.000 dollar, vilket placerar USA först på 19:e plats i världen. Bara Israel, Spanien och Taiwan ligger efter USA i rankingen. Samtidigt visar det sig att den rikaste 1% äger mer än en tredjedel av landets rikedomar (Hacker & Pierson.2016:36-37).

ekonomisk ojämlikhet

Advertisements

Två generationer Romney – men så olika politiskt

March 16, 2017

Idag tänkte jag ta fram ett bra exempel för att visa på hur stora skillnaderna verkligen kan vara inom ett parti, nämligen republikanerna.
Det jag talar om är far och son Romney.

George Romney (far)

George kom från den privata sektorn och kom på den vägen att föra in ett businessperspektiv då han tidigare hade jobbat inom American Motors Corporation. Han kom att markera ett tydligt avstånd från det som kallas för “rugged individualism” som ofta är vanligt inom de mer konservativa kretsarna i USA. Under sin tid på AMC så kom han till och med att lämna tillbaka en bonus som han upplevde var överdriven. Ekonomisk utveckling och framgång var enligt George inte en individuell produkt utan något som kom att genereras genom förhandlingar och kompromisser bland aktieägarna. När George tog steget in i politiken så kom han att tillhöra vad vi kan kalla för en mittenfåra även om han höll fast vid privata initiativ och en decentraliserad regering. Till skillnad från högerflanken inom de konservativa republikanerna så utgick George från att staten har en viktig roll att spela för att säkerställa ekonomiska framsteg för alla människor.

George kom att bli valt till Guvernör i delstaten Michigan år 1962 och kom då att bryta med traditionerna i sitt parti då han istället sökte lösningar över partigränsen för att bland annat höja minimilönen, få till en inkomstskatt och fördubbla delstatens investeringar i utbildning, samtidigt som han stod bakom ett generöst program för fattiga och arbetslösa.

Mitt Romney (son)

Mitt kom att representera en gruppering inom republikanerna som mer påminner om nyliberaler då han bland annat förespråkade mer eller mindre fri företagsamhet utan några hinder eller skatter. Han kom att ta mer intryck av Barry Goldwater än av sin far. Goldwater var ju en känd libertarian som stod för en ekonomisk filosofi baserad på skattesänkningar, avregleringar och en omfattande fientlighet gentemot den federala makten och organiserade arbetare. Trots att Mitt Romney rörde sig högerut inom republikanerna så kom han inte att hänga med i tempot då partiet kom att röra sig ännu snabbare och ännu längre ut på högerkanten (Hacker & Pierson.2016:15-18).

Far och son Romney

Högern och anti-government

March 15, 2017

Under en mycket lång tid så har det funnits en tydlig konflikt mellan höger och vänster i synen på staten och statens uppgifter. De som är mer åt vänsterhållet har ofta förespråkat att det behövs en big government som har fler uppgifter eftersom de anser att marknaden kan inte och brukar inte ta ansvar.

Högern däremot har varit mer kritiska gentemot staten och vilka uppgifter staten ska ha. Ännu tydligare blir det om man går längre ut på högerkanten till de ultrakonservativa i USA. Där finns det nästan ett hat mot staten och de propagerar staändigt för small government och mer marknad. Även konservativa talkshow hosts har kommit att angripa staten titt som tätt.

Det som är synnligeren intressant är att de ultrakonservativa anser att allt gick fel redan på 1930-talet. Bland annat har de försökt lura i folk en nästan mytisk vision om att de som skapade konstitutionen, nämligen the founding fathers stod för en marknadsfundamentalism med fullständigt fri marknad och att de förespråkade en så kallad laissez-faire ekonomi (nyliberalism).

En person som de ultrakonservativa har kommit att angripa väldigt hårt är Woodrow Wilson, som kom att bli USA:s president år 1912. Woodrow Wilson kom nämligen att öppet visa sitt stöd för en starkare och mer omfattande exekutive bransch med en omfattande makt att lagstifta och reglera den nationella / federala ekonomin. Wilson var av den åsikten att det var naturligt för den amerikanska evolutionen att man stärker centralmakten.

Det finns lite olika perspektiv på det här med staten och den amerikanska regeringen. Till exempl så kom George Will att resonera som så att James Madison och de andra som ingick i the founding fathers inte åkte till Philadelphia år 1787 för att skapa en effektiv regering / byråkrati. Vad de i själv verket ville var att ha en säker regering som fylldes genom blockeringsfunktioner, nämligen tre olika branches och två branches vad gäller lagstiftandet där det fanns veto, möjligheter att köra över veto, supermajoriteter och viss rättslig granskning (Hacker & Pierson (2016:9-11).

anti-government

Den stora maktförskjutningen

March 5, 2017
maktforskjutning-indien-kina
Det pågår ett omfattande maktskifte från USA och EU till Kina och Indien.
 
År 2030 så kommer Asien att ha mer makt än nordamerika och Europa räknat rent ekonomiskt, men även vad gäller militärutgifter. Vi kommer också att få en situation där Indien och Kina har veto vad gäller de flesta internationella frågorna så som klimatförändringar, kärnkraftsfrågor, mänskliga rättigheter och business.
 
Indien kommer år 2030 att vara världens mest folkrika land med åtminstone 100 miljoner fler människor än Kina. Indien kommer också att vara det land som ökar med flest människor inom medelklassen.
 
Samtidigt så kommer Indien år 2030 vara det land som har störst behov / efterfrågan på energi. Samtidigt så kommer Indien att vara land nr 2 i ordningen vad gäller att släppa ut mest och tredje störst vad gäller investeringar i världen och den tredje största ekonomin efter Kina och USA (Manuel.2016:2-3). 

USA är inte något perfekt land

February 12, 2017

I USA är budgetunderskottet lite drygt 19 biljoner dollar. 1 av 7 amerikanker är beroende av food stamps för att kunna få mat.

Dessutom visar det sig att USA som land bara klarar av att tillmötesgå 35% av den collegeutbildade befolkningen och att det är ett måste att du har “rätt” major i examen, dvs business eller engineering.

Många tror att religion är viktigt för landet, men så är inte fallet. Däremot kan religion vara väldigt viktigt för den enskilda individen.

Många tror att USA har den bästa formen av regering. Detta visar sig inte stämma då den demokrati som tillämpas i USA inte fungerar särskilt bra. Dessutom visar det sig att många demokratier i västvärlden befinner sig i djup ekonomisk kris och en del är till och med konkursmässiga (Li.2016:59-60).

success and failure

Kina – ett socialistiskt land

February 7, 2017

Kina anser sig själva vara ett socialistiskt land. Enligt Frank Li, som skrivit boken “American Democracy” så krävs det både kapitalism och socialism för att få ett välfungerande land. Den stora utmaningen visar sig vara att balansera dessa två.

Frank Li förklarar varför Kina inte längre är att betrakta som kommunistiskt trots att kommunistpartiet har all makt.

Han visar på att mellan 1949 – 1976 så fungerade kommunistpartiet ungefär som Demokraterna i USA men med en extremvänster. Från 1978 och framåt så har kommunistpartiet istället att börja fungera som oppositionen i USA men utan någon extremhöger (Li.2016:48).

Kina

Nyliberal kapitalism fungerar inte

September 29, 2016

Henry A. Giroux har skrivit en ny och tankeväckande bok med titeln America at War with Itself. 

I denna bok framkommer bland annat att Nyliberal kapitalism inte fungerar därför att det har visat sig bidra till mänsklig misär, politisk korruption och omfattande ojämlikhet i världen.

Dessutom har det visat sig att nyliberal kapitalism bidragit till att skapa sociala och politiska formationer som lägger mycket tid och pengar på att sprida militarisering, attacker på välfärden och de allierar sig med storkapitalet, korrupta politiker. Tyvärr har det också visat sig att de har en nedvärderande attityd mot kvinnor, svarta, latinamerikaner, muslimer, de som på ett demokratiskt sätt protesterar, men även immigranter  (Giroux.2016:71).

Befolkningstillväxt som problem

August 29, 2016
Befolkningstillväxt är inte en mirakelmedicin som garanterar ekonomisk tillväxt.
 
På 1960- och 1970-talet så hade Afrika, Kina och Indien en mycket snabb befolkningstillväxt och resultatet blev svält, hög arbetslöshet och civila umbäranden.
 
För de flesta länderna så innebar tiden för 2000-talet en stark befolkningstillväxt men det medförde inte ett ekonomiskt mirakel.
 
I början av 2010 så var det många arabländer som kom att lida av hög ungdomsarbetslöshet. Siffrorna som flera av dessa länder rapporterade in låg på en bit över 30%, vilket var fallet med bland annat Saudiarabien, Egypten och Tunisien enligt Ruchir Sharma som skrivit den nya boken “The Rise and fall of nations – Forces of change in the post-crisis world” (Sharma.2016:31). 

Nationalliberalism i USA

August 24, 2016

Roosevelt

Känner ni till att den individualistiska laissez-faire ekonomin, även kallad nyliberalism av vissa kom att kastas i papperskorgen en gång för alla i samband med att Franklin Delano Roosevelt tillträdde som President i USA den 4 mars 1933.

Under Roosevelt så kom USA istället att slå in på en väg som har kallats för nationalliberalism, vilket höll i sig fram till år 1967.

Roosevelt kom att införa ett ekonomiskt program som tydliggjorde regeringens roll för att skydda de gemensamma intressena mot individens mest extrema sidor.

Det handlar helt enkelt om att vi som individer måste ta ett större ansvar för att erkänna det ömsesidiga behov i relation till vår omvärld.

Under perioden mars 1933 till augusti 1935 så genomförde President Roosevelt omfattande förändringar där den federala staten hade en central roll för att öka säkerheten för individer, marknader, banker och företag (Woodard.2016:147-182).

Laissez-Faire ekonomi

August 23, 2016

Ekonomi

Laissez-Faire är ett ekonomiskt system som i princip innebär att en federal regering ska vara relativt liten och inte tränga sig på. Ekonomin anses vara en privatsak och inte något som angår det offentliga. Regeringens uppdrag vara bara att se till så att kontrakt fullföljs och att äganderätten respekteras.

Detta är något som i första hand kom att tilltala de så kallade libertarianerna som satte friheten framför allting annat och där staten inte skulle blanda sig i ekonomin.

Med åren kom detta ekonomiska system att kritiseras och många anser att socialdarwinisterna kom att ha rätt när de ansåg att det här systemet inte var bra för alla. Helt enkelt att den libertarianska filosofin som i första hand gynnade eliten kom att skapa en dystopi för deras anställda. I detta mycket tuffa ekonomiska system där bristen på kontroll var total så kom heller inte arbetarna att tjäna så pass mycket att de kunde försörja sina familjer.

Det har också visat sig att Laissez-Faire ekonomin inte bidragit till ett friare samhälle och istället har ett samhälle växt fram där själva friheten har kommit att hotas. Detta ekonomiska system kom att nå sina glansdagar under perioden 1877-1930 (Woodard.2016:111-126).