Archive for the ‘Demokrati’ Category

Finland är inte socialistiskt!

July 16, 2016

Finlandsfärjan

Finland blev självständigt år 1917 men innan dess så var det först Sverige och sedan Sovjetunionen som styrde.

Strax efter självständigheten uppstod en bitter kamp mellan Finlands egen arbetarklass som sympatiserade med kommunisterna i Sovjetunionen och den konservativa kapitalisterna. Efter ett hårt och brutalt inbördeskrig så stod tillslut den fria marknaden som vinnare och slog ner det socialistiska upprorsmakarna.

Två årtionden senare så var det dags igen då Sovjetunionen hotade Finlands självständighet. Även denna gång så slogs de socialistiska / kommunistiska krafterna tillbaka så att Finlands självständighet och oberoende försvarades.

Dock var det konflikter som medförde allvarliga problem för Finland och hela 93.000 Finländare fick sätta livet till i samband med dessa krig. Detta var ett högt pris med tanke på att Finland då bara hade 3,7 miljoner invånare.

Finland är helt enkelt inte ett socialistiskt land.

Så här förstör Finländarna socialism, nämligen som att regeringen kontrollerar produktion och ägarskap av egendom. Det finns under socialism ingen privata fabriker, inga privata företag, affärer eller någon fri marknad. Under socialismen så tillåts heller inte några individer att bli rik och det finns bara ett politiskt parti, väldigt få personliga friheter, och yttrandefriheten är minimal.

Så, anklagelserna från republikaner i USA att de nordiska länderna skulle vara socialistiska är väldigt absurt! (Partanen.2016:54-55).

 

Advertisements

Demokrati och rösträtt

May 6, 2016

sommarväder

Demokrati är alltid att föredra som system framför diktatur. Därför behöver vi ibland fundera kring demokratin och de hot som finns mot demokratin. Varje dag måste vi nämligen skydda demokratin då den inte här ristad i sten.

Demokratin och rösträtten betyder nämligen väldigt lite om det inte samtidigt finns en fungerande infrastruktur för att kunna hålla effektiva och fria val. Lika viktigt är det att rättsstatens principer fungerar och att pengarnas inflytande på politiken begränsas.

Ett annat problem som direkt berör demokratin och hur den fungerar alternativt inskränks handlar om att begränsa rättssystemets möjlighet att agera på ett sätt som medför att de inte behöver ta ansvar.

Det måste också finnas goda möjligheter att starta nya partier och sammanslutningar, precis som att det måste finnas utrymme för fria sammanslutningar för handel och förhandlingar om kollektivavtal.

Något som är ett absolut krav är en öppenhet och genomskinlighet kring regeringen och dess agerande. Men, även pressfriheten är viktig då censur inte får förekomma.

Demokratin kräver även att det finns ett fungerande skolsystem som står fritt från politiskt inflytande för att på det sättet skapa möjligheter för människor att kunna utvecklas och växa som självständiga människor.

En demokratisk rättsstat kräver även att det finns en grundläggande ekonomisk trygghet och en miljö som är hållbar och som sätter livet i första rum.

Vilka är då de största hoten mot demokratin?

1. Korruption

2. privat monpolistisk kontroll över ekonomin

3. Signifikant ekomisk ojämlikhet

4. Hemlighet och slutenhet från regeringen, men även övervakning

5. Propaganda från regimen

6. Militarism

(McChesney & Nichols.2016:28-29)

 

 

 

Kommunismens fall i Polen

April 12, 2016

Mitt foto_fotograf Mehdi Amiri

I början av 1980-talet så började arbetarna tröttna på den dåvarande kommunistiska regimen i Polen.

Det var gruvarbetarna vid Leninvarvet i Gdansk som kom att hamna i fokus. Här bildades också fackföreningen Solidaritet, vilket kom att bli den första fria fackföreningsrörelsen på den östra sidan om järnridån. Ledaren för denna nya fackförening kom att bil elektrikern Lech Walesa.

Regimen fick upp ögonen för Walesa redan på 1970-talet och det var inte ovanligt att han då och då kom att arresteras för vad som kallades för illegala fackliga aktiviteter.

Den kommunistiska regimen som misskött ekonomin i landet fick ännu mer folk emot sig när de den 14 augusti 1980 höjde matpriserna.

Den kommunistiska regimen under ledning av General Jaruzelski att Moskva inte kommer att hjälpa dem utan att de får själva lösa sina problem.

Situationen blev bara ännu mer omöjlig för de som styrde polen och tillslut så gick det så långt att samtal inleddes mellan kommunistregimen och oppositionen som då leddes av Walesa.

Nästa steg i utvecklingen blev ett avtal om fria val och Solidaritet kom att vinna alla de fria platserna i parlamentsvalet. Det här blev en kalldusch för regimen som mer eller mindre övertalades om att bilda en koalitionsregering som var icke-kommunistisk. Denna nya regering kom att ledas av Tadeusz Mazowiecki (Hansson.2014:59-63).

Den liberala demokratin

March 29, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Liberalism eller liberals är ju ett begrepp som ofta används inom politiken både nationelllt och internationellt.

Vad menas då med en liberal demokrati?

En liberal demokrati innebär inte att var och en för göra precis så som han eller hon vill. Målet är istället att skapa och upprätthålla ett samhälle som gör det möjlighet för människor att vara fria och självstyrande. Det innebär att det ställs höga krav på att autonoma individer inte bara är fokuserade på sitt eget intresse utan att de har intresse av att upprätthålla en miljö där varje barn får de verktyg som han eller hon behöver för att kunna bli en självständig individ.

Utan detta så blir det inte möjligt att upprätthålla tillgången till det offentliga goda och de institutioner som fostrar ett upprätthållande av den individuella friheten även för de som inte har turen att växa upp under samma goda ekonomiska förutsättningar.

Utan välinformerade, intresserade och engagerade människor så kan inte den liberala demokratin upprätthållas (Woodard.2016:20).