Archive for the ‘demografi’ Category

Demografiska förändringar

August 25, 2016

Demografi

Mycket har sagts om befolkningstillväxten och att det skulle utgöra ett stort hot.

Forskningen, men även hälso- och sjukvården har gjort stora framsteg sedan 1960-talet. Det här medför att fler lever längre och den genomsnittliga livslängden runt om i världen har ökat från 50 år 1960 till att idag vara 69 år.

Tittar vi globalt så sker den största befolkningstillväxten bland de som är 50 år eller äldre. Den del av befolkningen som växer snabbast är åldersgruppen 80+.

Samtidigt ser vi att den åldersgrupp som driver på den ekonomiska tillväxten, nämligen de i arbetsför ålder har kommit att minska. Denna minskning kan vi idag konstatera i bland annat Japan, Italien och Tyskland.

Även i många av utvecklingsländerna, men även i Kina och Indien så sker denna stora förändring.

Den globala befolkningstillväxten beräknas fortsätta minska under kommande årtionden. Denna befolkningsminskning sänder chockvågor genom flera samhällen och länder, vilket påverkar relationerna mellan olika generationer, kön, nationaliteter, men det påverkar även tävlingen mellan människan och maskinerna.

Den minskade befolkningstillväxten kommer att innebära mindre press på produktionen av bland annat mat. Bland annat så kommer inte jordbruket att behöva öka produktionen så som det tidigare påståtts (Sharma.2016:26-27).

 

Advertisements