Archive for the ‘Avlyssning’ Category

Så enkelt är det att avlyssna en mobiltelefon

April 1, 2017
Tänk att det är så enkelt att avlyssna en mobiltelefon och det även när den är avstängd.
 
Utan att mobiloperatören vet om det så skickas en signal ut till telefonen precis som om det vore ett vanligt samtal. Förbindelsen kopplas upp oavsett om telefonen är påslagen eller inte.
 
Det visar sig också att de strömdelar som styr displayen är enkla att stänga av och på det här sättet så kan förbindelsen hållas uppkopplad utan att den som har telefonen kan se att sändning av information pågår.
 
Sedan spelas samtalen in i hemlighet av analytiker på FRA så att de vid ett senare tillfälle kan skriva ut det och utvärdera informationen (Bergman.2014:96). 
invandring flyktingar
Advertisements

USA spionerade på Sverige

December 2, 2015

MD 400 x 400

I oktober 1942 hände det märkliga att USA kallade upp Wollmar Boström som då var ambassadör i Washington. USA ville helt enkelt att Sverige skulle kalla hem sin biträdande militärattaché löjtnant Wennberg.

Sverige påpekade för USA att Wennberg inte spionerat utan att han bara använt sig av öppna källor för att på så vis få fram en hållbar helhetsbild av det rådande läget.

Sverige valde därför att kalla hem Wennberg trots att man först framfört att bristerna i första hand ligger hos USA som inte varit försiktiga vad gäller censuren.

Till saken hör också att Wennberg hade goda relationer till Tyskland vilket USA uppenbart inte gillade.

Men, hur kunde de då känna till att de diplomatiska meddelanden som Wennberg skickade från den svenska beskickningen kom att bli känt i Tyskland.

Det kom fram först senare att USA gjort inbrott på den svenska legationen i Washington. Detta har framkommit i material som finns hos NSA och som inte längre är hemligstämplat. Där fanns Wennbergs rapport hem till regeringen i Stockholm som USA helt sonika fotograferat av när de lyckats ta sig in i kassaskåpet på den svenska legationen i Washington. Dessutom framkom det att USA bland annat försett sig med de svenska kryptonycklarna till de så kallade Hagelinmaskinerna.

På grund av detta så kunde sedan USA helt obehindrat läsa  och kontrollera alla meddelanden som legationen skickade hem till Stockholm, och det var just var NSA gjorde. Dessutom lät USA samla in över 7000 telegram från den svenska legationen och från de svenska generalkonsulaten i USA (Agrell.2015:44-46).

Telefonavlyssning i Sverige

November 28, 2015

MD 400 x 400

På grund av det oroliga omvärldsläget redan år 1939 så etablerades en ljusskygg verksamhet i Stockholm under den kryptiska benämningen “Centralkontrollen” eller CK.

Vad många då inte visste var att det här i själva verket var Stockholms telefonkontrollanstalt (TKA), och att de var toppmyndigheten för all telefonkontroll som genomfördes i riket.

Under denna tid visade sig finnas sammanlagt fem olika kontrollavdelningar, nämligen:

a) telefonkontrollen
b) postkontrollen
c) telegramkontrollen
d) radiokontrollen
e) samfärdselkontrollen

(Agrell.2015:12-15)