Archive for the ‘Automatisering’ Category

Automatisering är inte lösningen på allt

December 25, 2015

MIkael 300 X 300

Automatisering och robotisering har kommit att bli modeord på senare år. Arbetsgivare och andra organisationer har kommit att vaggas in i en falsk tro på att automatiseringen är lösningen.

Men, det visar sig att automatisering inte är lösningen på allt enligt Captain Chesley “Sully” Sullenberger.

Han påpekar att automatisering kan minska arbetsbördan i vissa fall. Men, i andra situationer så kan automatisering som tillämpas när det inte är lämpligt istället leda till att arbetsbördan ökar.

Därför resonerar Captain Sullenberger som så att teknologi inte kan ersätta erfarenhet, skicklighet och gott omdöme (Sullenberg.2009:188-190).

 

Advertisements