Archive for the ‘Asien’ Category

Singapore – modellen för globala städer

February 4, 2016

MIkael 300 X 300

Singapore lyfts fram av bland annat Clotaire Rapaille som en modell för framtidens globala städer. Staden Singapore skapades från grunden av ledare som följde i konfucianismens principer.

Singapore har de flesta kännetecknen av en hub som drar till sig glomader. För det första så ligger Singapore på en ö med en strategisk plats mellan olika världar. Här finns även en av de allra bästa flygplatserna i världen som trafikeras av en av de bästa flygbolagen, nämligen Singapore Airlines.

Det som talar för Singapore är den stabilitet som kännetecknar denna stad vilket gäller både politiskt och ekonomiskt. Dessutom så finns det i princip ingen korruption här eftersom de tjänstemän som är tillsatta tjänar bra och är väldigt effektiva.

Befolkningen i Singapore kännetecknas av att de är väldigt välutbildade och där finns en high-tech industri som går på högvarv, samtidigt som det finns utbildningsinstitutioner av mycket hög kvalitet.

Dessutom är Singapore multikulturellt och ett hem för kineser, malayer, indier, och andra personer från runt om i världen. Samtidigt är det en väldigt säker stad som är väldigt öppen för affärsrelationer. Staden är dessutom väldigt välkomnande gentemot personer från olika kulturer (Rapaille.2015:72).

 

Advertisements