Archive for the ‘arbetslöshet’ Category

Migranterna och jobben

September 7, 2016
immigration
Det finns mycket myter och dimridåer vad gäller migranterna och att de tar jobb från lokalbefolkningen.
 
Caglar Ozden som är ekonom på världsbanken har granskat det här noga. Det han kommer fram till är att det inte stämmer eftersom migranter ofta tar de jobb som lokalbefolkningen inte vill ha eller inte kan fylla.
 
Dessutom har han upptäckt att migranter utan utbildning och / eller relevant erfarenhet inte har någon effekt på lönerna lokalt eller att de skulle bidra till att lönerna ökar eller att det påverkar möjligheterna för lokalbefolkningen att kunna få jobb (Sharma.2016:51). 
Advertisements

Arbetslösheten i Sverige

August 31, 2014

Arbetsmarknadsforskningen visar på att i Sverige så steg arbetslösheten dramatiskt i början på 1990-talet. Då steg arbetslösheten från 2 procent till drygt 10 procent. Under samma period minskade antalet sysselsatta i Sverige med hela 500.000 personer. I slutet av 1990-talet påbörjades en period då tillväxten var relativt stark, och under perioden 2001-2002 så minskade arbetslösheten till 6 procent. Nästa stora kris för Sverige och världen kom i samband med den globala finanskrisen som hade sitt ursprung i USA och finansieringen av bostäder. Finanskrisen drog in över Sverige och Europa under pr 2008. Det här medförde en ekonomisk recession, dvs en mycket djup lågkonjunktur. Jämför vi med krisen på 1990-talet, så blev effekterna på arbetslösheten inte lika extrem (Björklund mfl.2014:334-337).