Archive for the ‘Arabvärlden’ Category

Så avslöjades och stoppades the Millenium plot

April 15, 2017

Tack vare ett gediget underrättelsearbete där bland annat avlyssning användes, så lyckades personal i Jordanien att avslöja militanta islamister som var i kontakt med personer i Afghanistan. Vad de fångade upp var något som visade sig vara kodade instruktioner.

Underrättelsetjänsten Mukhabarat agerade omgående för att stoppa det som islamisterna planerade, då det visade sig vara något mycket stort. En av de ledande personerna som de lyckades fånga upp var Khadar Abu Hoshar, en palestinier som var med under Afghanistankriget och som har kopplingar till ett flertal extremister. Tack vare ett snabbt agerande så lyckades underrättelsetjänsten att beslagta både manualer och kemikalier för att framställer bomber.

Bara ett par dagar senare så höll  vice chefen för underrättelsetjänsten ett möte med en CIA chef inom USA:s ambassad i Amman. Där berättade han för USA att underrättelsetjänsten fångat upp ett antal personer som planerar omfattande attacker mot mål i Jordanien.

Två veckor senare anlände amerikansk personal inom kontraterrorism för att bistå Jordanien och på det här sättet lyckades de tillsammans nysta upp olika spår som kopplade samman sex olika länder. Allt hade sin utgångspunkt i östra Afghanistan hos en Al Qaida medarbetare. Vad underrättelsetjänsten i Jordanien tillsammans med USA lyckades med var att stoppa omfattande attacker mot dels Radisson i Amman, attacker mot israeliska gränsposteringar, men även attacker mot kristna helgedomar. I samma veva så lyckades de med konststycket att stoppa en attack mot Los Angeles International Airport, eftersom de fångade upp en misstänkt bombman som försökte passera den amerikansk- kanadensiska gränsen i en bil fullastad med sprängämnen.

Bland alla de dokument som kom att beslagtas under denna operation fanns ett namn som särskilt fångade deras uppmärksamhet, nämligen Ahmad Fadil al-Khalayleh, som visade sig vara  Al Zarqawi (Warrick.2016:62-64).

stoppa-terrorism

 

Advertisements

Västvärlden och Islam

February 23, 2017

Västvärlden och Islam

Mons Krabbe som är säkerhetspolitisk analytiker har skrivit kapitlet “Hur ska väst förhålla sig till islam?” som är ett av bidragen till boken: HAVERIET – Den humanitära stormaktens fall.

Han redogör för ett antal olika undersökningar som visar på skrämmande forskningsresultat.
År 2013 så lät det tyska socialforskningsinstitutet i Berlin intervjua 9000 muslimer som då var boende i nordvästra och centrala Europa.
Resultatet av undersökningen:

65% av muslimerna ansåg att sharialag är viktigare än de lagar som råder i de länder där de nu bor.
75% ansåg att koranen bara kan tolkas på ett sätt, nämligen bokstavstolkning
60% ville av olika anledniningar återvända till islams rötter, nämligen till salafismen.

I undersökningen “Living apart together” som genomfördes bland yngre muslimer i Storbritannien år 2007, så visade resultaten på en hel del skrämmande saker, nämligen:

74% av ungdomarna ansåg att yngre kvinnor ska bära slöja
71% att homosexualitet ska förbjudas
13% sade sig stödja ett krig mot väst tillsammans med islamistgrupper (Krabbe.2016:115-116)

Al-assad familjen och Syrien

May 1, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Fram till sin död år 2000 så var det Hafez Al-assad som styrde landet med järnhand. Sedan blev det hans son Bashar Al-Assad som tog över makten.

Al-assad familjen kommer från gruppen Alawiter som är att beteckna som en sekt med kopplingar till Shia islam men en moderat form av Shia islam. Alawiterna har sin starka bas i kustregionen runt Latakia, men de utgör endast 12% av den syriska befolkningen.

Med tanke på att de bara utgör 12% av befolkningen så har de onormalt starkt inflytande på ekonomin, och toppen inom politiken och militären.

Syrien är ett mycket komplicerat land som består av flera religiösa trosinriktningar däribland Shia araber, kurder, druzer, Armenier och en del kristna.

Baathregimen i Syrien sägs utgöra ett sekulärt försvar mot olika sekteristiska grupper och särskilt mot olika terroristgrupper.

Något som har kommit att bli problematiskt med åren är att Assad familjen har kopplingar till shiamuslimer och Syrien är det enda arablandet som är allierade med Iran.

Syrien blev självständigt från Frankrike år 1946.

En stor motgång för Syrien blev deras inblandning i sexdagarskriget, eftersom det också medförde ökade motsättningar mellan Jadid som hade kontrollen över partiet och Hafez Al-Assad som hade kontrollen över militären. Situationen förvärrades i september 1970 därför att Jadid som skickat trupper till  för att hjälpa PLO tvingades att dra sig tillbaka som ett resultat av kriget mot bland annat armén i Jordanien.

I november år 1970 så  avsattes Jadid i en statskupp och Hafez al-Assad installerades som Premiärminister i Syrien. Dessutom kom al-Assad att vara en mycket hårdförd ledare och hamnade i gruppen som kom att blir Israels motståndare efter kriget i oktober 1973 där araberna förlorade mot den Israeliska armén. År 1990 kom sedan pragmatismen att spela roll då Syrien valde att gå med i den av USA ledda koalitionen för att driva ut Saddam Hussein ur Kuwait (Andrews.2015:73-76).

Libanon – ett komplicerat land

April 3, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Libanon gränsar till Israel i söder och Syrien i öst och norr. Republiken Libanon fick sin självständighet från Frankrike år 1943.

En del har kallat Libanon för Mellan Österns Schweiz och där Huvudstaden Beirut beskrivs som Mellan Österns Paris.

Tyvärr har det goda anseendet kommit att skadas på grund av det sekteristiska våldet som pågick mellan 1975 till 1990, men även på grund av de senaste årens problem i grannlandet Syrien.

Libanon har 4,5 miljoner invånare, men på grund av konflikten i Syrien så finns nu 1 miljon syriska flyktingar i Libanon.

Regeringen i Libanon har under en lång tid varit västinriktat, men samtidigt så finns det stor oro på grund av Hizbollah som terroriststämplats av både USA och EU. Denna milis är nämligen minst lika stark som Libanons egen militär som i dagsläget består av ungefär 74.000 soldater.

Vad gäller det politiska läget i Libanon så är det rätt så komplicerat, då det består av bland annat kristna maroniter, sunni muslimer och druser. Det finns dessutom mängder av palestinska fraktioner i landet som representerar de 450.000 Palestinierna i Libanon. Hälften av dessa Palestinier lever i 12 olika flyktingläger.

Det finns stora politiska, ekonomiska och sociala splittringar i landet, vilka kan härledes tillbaka till självständigheten år 1943. Det finns nämligen en oskriven pakt som erkänner 18 separata religiösa sekter och vilken roll de spelar i regeringen baserat på religiös tillhörighet. Presidenten kommer från gruppen kristna maroniter, Premiär ministern är sunni muslim, talmannen i parlamentet är shia muslim.

Syrien har spelat en roll ända sedan den intervenerade i inbördeskriget år 1976. Interventionen genomfördes för att stödja den kristna milisen inom den libanesiska fronten eftersom muslimdominerade grupper varit rätt så framgångsrika precis som vänsterinfluerade grupper som tillhör den nationella libanesiska rörelsen.

När Syrien var som mest inblandade i Libanon så hade de hela 40.000 soldater på plats och de fungerande som en form av avskräckning, vilket hade godkänts av arabförbundet. De var inte i Libanon för att någon sida i konflikten skulle vinna, men för att behålla möjligheten för Syrien att kunna manipulera den libanesiska politiken (Andrews.2015:59-61).

 

Iran är komplicerat

March 24, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Med tanke på hur orolig vår omvärld är så behövs det hela tiden kunskap och ökad förståelse för hur dessa länder fungerar och hur det har med landets historia att göra.

Iran är ett av dessa länder som aspirerar på att vara en viktig aktör i Mellan Östern och Arabvärlden.

Mohammad Mossadeq installerades år 1951 som Premiärminister och var då känd som en skarp motståndare till allt utländskt inflytande. Bland annat ingick det i hans politik att nationalisera oljeindustrin som varit under brittisk kontroll sedan år 1913.

Två år senare, det vill säga 1953 så avsattes Premiärministern i en statskupp som organiserades av CIA och med stöd av MI6. Det som kom att bli känt som The Mossadeq Affair kom att leda fram till ett djupt misstroende och paranoia mot både amerikaner och britter.

USA kom senare att stödja Shahen som kom att sätta igång en Västanpassning och modernisering av Iran under 1960-talet.

Tillslut gick det så långt att fullt kaos kom att bryta ut, och Shahen tvingades i landsflykt den 16 januari 1979.

Resultatet blev att folk från alla samhällsklasser firade i Iran när Ayatollah Khomeini återvände från sin exil i Frankrike den 1:a februari, efter att ha tillbringat hela 14 år i exil. Khomeini hade nämligen först fängslats av Shahen på 1960-talet på grund av att han fördömt USA.

I april 1979 så utropas den Islamiska Republiken Iran, och i november månad så tar studenter i Teheran personal som gisslan på den amerikanska ambassaden. Det var hela 66 amerikanska diplomater som kom att hållas som gisslan. Studenterna som låg bakom gisslansituationen krävde nämligen att Shahen skulle återvända från USA där han befann sig av medicinska skäl. Shahen lämnade USA i december för asyl i Kairo, och han dog där i juli 1980.

Efter ett avtal som medlats fram av Algeriet så avslutades gisslandramat vid den amerikanska ambassaden i Teheran. En av kraven som fanns med i avtalet var att USA inte skulle lägga sig i Irans inre angelägenheter. Ännu mer förödmjukande för USA var att gisslan inte släpptes förrän sista dagen av President Jimmy Carter´s mandatperiod. Detta hade de medvetet dragit ut på därför att på så vis försäkra sig om att Carter inte skulle bli omvald som President.

USA lät sig dock inte hunsas eller styras av Iran, och 1979 införde USA sanktioner mot Iran som ett direkt resultat av gisslandramat på USA:s ambassad i Iran. När sedan Bill Clinton blev USA:s President så skärptes dessa sanktioner så att de kom att slå direkt mot Irans viktiga oljeindustri. Detta genomfördes också som en markering ifrån USA med hänvisning till att Iran anklagades för att sponsra terrorism och att de ägnar sig åt att utveckla kärnvapen (Andrews.2015:34-37).

 

Israel och ockuperad mark

January 6, 2016

MIkael 300 X 300

En konflikt har pågått väldigt länge, i princip sedan Israel skapades. Det är konflikten mellan Israel och Palestinierna.

När Ariel Sharon satt vid makten kom det här att ta ny fart i samband med ett möte mellan Sharon och hans rådgivare.

Det framkom då nämligen att det finns ett begrepp som ingen verkade ha tänkt på innan dess, nämligen “Mawat Land”. Det är ett koncept som härleds tillbaka till det Ottomanska imperiet och det går ut på att mark som inte använts under tre års tid och därmed återgår till det Ottomanska imperiet enligt dåtidens rättssystem.

Detta kom att omvandlas av nutidens domstolar i Israel som slog fast att Israel har kontroll över marken. Resultatet av detta är att fram till dess att en slutgiltig status har kunnat bli klar så får marken använda för judiska bosättningar så länge inte Palestinierna kan bevisa att detta är deras privata egendom.

De första judiska bosättarna började anlända efter kriget år 1967 och baserat på deras religiösa tro så hade det som Israel då kallade Judea och Samaria, men som numera benämns Västbanken getts till det judiska folket från gud.

Med åren så har dessa bosättningar kommit att utökas, vilket många har kommit att se som det största hindret för en framtida hållbar palestinsk stat.

Den 4:e Genevekonventionen förbjuder att ockuperad nations mark överförs till det land som ockuperar marken. Även FN har riktat kritik och krävt att bosättningarna försvinner från de ockuperade territorierna i enlighet med artikel 49.

Här håller inte Israel med, utan de hänvisar istället till att Israel historiska och bibliska kopplingar till marken och att konventionen som FN hänvisar till inte är tillämpbar eftersom det inte har funnits någon “suverän” som är rättsligt accepterad på Västbanken eller Gazaremsan sedan tiden före sexdagarskriget år 1967.

År 1988 så accepterade Palestinierna en tvåstatslösning så som den organiserats enligt FN Resolution 181 från 1947. Då erkände också Palestinierna att Israel har rätt att existera och samtidigt tog den Palestinska exilregeringen avstånd från alla former av terrorism (Danahar.2015:148-152).

Mutor och korruption i Tunisien

December 9, 2015

MIkael 300 X 300

Tunisien var en av de första länderna där revolten som kommit att bli känt under benämningen den arabiska våren började.

Det var diktatorn Ben Ali och hans regim som var måltavlan för revolten, och som man ville få bort, och det som satte känslorna i brand var när Mohamed Bouazizi tände eld på sig själv i protest mot systemet.

Vad låg då bakom hans protest, jo det handlade om att när han ställde ut sin kärra från vilken han sålde grönsaker så kom det kontrollanter från det så kallade rådet och krävde att han skulle betala mutor, vilket han vägrade att göra.

De tog då hans varor och kastade in honom i en bil där de började misshandla honom.

Problemet var att Bouazizi inte hade någon licens för att sälja grönsaker, men att det går inte att få licens i Tunisien eller någon annanstans i arabvärlden utan att betala mutor.

Detta system kom att tillämpas av diktaturen för att kunna kriminalisera hela befolkningen, och därmed så befann sig befolkningen i en mycket utsatt situation där de när som helst kunde bli utsatta för trakasserier och förföljelser.

Det var denna hopplöshet som tillslut medförde att Bouazizi kom att hålla bensin över sig och sedan tända eld på sig själv (Danahar.2015:41-43).

 

 

Minskat beroende av oljan från Gulfstaterna

December 8, 2015

Mikael

Under en mycket lång tid så har bland annat USA och andra delar av västvärlden varit mycket beroende av oljan från Gulfstaterna.

Men, med framväxten av ny teknologi så kan åtminstone USA minska sitt beroende av olja från den delen av världen.

Därmed kan ny teknologi bidra till att öka pressen på de odemokratiska och totalitära regimerna i denna del av världen.

I USA har de börjat med så kallad fracking som har öppnat upp nya gasfyndigheter. När denna teknologi sprider sig över världen, så kommer det också att bidra till framväxten av alternativa energislag.

Detta kommer på sikt att förändra världens relationer till de oljeexporterande länderna runt persiska viken.

I bästa fall leder det till ett dramatiskt fall vad gäller efterfrågan på olja från Mellan Östern, vilket kommer att påverka den delen av världen eftersom de inte har så mycket annat att erbjuda enligt Dr Aviezer Tucker som är assistant director på Energy Institute vid University of Texas.

Det här kan leda till att ett flertal av dessa Gulfstater riskerar att destabiliseras eftersom pengarna från oljeexporten har kommit att användas för att bland annat stabilisera regeringen.

De två Gulfstater som ligger mest illa till därför att de inte har något annat förutom oljan, är Saudiarabien och Kuwait. Bland annat så saknas det en utbildad befolkning och de har heller inga egna ingenjörer

Om västvärlden lyckas med att anpassa sina transportsystem och sin infrastruktur till dessa nya energiformer, så kommer de inte längre att ha något behov av tex Saudiarabien för att stabilisera världsekonomin. Det kan därmed leda till att relationerna till ett flertal Gulfstater avslutas relativt snabbt (Danahar.2015:31-32).

 

Efter den arabiska våren

November 24, 2015

IMG_1141Den arabiska våren är ett uttryck som har kommit att vevas om och om igen. Många länder som inte var direkt inblandade, ville heller inte dras in i det här.

Efter att revolterna skett så började ekonomiska medel strömma in i ett flertal länder från delar av arabvärlden, då länder och rika individer tävlade med varandra om att köpa lojalitet gentemot olika islamistiska politiker eller jihadkrigare oavsett vilka konsekvenser detta skulle kunna få för att de blandar sig i dessa länders inre angelägenheter.

Snart började olika så kallade proxykonflikter att blossa upp i Syrien, Irak, Libyen och Yemen. Ofta handlade om konflikter mellan dessa länder, eller mot den gemensamma fienden Iran.

Det dröjde inte länge innan  en så kallad Al Qaida franchise dök upp som spelare och maktfaktor, nämligen en grupp som kom att bli kända under den hittills okända beteckningen ISIS eller ISIL.

De kom att blanda sig i det sekteristiska våldet i Syrien och de hade också som mål att starta upp det sekteristiska våldet i Irak på nytt.  Denna nya Jihadistgrupp  hade en plan som inte var känd sedan tidigare. Planen visade sig handla om att skapa en hårdförd islamisk stat. Det skulle genomföras genom att direkt blanda sig i andra stater i Mellan Östern och ta över makten där.

Nästa steg i utvecklingen kom år 2014 då denna extrema grupp kom att deklarera att de etablerat ett nytt kalifat i delar av Syrien och Irak. Sedan har det visat sig att många radikala unga män från olika länder i världen anslutit sig i tusental, och så kallade ensamvargar har genomfört ett flertal självmordsattacker i länder utanför Irak och Syrien.

Den arabiska våren och de revolter som hängde ihop med detta väckte nytt liv till gamla schismer inom Islam. Sunnimuslimerna försökte utnyttja den arabiska våren för att bromsa upp den här utvecklingen. Men, även sunnimuslimerna är delade inom sig med olika konkurrerande ideologier.

Samtidigt som det sekteristiska våldet fortsatte i Irak och Syrien, så försökte USA mjuka upp relationerna till Iran, vilket skapade en hysterisk situation i både Israel och delar av Gulfstaterna. Saudierna var rädda för att USA skulle sälja ut dem för att nå en överenskommelse med Iran om deras kärnvapenprogram. Detta provocerade Saudierna enormt, så de började med att skapa nya militärallianser med olika arabländer. Detta därför att de var rädda för att Iran skulle bli en starkare regional makt i området (Danahar.2015:4-13).