Archive for the ‘Anställningsbarhet’ Category

Anställningsbarhet

December 12, 2015

MIkael 300 X 300

När vi talar om jobb och arbetsmarknad så kommer ofta begreppet anställningsbarhet upp på bordet.

Det handlar helt enkelt om vilka krav som kan ställas på individer för att de ska anses som anställningsbara. Bland dessa krav finner vi bland annat utbildning som är relevant för att han eller hon ska kunna matchas mot arbetsgivare som söker nya medarbetare. Det här ställer krav på att individen är villig att hela tiden skaffa sig mer utbildning och till och med byta inriktning, byta jobb och även arbetsort.

Ofta diskuteras det bland olika experter om alla individer besitter denna förmåga, och något som forskningsresultaten pekar på är att individens klasstillhörighet, ålder och yrkeserfarenhet spelar stor roll.

Något annat som tas upp i det här sammanhanget handlar om individens förmåga att vårda sitt varumärke. Om individen inte lyckas med detta så händer det ofta att han eller hon känner skuld, och därmed anklagar sig själv för att inte duga, sakna rätt kompetens, språk, eller i värsta fall sakna anställningsbarhet.

Flexibilitet är också något som kopplas till anställningsbarhet, och det handlar i första hand om att vi som individer måste förnya oss, våga tänka nytt, men även våga ta på oss nya utmaningar i livet och det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Det finns även de som ser flexibilitet som en ideologi som på något sätt styr både individen och företagens villighet att ställa om när samhället och världen förändras (Isacson.2014:19-20).

Advertisements