Archive for the ‘anpassning’ Category

Anpassning till förändring

January 30, 2016

MIkael 300 X 300

Clotaire Rapaille skriver i den nya boken The Global Code hur viktigt det är att vi konstant anpassar och utvecklar oss i relation till de snabba förändringar som sker.

Det är nämligen i princip omöjligt att förutse förändringar, så därför kan vi inte känna till vad vi kommer att göra under nästa årtionde eller ens nästa år. De allra flesta jobben kommer att förändras heller helt försvinna i och med dessa snabba förändringar. Därför är framtiden fullständigt öppen och okänd, vilket kräver flexibla svar gentemot vad som eventuellt kommer att ske (Rapaille.2015:65).

 

Advertisements