Archive for May, 2017

Underrättelseinhämtning i en digital värld!

May 30, 2017
Även underrättelse- och säkerhetstjänsterna har påverkats av den digitala revolutionen. Som ett direkt resultat av det här så har det uppstått en omfattande debatt inom och utanför underrättelsetjänsterna om värdet av och hur bland annat sociala medier och övriga öppna källor påverkar underrättelseinhämtningen.
 
Det finns bland annat de som argumenterar för att öppna källor (OSINT) väger tyngre vad gäller tid och pengar framför att använda sig av hemlig underrättelseinhämtning.
 
Många underrättelsetjänster har nu accepterat det här och de fokuserar därför sina resurser på sådant som inte kan inhämtas via öppna källor.
 
Därför ställs allt oftare frågan: Hur kan vi veta vad det är som INTE kan inhämtas helt öppet?(Hughes-Wilson.2016:60-61).
underrattelseinhamtning-i-en-digital-varld
Advertisements

Så kan vi förstå konflikten mellan Indien och Kina!

May 28, 2017

Det visar sig att religioner, filosofier och politik spelar stor roll för att förstå skillnaderna mellan dessa två länder.

Tittar vi historiskt så valde de tidigare härskarna i Indien att assimilera kulturer och religioner som kom utifrån. Samtidigt valde Kina att begränsa extern påverkan, då de redan fanns en stor misstro mot omvärlden.

Båda länder fick kämpa för att skapa sina respektive regimer och då handlade om demokrati i Indien och Kommunism i Kina.

Idag däremot så är Kina bara Kommunistiskt i partinamnet, men inte i verkligheten.

År 2014 så blev den kontroversiella Modi premiärminister i Indien. Det har bidragit till att ett antal ministrar i hans regering har skapat ökade spänningar i landet då de är hindunationatlister. De har bland annat krävt hårdare tag mot Kina och att muslimer inte är välkomna så länge de äter kor.

Vad är då det stora problemet i relationen mellan Indien och Kina? Jo, det handlar om att Buddhismen kom att spela en central roll när Indien växte fram och att Indien kom att bli tillflyktsorten när Dalai Lama och andra Buddhister drevs ut ur Kina år 1959 (Manuel.2016:14-21).

Kina

New Delhi

Den islamiska invandringen till USA var en del av en större plan

May 27, 2017

I den nya boken Stealth Invasion – Muslim conquest through immigration and resettlement Iihad, så påpekar författare Leo Hohmann att den islamiska invandringen till USA inte var något misstag utan att den var välplanerad i samarbete med det muslimska brödraskapet. Politiker i västvärlden kunde ljuga och komma undan med straffrihet inför sina väljare.

Hur hänger då allt ihop. Jo, tyvärr visar det sig att våra politiker i västvärlden jobbar för globalisterna, däribland USA:s största företag, bankerna, FN och olika non-governmental organizations, bland annat Council of Foreign Relations.

Som det är idag så importerar USA mer än 5000 muslimer, däribland många jihadister. Dessutom gick Hillary Clinton till val på att öka denna invandring med 550%.

Tyvärr visar det sig samtidigt att denna immigration görs utan någon större granskning, förutom att de får frågan om de har någon koppling till någon nu känd terroristorganisation. Däremot ställs inte frågan om deras förhållningssätt till Sharialagar eller Jihad.

Dock ska vi vara på det klara med att en majoritet av muslimerna som kommer till USA INTE är terrorister. Det visar sig vara mycket svårt att i tid upptäcka radikaliserade muslimer innan de slår till. Terroristexperter som intervjuats inför skrivandet av boken berättar att radikaliseringsprocessen kan gå mycket snabbt och att det kan räcka med ett par veckor.

Därför är det viktigt att göra skillnad på de verkligt behövande flyktingarna och de som har helt annat mjöl i påsen. Problemet är att det finns risk för att de som strängt följer det här med Sharialagar annars riskerar att släppas in. Dessa har nämligen inte något intresse av att  assimilera sig och att respektera amerikanska värderingar vad gäller individens frihet, jämlikhet mellan män och kvinnor, tolerans för homosexuella, yttrandefrihet och religionsfrihet (Hohmann.2017:XVI- XVII).

islamisk-invandring-till-usa

Islamister och extremism

May 25, 2017

Ibn Warraq har skrivit den nya boken the ISLAM in ISLAMIC TERRORISM – the importance of beliefs, ideas, and ideology. 

Redan i början av denna nya bok så lyfter författaren fram att de allra flesta attacker som genomförts av IS, Talibanerna, Al Qaida eller andra jihadistgrupper inte är enskilda våldshandlingar som genomförts av psykopater, sexuellt frustrerade eller fattiga muslimer.

Snarare är det tal om operationer som i lugn och ro planerats och där det finns en strategi bakom agerandet. Det är inte fattiga muslimer som ligger bakom utan det är ofta tal om muslimer som tillhör en överklass och som är välutbildade. De försöker på det här sättet skapa grunden till införandet av en islamisk stat med sharialagar som är baserat på koranen och som de anser vara guds ord, men att det även är byggt på traditioner och uttalanden av profeten Muhammed och hans lärjungar.

Mycket av det här går långt tillbaka i tiden till när en del våldsamma rörelser ville tillbaka till islams ursprung. De anser samtidigt att dagens muslimska stater inte lever upp till detta ideal. Bland annat visar forskningen inom det här ämnet att de så kallade deobandi extremists bara kan förstås baserat på den utveckling som skedde inom islam under 1700- och 1800-talet.

Bland annat så resonerar den numera pensionerade professor i Historia, Barbara Metcalf som tidigare varit verksam vid University of California at Davis att när muslimerna tryckts tillbaka och deras kultur minskat i relevans, så har de kommit att vända sig tillbaka i tiden för att söka sina traditioner och utifrån detta göra tolkningar av olika mönster och handlingar.

Även Madeline C Zilfi som är specialist på Mellanöstern och islamisk historia lyfter fram kopplingen som finns til fundamentalisterna. Hon resonerar nämligen som så att de islamiska fundamentalisterna får omfattade stöd inom det islamska samhället på grund av hur de skapat en romantisk bild av hur det var förr och att detta anses stå för vad som är rättfärdigt (Warraq.2017:17-19).

stoppa-terrorismen

 

 

Sensitivity Training – the american way!

May 24, 2017

Do you know that in America the employers can force you to take part in sensitivity training seminars. So, what happens if you refuse?

What really happens is that you might loose your job or even miss out on being promoted. This sensitivity training can be compared to some of the more brutal things that they did in China, which was a form av reeducation camps introduced by the communist regime.

In America, sensitivity training is used by universities, workplaces and the armed forces.

The major problem with the sensitivity training is that it is all about controversial moral issues.

The sensitivity training is part of something bigger and it all comes from the political left, also known as progressives or postmodernists.

What do the progressives / postmodernists believe? According to Kim R. Holmes and her book The Closing of the Liberal Mind – How Groupthink and intolerance define the left, the postmodernists / the progressives believe that anything that has ever happened in the past has nothing to do with them. They do this because according to the postmodernists every day is a new day and history is irrelevant to them (Holmes.2016:100).

progressives and sensitivity training

What is true and what is false?

May 19, 2017

When i listen to what politicians and other people are telling us i think a lot about the question: What is true and what is false? 

This is so important because we must be able to trust each other and to trust our elected politicians. Because if we can´t trust each other we won´t be able to build a functioning society or a democracy.

So, when we here different versions from President Trump when he is asked about the connection between his campaign and Russia, depending on who asks the question, something is very fishy.

So, if we want to establish relations between people we must talk to each other and to tell the truth. To lie or deceive each other is not acceptable. At the same time distortion of the truth or facts and different forms of manipulation is unacceptable.

I believe in a society where people meet each other, establish relations, and want to work together instead of working against each other.

As a human being i believe in treating people with respect and human dignity. I am against all forms of hate, bigotry, racism, intolerance or prejudice. Instead i want to meet people in real life and get to know new people from different parts of the world.

With this said, i want to wish all of you a wonderful weekend!

20

 

 

Bill Clinton – Presidenten som blev kapitalets man i Vita Huset

May 19, 2017

Bill Clinton var relativt ung när han tillträdde som USA:s President efter att han gått till val på att skapa tillväxt och det genom ett ambitiöst program med omfattande federala utgifter.

Men, sedan hände något. Det som hände vara att hans rådgivare tvingade honom att backa därför att presidentens plan skulle uppfattas på ett negativt sätt av aktiemarknaden och därmed bidra till ökade räntor och minskad tillväxt.

Helt plötsligt så började Clinton att istället omge sig med personer som representerade kapitalisterna. Finansministern byttes ut mot en bankir som tidigare haft ansvaret för Goldman Sachs. Rubin stannade inte kvar under hela mandatperioden eftersom han valde att lämna i samband med att Glass-Steagall act förändrades, vilket medförde att han tjänade väldigt mycket pengar på det. För att ersätta Rubin så utnämnde istället Bill Clinton en annan från finansvärlden, nämligen Lawrence Summers. Samtidigt så valde han att återigen rekrytera en annan person med starka band till den kontroversiella Ayn Rand, nämligen Alan Greenspan, som varit chef för Federal Reserve.

I december så kom sedan nästa märkliga beslut från President Clinton, när han valde att skriva under en ny lagstiftning som helt enkelt förbjuder alla former av regleringar av handel med derivat.

Dock visade sig att President Clinton var en person som lärde sig saker och ting snabbt, så han började plocka in en massa personer från Wall Street som rådgivare och många av dessa är kända som Wall Street fixers (Lofgren.2016:77-78).

President-Bill-Clinton

Detta behövs för att kunna påbörja underrättelseprocessen

May 18, 2017

Att jobba med underrättelseverksamhet är ganska krävande och det behövs  till att börja med att de som behöver informationen preciserar vad det är som behövs och vilken fråga eller vilka frågor de vill ha svar på (Hughes-Wilson.2016:58).

För att ta nästa steg så måste vi dessutom förstå de olika sätten att genomföra underrättelseinhämtning. Dessa metoder förkortas SIGINT, HUMINT, IMINT, ACINT och RADINT.

SIGNALSPANING (SIGINT) 

Signalspaning som i Sverige görs i första hand av Försvarets radioanstalt (FRA), handlar om att samla in underrättelser via bland annat Satellit. Det kan också genomföras via olika typer av sändare som finns på jordytan eller genom att signalspana i kablar. Tidigare förekom det också signalspaning via flyg som då flög intill gränsen till det land man ville signalspana mot.

Personbaserad inhämtning (HUMINT) 

Den personbaserade inhämtningen av underrättelser kan göras på flera olika sätt. Det kan vara allt ifrån att ställa frågor till turister och flyktingar. Det förekommer också att det här genomförs helt öppet och är en del av det diplomatiska arbetet på en ambassad, men det används även inom det militära, det polisiära och bland forskare.

Bildunderrättelsetjänst (IMINT) 

Ett vanligt sätt att bedriva bildunderrättelsetjänst är att använda sig av flygplan för att fotografera hur det ser ut på en viss plats. Men, med åren så har det också kommit att bli som så att rymdsensorer används i arbetet.

Akustisk underrättelseinhämtning (ACINT) 

Den här typen av underrättelseinhämtning fungerar som så att man bland annat lyssnar på akustiska ljud från bland annat främmande ubåtar (Grahn.2016:34-42).

underrattelsetjanst

 

President Bush´s legal advisors

May 17, 2017

Good evening!

If we want to understand anything of the things that happened after 9/11 – 2001, we have to take a closer look at President Bush´s advisors and how they reacted.

Bush´s legal team went more or less into overdriver. One person who we have to take a closer look at is David Addington. He is a lawyer and specialist in national security law. Together with Vice President Dick Cheney he started a discussion about how far the Administration could go when it comes to extending the  president´s war powers.

He was joined by other advisors with very conservative views, among them John Yoo and Timothy Flanigan. What we have to underatand is that both John Yoo and Timothy Flanigan believed in reestablishing the very conservative interpretation of the U.S. Constitution. According to this kind of interpretation, the U.S. President can more or less wage war  unilaterally.

David Addington happened to believe that the U.S. President as commander in chief can disregard earlier known legal boundaries if national security demands it.

Even vice president Dick Cheney took a very conservative standpoint and argued that the detainees will get the treatment that we as conservatives believe that they deserve. What they really want to do is to remove all the rights that normal prisoners have. In this case the argued that the unlawful combatants don´t deserve to be treated like normal prisoners of war. Instead the Bush administration created a new paradigm and designated the captured combatants from Afghanistan “illegal enemy combatants”.

This created a completely new climate and other countries protested against this designation, because it is a violation of the Geneva Conventions (Mayer.2009:46-56).

Bush and his advisors

The Iran Nuclear Deal

May 14, 2017

We are living in a very unstable world. There are so many players and different interests. Just look at the situation in the Middle East. When America decided to leave parts of the region it caused a major vacuum, and Iran used this situation.

When angry people participating in a mob attacked the Embassy of Saudi Arabia, the response from Saudi Arabia was to cut of the diplomatic ties with Iran.

Just a few days later Sudan and Bahrain did the same thing, and at the same time the United Arab Emirates decided to  downgrade the diplomatic ties with Iran.

Earlier Iran have been held in check because of international sanctions related to accusations about development of nuclear weapons.

But under the Obama Administration President Obama decided to negotiate with Iran, but he did not do it in a way that is open and transparent. Instead he used different back channels. He ordered one of his senior advisors, Valerie Jarrett to take care of the negotiations.

When we look at the results of these negotiations, it is obvious that America was not the winner. Iran got everything they wanted and they gave almost nothing in return to America and the other countries taking part in this negotation. The sanctions against Iran was lifted and at the same time Iran go lots of hard currency from the west. Money that earlier was unavailable because of the international sanctions. By liften the sanctions Iran will now receive 150 billion dollars (Sekulow.2016:10-11).

radikal islam som säkerhetspolitiskt hot