Libyeninsatsen – vad handlade det om egentligen?

Libyeninsatsen var från början en operation med FN-mandat och där det infördes en flygförbudszon över Libyen för att Khadaffi inte skulle kunna få upp landets flygvapen. Här deltog Sverige med ett antal JAS-plan som användes för fotospaning som var tänkt att hjälpa Nato med information om mål som de får och kan bomba.

Det var dock svårt att enas i FN:s säkerhetsråd då Ryssland väntade in i det sista med att ge sitt medgivande. Detta spelade roll eftersom alla de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet har veto och kan stoppa beslut.

Grunden till själva FN-mandatet var att stoppa Khadaffi från att utöva mer våld mot den civila befolkningen i Libyen. Med tiden kom uppenbart detta mandat att förändras till att istället handla om att västvärlden ville försöka få bort / störta diktatorn Khadaffi.  eftersom de ansåg att han utgjorde en av de största hoten som sponsor av internationell terrorism.

Ett fall som flera västländer pekade på var Libyens inblandning och ansvar för sprängningen av PAN AM-planet över Lockerbie som utfördes av säkerhetsagenter från Libyen. En av agenterna, Abd al-Basit al-Miqrahi dömdes slutligen av en domstol i Holland.

Det har också framkommit att Libyen haft en spel med i fingret vad gäller konflikten på Nordirland då de sägs ha gett sitt stöd till terrorgruppen IRA.

Vi vet också idag att det som startade som ett uppror kom sakta men säkert att slå över i ett inbördeskrig och att Natos agerande i princip medförde att de gav sitt stöd till de rebeller som ville störta diktatorn Khadaffi.

Slutligen kom rebellerna att hitta diktatorn Khadaffi när han var på flykt från huvudstaden Tripoli och de kom då att avrätta diktatorn (Hansson.2017:147-148).

Libyeninsatsen

 

Advertisements

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: