Vad gör underrättelsetjänsten?

För att förstå arbetet inom underrättelsetjänsten så måste först förstå vad det är de jobbar med. Det handlar alltså om underrättelser, vilket i grund och botten handlar om att förutsäga framtida handlingar eller händelser (Hughes-Wilson.2017:XV).

Hur samlar de då in olika former av underrättelser? Jo, det görs med hjälp av olika typer av källor, nämligen: signalspaning (SIGINT), personbaserad underrättelsetjänst (HUMINT), bildunderrättelsetjänst (IMINT) och öppna källor (OSINT). En annan källa som kan användas av underrättelsetjänsten handlar om sensorer som kan upptäcka olika typer av partiklar, kemikalier eller strålning (MASINT).

Underrättelsetjänst handlar egentligen om att kunna tala om för sina uppdragsgivare vad de behöver ha kännedom om och som det inte går att få information om på annat sätt, samtidigt som det här hålls hemligt för omvärlden. En central uppgift för underrättelsetjänsten är att i mycket god tid kunna varna för det oväntade som annars skulle kunna få väldigt allvarliga konsekvenser för vårt land och våra medborgare (Grahn.2016:13-23).

updated profile photo

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: