Archive for April, 2017

Så avslöjades och stoppades the Millenium plot

April 15, 2017

Tack vare ett gediget underrättelsearbete där bland annat avlyssning användes, så lyckades personal i Jordanien att avslöja militanta islamister som var i kontakt med personer i Afghanistan. Vad de fångade upp var något som visade sig vara kodade instruktioner.

Underrättelsetjänsten Mukhabarat agerade omgående för att stoppa det som islamisterna planerade, då det visade sig vara något mycket stort. En av de ledande personerna som de lyckades fånga upp var Khadar Abu Hoshar, en palestinier som var med under Afghanistankriget och som har kopplingar till ett flertal extremister. Tack vare ett snabbt agerande så lyckades underrättelsetjänsten att beslagta både manualer och kemikalier för att framställer bomber.

Bara ett par dagar senare så höll  vice chefen för underrättelsetjänsten ett möte med en CIA chef inom USA:s ambassad i Amman. Där berättade han för USA att underrättelsetjänsten fångat upp ett antal personer som planerar omfattande attacker mot mål i Jordanien.

Två veckor senare anlände amerikansk personal inom kontraterrorism för att bistå Jordanien och på det här sättet lyckades de tillsammans nysta upp olika spår som kopplade samman sex olika länder. Allt hade sin utgångspunkt i östra Afghanistan hos en Al Qaida medarbetare. Vad underrättelsetjänsten i Jordanien tillsammans med USA lyckades med var att stoppa omfattande attacker mot dels Radisson i Amman, attacker mot israeliska gränsposteringar, men även attacker mot kristna helgedomar. I samma veva så lyckades de med konststycket att stoppa en attack mot Los Angeles International Airport, eftersom de fångade upp en misstänkt bombman som försökte passera den amerikansk- kanadensiska gränsen i en bil fullastad med sprängämnen.

Bland alla de dokument som kom att beslagtas under denna operation fanns ett namn som särskilt fångade deras uppmärksamhet, nämligen Ahmad Fadil al-Khalayleh, som visade sig vara  Al Zarqawi (Warrick.2016:62-64).

stoppa-terrorism

 

Advertisements

Kunglig amnesti i Jordanien

April 8, 2017

Det finns en tradition i Jordanien om att de 40 dagarna av landssorg som avslutar tiden efter en kungs bortgång följs av en amnesti där personer som inte dömts för våldsbrott eller politiska brott benådas.

En sådan situation kom att inträffa i mars 1999. Det som gör just detta tillfälle unikt var att en av de som benådades var islamisten Al Zarqawi.

Det som sedan hände var att en skåpbil hämtade de som hade benådats och sedan körde dem till den plats där de först arresterats och i fallet med Zarqawi så var det Amman.

Men, när han sex månader senare försökte fly landet via huvudstadens flygplats så tog det stop. Detta då han inte var förberedd på att Mukhabarat (enheten för kontraterrorism) väntade på honom där. Den som höll i förhöret litade inte på Zarqawi och hans historia om biodling i Pakistan.

Mukhabarat hade haft ögonen på Zarqawi sedan tidigare då den som nu höll i förhöret hade varit med i det team som stormade den bostad där Zarqawi bodde den 29 mars 1994 (Warrick.2016:42-48).

Amman-Jordanien

Framväxten av staten Jordanien

April 6, 2017

Jordanien var från början inte en stat utan den kom att växa fram först i början av 1900-talet. Innan dess fanns det heller inte en befolkning som kan kallas för jordanier.

Hur kommer då detta sig kan man undra?

Under tusentals år var det som så att den mark som fanns öster om Jordanfloden ingick i det som var det islamska imperiet eller kalifaten. Det islamska imperiet omfattade nordafrika och hela vägen upp till det vi idag kallar för Balkan, och i detta ingick även den arabiska halvön och det som kallas för Levant.

De första kaliferna ansågs av en del som direkta efterföljare till profeten Mohammed och de styrde från Damaskus och Bagdad. Ett komplement till detta var de ottomanska turkarna som kom att expandera det islamska imperiet då de etablerade det ottomanska kalifatet.

De ottomanska turkarna kom att tillåta begränsat självstyre i Mecca så att hashemiterna fick kontrollen över de religiösa helgedomarna

När de ottomanska riket började kollapsa så kom Sharif Hussein bin ali till makten som den nya emiren i Mecca. Han var farfars far till Kung Hussein av Jordanien.

I samband med första världskriget så kom Turkarna att ställa sig på Tysklands sida och då började Sharif Hussein bin ali att i hemlighet föra förhandlingar med Storbritannien för att på den vägen dra igång ett uppror med målet att nå arabisk självständighet.

Framväxten av det som skulle ta lång tid då Storbritannien kom att ta lång tid på sig att respektera de överenskommelser de nått med Sharif Hussien bin ali. Det som först kom att bli känt som  Emiratet Transjordan och sedan det Hashemitiska kungadömet Jordanien  innehöll till en början väldig få kännetecken vad gäller att vara en  riktig stat.

Stabiliteten hotades tidigt av gruppen Ikhwan som kom att invadera landet år 1920, men då kom Saudiarabien att intervenera. År 1960 var det så dags för nästa problem då Palestinska gerillagrupper hotade Jordaniens suveränitet. Kung Hussein kom då att slå tillbaka och detta blev känt som svarta september då tusentals militanta palestinier dödades och Palestinierna drevs bort till Syrien och LIbanon (Warrick.2016:40-41).

Jordaniens historia

Libyeninsatsen – vad handlade det om egentligen?

April 4, 2017

Libyeninsatsen var från början en operation med FN-mandat och där det infördes en flygförbudszon över Libyen för att Khadaffi inte skulle kunna få upp landets flygvapen. Här deltog Sverige med ett antal JAS-plan som användes för fotospaning som var tänkt att hjälpa Nato med information om mål som de får och kan bomba.

Det var dock svårt att enas i FN:s säkerhetsråd då Ryssland väntade in i det sista med att ge sitt medgivande. Detta spelade roll eftersom alla de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet har veto och kan stoppa beslut.

Grunden till själva FN-mandatet var att stoppa Khadaffi från att utöva mer våld mot den civila befolkningen i Libyen. Med tiden kom uppenbart detta mandat att förändras till att istället handla om att västvärlden ville försöka få bort / störta diktatorn Khadaffi.  eftersom de ansåg att han utgjorde en av de största hoten som sponsor av internationell terrorism.

Ett fall som flera västländer pekade på var Libyens inblandning och ansvar för sprängningen av PAN AM-planet över Lockerbie som utfördes av säkerhetsagenter från Libyen. En av agenterna, Abd al-Basit al-Miqrahi dömdes slutligen av en domstol i Holland.

Det har också framkommit att Libyen haft en spel med i fingret vad gäller konflikten på Nordirland då de sägs ha gett sitt stöd till terrorgruppen IRA.

Vi vet också idag att det som startade som ett uppror kom sakta men säkert att slå över i ett inbördeskrig och att Natos agerande i princip medförde att de gav sitt stöd till de rebeller som ville störta diktatorn Khadaffi.

Slutligen kom rebellerna att hitta diktatorn Khadaffi när han var på flykt från huvudstaden Tripoli och de kom då att avrätta diktatorn (Hansson.2017:147-148).

Libyeninsatsen

 

Vad gör underrättelsetjänsten?

April 2, 2017

För att förstå arbetet inom underrättelsetjänsten så måste först förstå vad det är de jobbar med. Det handlar alltså om underrättelser, vilket i grund och botten handlar om att förutsäga framtida handlingar eller händelser (Hughes-Wilson.2017:XV).

Hur samlar de då in olika former av underrättelser? Jo, det görs med hjälp av olika typer av källor, nämligen: signalspaning (SIGINT), personbaserad underrättelsetjänst (HUMINT), bildunderrättelsetjänst (IMINT) och öppna källor (OSINT). En annan källa som kan användas av underrättelsetjänsten handlar om sensorer som kan upptäcka olika typer av partiklar, kemikalier eller strålning (MASINT).

Underrättelsetjänst handlar egentligen om att kunna tala om för sina uppdragsgivare vad de behöver ha kännedom om och som det inte går att få information om på annat sätt, samtidigt som det här hålls hemligt för omvärlden. En central uppgift för underrättelsetjänsten är att i mycket god tid kunna varna för det oväntade som annars skulle kunna få väldigt allvarliga konsekvenser för vårt land och våra medborgare (Grahn.2016:13-23).

updated profile photo

Så enkelt är det att avlyssna en mobiltelefon

April 1, 2017
Tänk att det är så enkelt att avlyssna en mobiltelefon och det även när den är avstängd.
 
Utan att mobiloperatören vet om det så skickas en signal ut till telefonen precis som om det vore ett vanligt samtal. Förbindelsen kopplas upp oavsett om telefonen är påslagen eller inte.
 
Det visar sig också att de strömdelar som styr displayen är enkla att stänga av och på det här sättet så kan förbindelsen hållas uppkopplad utan att den som har telefonen kan se att sändning av information pågår.
 
Sedan spelas samtalen in i hemlighet av analytiker på FRA så att de vid ett senare tillfälle kan skriva ut det och utvärdera informationen (Bergman.2014:96). 
invandring flyktingar