Terrorism är fortfarande ett stort hot

Som statsvetare med ett stort intresse för både internationell politik och säkerhetspolitik så har jag följt hur diskussionerna har gått på båda sidorna av Atlanten. Många trodde utan att veta att med Bin Ladens död så skulle terroristhotet försvinna mer eller mindre.

Men, forskningen och verkligheten har visat att terrorism fortfarande är ett säkerhetspolitiskt hot. Först kom de som blev kända under det något märkliga namnet Al Qaida på den arabiska halvön och som kom att ha sitt säte i Jemen. En som nästan ingen tidigare tagit någon större notis om men som visat sig vara minst lika farlig för västvärlden som Bin Laden kom att dyka upp, nämligen den i USA födda och utbildade Anwar al-Awlaki. Efter ett flertal terrorhot så kom al-Awlaki att hamna längst upp på USA:s så kallade dödslista. Hans familj försökte få det här ogiltigförklarat just därför att han är amerikansk medborgare, men det lyckades inte alls.

Den 30 september 2010 kom han att dödas av USA i en drönarattack och två veckor efter detta så dödade USA även hans son.

Fram till nu hade fokus i det så kallade kriget mot terrorismen varit på Irak och Afghanistan. Men, sakta men säkert började världen få upp ögonen för konflikten i Syrien. I början var det ett inbördeskrig i Syrien och de två sidorna i konflikten bestod av på ena sidan Assad regimen och på den andra en opposition mot Assad som krävde frihet och demokrati.

Men, denna konflikt kom att utvidgas med nya aktörer som visade sig ha en helt annan agenda. Bland de som kom att blanda sig i konflikten i Syrien finns Nusrafronten som är en islamistisk gruppering som bland annat vill införa Sharialagar och omvandla Syrien till en islamistisk stat (Hansson.2017:140-142).

Syrien.jpg

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: