Tre nivåer inom svensk underrättelsetjänst

Underrättelse- och säkerhetstjänsterna är något som vi vet relativt lite om eftersom stora delar av verksamheten är dold bakom sekretess eller är helt hemligstämplad. Därmed har vi som medborgare nästan ingen insyn i vad som verkligen pågår eller hur det fungerar på olika nivåer.

Därför är boken Om svensk underrättelsetjänst som skrivits av Jan-Olof Grahn ett mycket viktigt bidrag till att skapa större förståelse och kunskap kring just underrättelsetjänsten.

Vi kan dela in underrättelseorganisationer i de som i princip fungerar för sin egen del och de som arbetar åt andra.

Till de föregående hör organisationer som Utrikesdepartementet, Polismyndigheten och Tullverket. Till de senare här däremot Försvarets Radioanstalt (FRA), Kontorets för särskild inhämtning (KSI).

Sedan finns det en form av mellannivå och dit hör dem militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) respektive Säkerhetspolisen (Säpo) (Grahn.2016:13).

invandring flyktingar

 

Advertisements

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: